Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Prežije jeden z najkrajších príkladov adaptívnej evolúcie?

 |  4. 5. 2017
 |  Vesmír 96, 251, 2017/5

Havajčany (česky šatovníci) sú jedným z najznámejších a najkrajších príkladov adaptívnej evolúcie. Celá táto ekologicky a morfologicky diverzifikovaná skupina je výsledkom úspešného výsadku pravdepodobne jediného druhu pinkovitého vtáka z príbuznosti rodu Carpodacus (v minulosti sa uvažovalo aj o zástupcoch z okolia rodu Loxia či druhu Pinicola enucleator), ktorý dorazil na Havajské ostrovy niekedy pred 5 miliónmi rokov.

Medzi havajčany radíme viac než 50 druhov, žiaľ, väčšina z nich už vyhynula, ostalo približne 20 druhov. Ani v súčasnosti sa situácia výrazne nelepší, až polovici z nich bezprostredne hrozí vyhynutie. Jednou z hlavných príčin straty a ohrozenia takéhoto veľkého počtu druhov je aktivita človeka. Najprv s polynézskymi a neskôr s belošskými prisťahovalcami sa na ostrov dostali nepôvodné druhy cicavčích predátorov či vtáčích konkurentov a človek sa svojou činnosťou výrazne podpísal aj pod ničenie prirodzeného prostredia mnohých havajčanov.

Aby toho nebolo málo, v priebehu 19. storočia bola na súostrovie zavlečená vtáčia malária Plasmodium relictum, čo v spojení s už skôr introdukovanými komármi Culex quinquefasciatus predstavuje pre pôvodnú havajskú avifaunu smrtiaci koktail.

Vývoj malárie aj komárov je, našťastie, značne obmedzený v oblastiach s priemernými ročnými teplotami pod 15 °C. To umožnilo dlhodobé prežívanie rôznorodých lesných spoločenstiev havajčanov v regiónoch s nadmorskou výškou nad 1500 m n. m. Výnimkou je geologicky najstarší ostrov Kaua’i (z morského dna sa vynoril pred približne 6 miliónmi rokov), ktorý je štvrtým najväčším ostrovom Havajského súostrovia. Hoci tamojšie lesy nemôžu vzhľadom na výškový profil ostrova vystupovať nad 1500 m, vďaka pomerne chladnej lokálnej klíme sa miestnym spoločenstvám vtákov darilo už v polohách nižších o 500 m.

Súčasná klimatická zmena, ktorá je na Havajských ostrovoch spojená so zvyšovaním teploty, však umožnila komárom infikovaným maláriou expandovať do vyššie položených oblastí obývaných havajčanmi. Výsledky nedávnej štúdie situovanej práve na ostrov Kaua’i sú viac než alarmujúce: početnosť väčšiny havajčanov za posledných 12 rokov poklesla na okraji ich areálu v priemere o 68 %, v centre to však bolo až o 94 %.

Klesajúci populačný trend je pri niektorých druhoch taký výrazný, že im podľa prognóz autorov štúdie hrozí vyhynutie už v najbližších desaťročiach. Zlepšeniu situácie príliš nepomáha ani skutočnosť, že ostrov sa postupne stáva suchším, čím sa spomaľuje rýchlosť prúdenia vodných tokov a následne zlepšuje prežívanie lariev komárov. Aj napriek tomu nie je ešte všetko stratené. Minimálne v prípade jedného druhu, Chlorodrepanis virens, bola doložená imunita proti malárii. Je ale otázne, či bude takto reagovať množstvo iných druhov, ktoré nedávno zaznamenali extrémne zmenšenie veľkosti populácie, a nemusia mať teda dostatočnú genetickú variabilitu na vytvorenie imunity proti malárii.

Okrem spoliehania sa na prirodzené procesy je ďalšou možnosťou efektívny manažment zo strany človeka, v podobe zníženia početnosti komárov (buď mechanicky, alebo vypúšťaním geneticky modifikovaných jedincov schopných obmedziť reprodukčný potenciál komárov z voľne žijúcich populácií), hubenia potkanov či zlepšenia ochrany prirodzeného prostredia havajčanov.

E. H. Paxton, et al., Science Advances 2, DOI: 10.1126/sciadv.1600029

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ornitologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Peter Mikula

Peter Mikula (*1990) je magisterským študentom na katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe. V súčasnosti sa zaoberá vplyvom environmentálnych faktorov na typ a charakter akustických štruktúr uplatňujúcich sa při pohlavnom výbere vtákov Južnej Afriky.

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné