Aktuální číslo:

2020/10

Téma měsíce:

Hry

Letošní slavné dny českých matematiků, fyziků a astronomů

Eugen Strouhal: Profesor Čeněk Strouhal – Zakladatel české experimentální fyziky Academia, Praha 2012, 296 stran, doporučená cena 465 Kč, ISBN 978-80-200-2061-1
 |  6. 9. 2012
 |  Vesmír 91, 537, 2012/9

V roce 2012 připadlo na 28. březen 150. výročí založení česko-německého Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky, který se r. 1869 transformoval na Jednotu českých matematiků a fyziků. Na oslavách v Karolinu v den založení bylo mimo řadu jiných osobností vzpomenuto i na profesora Čeňka Strouhala, od jehož úmrtí 23. ledna 1922 uplynulo 90 let. Do Jednoty vstoupil hned na počátku svých univerzitních studií 13. října 1869. Působil v ní aktivně především přednáškami a 5. prosince 1900 se stal na 22 let jejím předsedou. Významné 130. výročí založení české univerzity v roce 1882 se týká celé Univerzity Karlovy a 60. výročí její Matematicko- -fyzikální fakulty, založené r. 1952, což bylo rovněž slavnostně připomenuto.

Profesorem se Čeněk Strouhal, (*10. 4. 1850) rodák ze Seče v Železných horách, stal již ve svých 32 letech, aby na nové české univerzitě vybudoval ústav experimentální fyziky. To již měl za sebou úspěšné působení v pražské hvězdárně v Klementinu a ve Fyzikálním ústavu Univerzity ve Würzburgu. Tam spolupracoval s mladým americkým badatelem Charlesem Barusem na studiu elektrických, termoelektrických a magnetických vlastností oceli, zaměřeném na změny struktury pod tepelnými vlivy. Tyto práce ovlivnily klasifikaci oceli, technologii její výroby, její využití v elektrotechnice, výrobu magnetů a používání oceli v citlivých vědeckých měřicích přístrojích. Strouhalova dizertační práce o třecích tónech vznikajících pohybem vzduchu na napjatých drátech obsáhla i jeho objev konstanty, dnes nazývané Strouhalovým číslem. Během doby se ukázala být významnou v teorii i praxi např. při zakládání staveb, proudění a mechanice kapalin a akustice, takže je podnes opakovaně citována ve světové literatuře. Strouhal se současně stal zakladatelem nové budovy Fyzikálního ústavu na Karlově, o kterou zápasil s vídeňskými úřady čtvrt století. Svými přednáškami s efektními demonstrativními pokusy vychoval nejen celé generace odborných fyziků, ale zároveň přispěl fyzikálním základem k vzdělání mediků a posluchačů farmacie.

Strouhalův život a záslužné dílo není u nás běžně známé, takže je třeba uvítat, že v nakladatelství Academia vyšla v edici Paměti jeho životopisná knížka. Autorem publikace Profesor Čeněk Strouhal, zakladatel české experimentální fyziky je Strouhalův vnuk, archeolog, antropolog, paleopatolog a historik lékařství Evžen Strouhal. Kniha je doplněna obsáhlou kapitolou historičky fyziky Emilie Těšínské a fyzika Jana Valenty, důkladně hodnotící vědecké, pedagogické a organizační dílo této významné osobnosti naší vědy.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzika
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Lekce z pandemie

Lekce z pandemie

Eva Bobůrková  |  5. 10. 2020
Když se objevila zpráva, že pražský taxikář, hospitalizovaný v těžkém stavu s nemocí covid-19, dostal jako první pacient v Česku nový...
Hry a lidé

Hry a lidé

Martin Soukup  |  5. 10. 2020
Hra a hraní je základem každé kultury. Přesněji řečeno, hra kulturu předchází. Jak si hrají lidé neznalí písma, jak si osvojují fotbal či kriket,...
Nahlédnout mořským prvokům pod pokličku

Nahlédnout mořským prvokům pod pokličku uzamčeno

Sepsat výsledky pětiletého výzkumu 113 vědců z 53 laboratoří a 14 zemí světa znamenalo vytvořit uživatelskou příručku pro genetickou manipulaci...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné