Aktuální číslo:

2021/5

Téma měsíce:

150 let Vesmíru

Pedagogický „meisterstück“

Peter Atkins , Julio de Paula: Fyzikální chemie Vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Praha 2013, 916 stran, překlad 9. vydání v Oxford University Press z roku 2010, ISBN: 978-80-7080-830-6
 |  6. 6. 2013
 |  Vesmír 92, 371, 2013/6

V posledních 25 letech bylo možno pozorovat pozoruhodný růst úrovně učebnic v mnoha oblastech. To se týká více aspektů, tedy nejen často velmi přehledného členění textu a promyšleně provedených obrázků. Někdy dokonce technická stránka díla převažuje úroveň textu, což je špatné. Už nyní si přeji říci, že česká verze Atkinsovy fyzikální chemie je dílo ze všech možných hledisek mimořádné a velice harmonické.

Pro konzervativního pozorovatele je dílo uspořádáno neobvykle. Po části prvé, věnované rovnováhám, a části druhé, týkající se struktury v širokém slova smyslu, se na kinetiku a katalýzu, ústřední témata chemie, dostane až v části třetí, závěrečné. Tyto tři části jsou rozčleněny do 23 kapitol.

Pokusím se sdělit sevřeným způsobem, jaké pocity mne provázely při částečně zevrubné a částečně letmé četbě rozsáhlého díla o téměř tisíci stranách. Z hlediska studentů je dobré, že mě po celou dobu provázel pocit, že na mnoha místech se autoři i překladatelé museli mučit snahou o dosažení co největší srozumitelnosti. Tomu napomáhá veliký počet příkladů, z nichž část je prezentována v rozvinuté formě a je spojena s konkrétním řešením. Kniha je vybavena rozsáhlým aparátem, který usnadňuje studium a řešení úloh. Užitečné a pěkné jsou i části s matematickým aparátem potřebným ke studiu díla. Stejně jako je užitečné dovědět se od řečníka na počátku přednášky o tom, co posluchače čeká, jsou kvalitně vypracované souhrny na počátku všech kapitol podobně potřebné; na začátku oddílů je pasáž nazvaná „Důležité pojmy“. Z pedagogického hlediska jsou šikovné odstavečky nadepsané „Vyzkoušejte si sami“; podporují často schopnost dělat kvalitativní odhady. Cvičení a úlohy jsou nejen v textu, ale i v závěru každé kapitoly, řešení pak v závěru knihy. Úlohy předchází tabelární přehled významných rovnic každé kapitoly. Velice užitečné a obdivuhodné jsou četné konkrétní ilustrace dopadů fyzikální chemie v oblasti od astrofyziky a biodisciplín přes materiálové vědy a lékařství až po nanodisciplíny a technologie. Rozsáhlý rejstřík usnadní orientaci zájemcům hledajícím poučení, především zájemcům pracujícím mimo oblast fyzikální chemie. To je dobře zdůraznit, protože toto dílo je velice užitečné pro chemiky všech zaměření a přírodovědce vůbec, protože mnohé termíny v knize diskutované pronikají do celé oblasti molekulových věd.

Vynikající rysy Atkinsovy „Fyzikální chemie“ lze shrnout do čtyř bodů. Za prvé jde o dílo, jež je současně učebnicí a příručkou. Jako učebnice je mimořádně transparentní, a tak představuje protiklad ke klasickým dílům německým z prvé poloviny 20. století, jež sice bývaly z formálního hlediska velice precizní, avšak na potřeby studentů dbaly málo.

Je velkolepé, že jako příručka nabízí informace v rozsahu fyzikální chemie prvého desetiletí 21. století. To není svízelné v klasických oblastech, jako je teorie chemické vazby s podařeným úvodem do kvantové mechaniky, či ve stati o symetrii a teorii grup. Avšak je tomu tak i v kapitolách prudce se rozvíjejících (jako jsou spektroskopie v široké oblasti vlnových délek), což je ovšem mnohem náročnější.

Vykládáme-li cosi (slovem či písmem), stává se nám, že se tážeme „mám to objasnit hlouběji?“, či „vyžaduje to ilustraci?“ slovem či obrázkem. Autor neváhá na mnoha místech na tyto otázky odpovědět kladně buď přímo v textu, či po straně formou krátkých komentářů. Skvělé často nejen pro začátečníky. A tak se čtenář např. dozví, proč nula Kelvina se zapisuje 0 K, kdežto nula Celsia 0 °C.

V bodě čtvrtém si přeji ocenit moc pěknou práci týmu překladatelů a redakce. Na mnoha místech jsem nebyl lenivý a porovnal jsem český text s předlohou. Ani jednou jsem nebyl zklamán, na nejednom místě jsem byl potěšen! Přes všechna pozitiva a vynikající rysy tohoto díla zůstane fyzikální chemie pro mnoho (i dobrých) chemiků svízelná. Přes obdiv k tomuto dílu si myslím, že pro samostudium úplných začátečníků není pro občasnou intelektuální náročnost ideální; navíc hmotnost této knihy (téměř 3000 g) nedovoluje ani orientační prvé čtení realizovat v horizontální poloze. Proto se přimlouvám za účast studentů na přednáškách, za předpokladu, že jsou opravdu dobré. A navíc tomu všemu by měla předcházet učebnice úvodní, ne ovšem o tisíci stranách. A pak nastoupí Atkins!

Již v úvodu jsem se zmínil o velkém růstu úrovně a vybavení učebnic. Tato fyzikální chemie se mi zdá nejpěknější (z těch, které jsem měl v ruce) nejen v chemii, ale i v hraničních oblastech mezi chemií a biologií a chemií a fyzikou. Avšak pozor: tato emocionální poznámka má stejnou platnost jako dohadování o vítězce soutěže královny krásy. V obou oblastech platí „proti gustu žádný dišputát“.

Dnešní knihy se mnohým zdají velmi nákladné. Přesto s čistým svědomím říkám, že česká verze Atkinse je velice dobrá investice, která bude sloužit pro rozsáhlou část odborného života dnes mladých majitelů díla.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzikální chemie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Rudolf Zahradník

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., (1928-2020) čestný doktor Technické univerzity v Drážďanech, Univerzity ve Fribourgu, Technické univerzity v Pardubicích a Georgetownské univerzity ve Washingtonu D.C. (*1928) vystudoval Vysokou školu chemickotechnologickou. V Ústavu pracovního lékařství se zabýval vztahy mezi strukturou a biologickou účinností, v Ústavu fyzikální chemie AV ČR aplikovanou kvantovou chemií, teorií chemické reaktivity a molekulovou spektroskopií. V letech 1993–2001 byl předsedou Akademie věd České republiky, v letech 1994–1997 předsedou občanského sdružení Učená společnost ČR.

Doporučujeme

Jaké to je být fanouškem

Jaké to je být fanouškem

Dan Bárta  |  3. 5. 2021
Jsem ročník 1969. Poprvé jsem uviděl Vesmír na stole v kuchyni u svého spolužáka z gymplu v půlce osmdesátek. Na mou nejapnou otázku, jestli „jede...
Složitá jednoduchost virů

Složitá jednoduchost virů uzamčeno

Ivan Hirsch, Pavel Plevka  |  3. 5. 2021
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
Časy Vesmíru

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann  |  3. 5. 2021
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné