Aktuální číslo:

2022/12

Téma měsíce:

Vodík

Letošní slavné dny českých matematiků, fyziků a astronomů

Eugen Strouhal: Profesor Čeněk Strouhal – Zakladatel české experimentální fyziky Academia, Praha 2012, 296 stran, doporučená cena 465 Kč, ISBN 978-80-200-2061-1
 |  6. 9. 2012
 |  Vesmír 91, 537, 2012/9

V roce 2012 připadlo na 28. březen 150. výročí založení česko-německého Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky, který se r. 1869 transformoval na Jednotu českých matematiků a fyziků. Na oslavách v Karolinu v den založení bylo mimo řadu jiných osobností vzpomenuto i na profesora Čeňka Strouhala, od jehož úmrtí 23. ledna 1922 uplynulo 90 let. Do Jednoty vstoupil hned na počátku svých univerzitních studií 13. října 1869. Působil v ní aktivně především přednáškami a 5. prosince 1900 se stal na 22 let jejím předsedou. Významné 130. výročí založení české univerzity v roce 1882 se týká celé Univerzity Karlovy a 60. výročí její Matematicko- -fyzikální fakulty, založené r. 1952, což bylo rovněž slavnostně připomenuto.

Profesorem se Čeněk Strouhal, (*10. 4. 1850) rodák ze Seče v Železných horách, stal již ve svých 32 letech, aby na nové české univerzitě vybudoval ústav experimentální fyziky. To již měl za sebou úspěšné působení v pražské hvězdárně v Klementinu a ve Fyzikálním ústavu Univerzity ve Würzburgu. Tam spolupracoval s mladým americkým badatelem Charlesem Barusem na studiu elektrických, termoelektrických a magnetických vlastností oceli, zaměřeném na změny struktury pod tepelnými vlivy. Tyto práce ovlivnily klasifikaci oceli, technologii její výroby, její využití v elektrotechnice, výrobu magnetů a používání oceli v citlivých vědeckých měřicích přístrojích. Strouhalova dizertační práce o třecích tónech vznikajících pohybem vzduchu na napjatých drátech obsáhla i jeho objev konstanty, dnes nazývané Strouhalovým číslem. Během doby se ukázala být významnou v teorii i praxi např. při zakládání staveb, proudění a mechanice kapalin a akustice, takže je podnes opakovaně citována ve světové literatuře. Strouhal se současně stal zakladatelem nové budovy Fyzikálního ústavu na Karlově, o kterou zápasil s vídeňskými úřady čtvrt století. Svými přednáškami s efektními demonstrativními pokusy vychoval nejen celé generace odborných fyziků, ale zároveň přispěl fyzikálním základem k vzdělání mediků a posluchačů farmacie.

Strouhalův život a záslužné dílo není u nás běžně známé, takže je třeba uvítat, že v nakladatelství Academia vyšla v edici Paměti jeho životopisná knížka. Autorem publikace Profesor Čeněk Strouhal, zakladatel české experimentální fyziky je Strouhalův vnuk, archeolog, antropolog, paleopatolog a historik lékařství Evžen Strouhal. Kniha je doplněna obsáhlou kapitolou historičky fyziky Emilie Těšínské a fyzika Jana Valenty, důkladně hodnotící vědecké, pedagogické a organizační dílo této významné osobnosti naší vědy.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzika
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Opeření nástrojaři

Opeření nástrojaři uzamčeno

Ondřej Fišer  |  5. 12. 2022
Na indonéském ostrově Tanimbar roste prudce jedovatý strom chrastoun sladkomléký (Cerbera manghas). Jeho vědecké jméno právem odkazuje na strážce...
A začala doba temna… V Africe.

A začala doba temna… V Africe. uzamčeno

Irena Jirků  |  5. 12. 2022
„Skládám puzzle. Anebo tomu říkám vitráž. Prostě sbírám střípky, spojuji je dohromady, a když tu barevnou mozaiku ozáří sluneční paprsky, objeví...
Budoucnost vodíku

Budoucnost vodíku uzamčeno

Ondřej Vrtiška  |  5. 12. 2022
Vodík není ani tak primární zdroj, jako spíše nosič energie umožňující její transport a skladování. Je také významnou surovinou řady průmyslových...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné