mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Rasisté mezi rákosníky

 |  6. 12. 2012
 |  Vesmír 91, 691, 2012/12

Rozlišování příslušníků jednoho druhu na základě barvy kůže bereme za dané v rámci svého vlastního druhu, i když je s tím spojeno mnoho kulturně sociálních kontroverzí. Mnohé z nás ale nejspíš překvapí, že podobný mechanismus se vyvinul u rákosníků, drobných pěvců, kteří bývají často parazitováni kukačkami.

Kukačka obecná při přístupu k hnízdu rákosníka (nebo jiného pěvce) využívá své podobnosti s krahujcem obecným. Krahujec je obávaným predátorem drobných pěvců. Tvar těla kukačky, její pruhování na hrudi i barva tohoto dravce zdálky skutečně poměrně přesvědčivě imitují.

Existují dvě základní varianty ve zbarvení kukaček. Zatímco samci mají vždy šedavé peří, samice mohou být buď šedavé (podobné samcům), nebo hnědavé. Šedavé zbarvení napodobuje barvu peří krahujce. O hnědých odstínech se naopak soudí, že by mohly hostitelům připomínat poštolky či dřemlíky. Rákosníci se každopádně při prvním setkání s kukačkou jejího zbarvení (napodobujícího krahujce) obávají. Namísto napadání a vyhánění od hnízda se jí raději zdaleka vyhnou a hnízda rákosníků jsou díky tomu pro kukačku přístupnější.

Jenže semikoloniálně hnízdící rákosníci jsou učenliví ptáci schopní zohlednit dění na hnízdech svých sousedů a příběh tímto zdaleka nekončí. Pokud rákosník u svých sousedů zaznamená, že kukačku úspěšně a bez následků zahnali, při jejím příštím spatření se chová odvážněji a také se již pokouší o obranu svého hnízda. Jenže toto učení platí pouze v případě, že spatří kukačku stejné barvy. Rákosník, který pozoroval zahánění šedavě zbarvené kukačky, bude sám zahánět kukačku téže barvy, ne však kukačku hnědavou. A naopak rákosník pozorující zahánění hnědavě zbarvené kukačky bude sám zahánět opět jen kukačku zbarvenou hnědě, zatímco bude zoufale prchat před kukačkou jiného zbarvení. Mediální zkratkou řečeno, rákosníci mají rasistické předsudky.

Výhoda sociálního učení v rámci rozvolněných kolonií rákosníků je zřejmá – vyhánění kukaček je jistě evolučně úspěšnější strategie než dobrovolné opuštění hnízda v případě jejich přiblížení se na dosah. Přítomnost odlišných barev opeření kukaček představuje naopak při výše uvedeném chování rákosníků zřejmou evoluční výhodu pro samotné kukačky. Zajímavé v této souvislosti je, že polymorfismus v barvě opeření se nevyskytuje jen u kukačky obecné, ale i u dalších druhů v Česku nežijících kukaček. Všechny druhy kukaček, u nichž bylo zjištěno více variant opeření, patří mezi druhy parazitické. Zřejmě jde o nově objevený princip, který potlačuje příliš silnou schopnost sociálního učení se u hostitelských druhů kukaček. (Behav. Ecol. 22, 574–579, 2011; Science 324, 1318–1320, 2009; Science 337, 578–580, 2012)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ornitologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Petr Heneberg

RNDr. Petr Heneberg, Ph.D., (*1980) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Centru pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se zabývá především výzkumem signalizačních kaskád a nádorovou biologií a vlivem změn životního prostředí na člověka a jiné organismy.

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...