Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Nespavostí k reprodukčnímu úspěchu

 |  10. 1. 2013
 |  Vesmír 92, 10, 2013/1

Přestože spánkem trávíme značnou část života, jeho význam stále není zcela objasněn. Kromě regenerační funkce může spánek živočichům pomáhat šetřit energii v obdobích, kdy ji není třeba vynakládat. Podle této hypotézy se živočichové zároveň dokážou bez spánku dočasně obejít, když je pro ně výhodné zůstat bdělými. Zvýšená bdělost tak může vést dokonce až k vyšší reprodukční úspěšnosti.

Nová studie německých a australských vědců odhalila, že aljašští samci jespáka skvrnitého (Calidris melanotos), kteří téměř nespí po několik dnů, se páří s více samicemi a mají více potomků než ptáci, kteří spí pravidelně. Toto zjištění zpochybňuje obecně zažitou představu, že nedostatek spánku vede k poklesu výkonnosti, a dokazuje, že za určitých okolností může mít spánkový deficit adaptivní funkci.

S použitím radiotelemetrie, speciálních dataloggerů, barevného značení ptáků a analýzy DNA autoři studovali mozkovou aktivitu a epigamní chování samců a samic jespáků hnízdících v podmínkách arktického polárního dne. Aktivita ptáků je během tohoto období zvýšená díky délce denního světla a také díky vrcholícímu období páření. Samci se po spáření o své potomstvo dále nezajímají a věnují veškerou energii soupeření o samice a obraně teritoria. Proto ti, kteří vytrvají nejdéle ze všech (bdělost až více než 95 % času během 19 dnů), jsou také reprodukčně nejúspěšnější. Spát nakonec musí všichni, nicméně intenzita krátkého spánku nejaktivnějších samců byla podstatně vyšší než intenzita spánku ptáků méně aktivních, a tedy častěji spících. Ptáci tak alespoň částečně kompenzovali spánkový deficit.

Mohlo by se zdát, že jespáci, kteří investují maximum energie v jednom roce, budou méně úspěšní po návratu ze zimovišť v roce následujícím. Autoři však zjistili, že nejbdělejší, a tedy nejúspěšnější samci se nejen s větší pravděpodobností vraceli na hnízdiště, ale byli následně znovu úspěšnější v soupeření o samice. Je ale možné, že ani existence strategie samců spících déle nemusí být v dlouhodobém měřítku neúspěšná. Výsledky studie však tuto otázku nedovedou zodpovědět, a zdá se tedy, že pozorovaný jev je důsledkem silného pohlavního výběru.

Science 337, 1654–1658, 2012

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Evoluční biologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Jaroslav Koleček

RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., (*1985) se v rámci svého postgraduálního studia na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci zabýval příčinami ohrožení a možnostmi ochrany evropských ptáků. Nyní v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., řeší vztahy mezi podmínkami na zimovišti a reprodukčním úspěchem dálkových migrantů.

Doporučujeme

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají audio

Jaroslav Petr  |  19. 3. 2018
Nový objev, uveřejněný v aktuálním vydání časopisu Nature, boří naše dosavadní představy o tom, jak lidský mozek uchovává informace. Zároveň snad...
Zemětřesení na Hlučínsku

Zemětřesení na Hlučínsku

Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné