Aktuální číslo:

2018/12

Téma měsíce:

Jednotky SI

Talentovaní studenti mají ve firmách dvěře otevřené

 |  4. 10. 2012
 |  Vesmír 91, 592, 2012/10
komerční prezentace

Spolupráce s vysokými školami je pro firmy osvědčeným způsobem, jak oslovit a dále vzdělávat mladé talentované lidi. Tím spíš, že například absolventů technických oborů u nás není tolik, kolik by si samotné firmy představovaly. Vzájemnou provázaností studia s atraktivní firemní praxí mohou studenti dosáhnout lepší kvalifikace, užší specializace, ale i motivace pro setrvání v daném oboru.

Společnost ČEPS, která provozuje českou elektroenergetickou přenosovou soustavu, spolupracuje hned s několika školami. Zaměřuje se na vedení a konzultaci závěrečných studentských prací, nabízí studentům různé druhy kontaktu s firemní praxí, exkurze, přednášky nebo stipendijní program.

Pod vedením odborníků

ČEPS nabízí studentům rozsáhlý seznam témat vhodných pro zpracování v diplomových pracích. Špičkoví odborníci společnosti působí jako vedoucí diplomových prací. Poskytují konzultace, data nebo informace studentům pro jejich studium či závěrečnou práci. Každoročně patří i mezi členy zkušebních komisí při obhajobě diplomových prací nebo vypracovávají oponentské posudky.

Ocenění pro nejlepší

V loňském roce vyhlásila ČEPS první studentskou soutěž Diplomová práce roku 2012 – Cena ČEPS. Záměrem bylo vytvořit tradici, která by podporovala mladé talentované studenty a přinesla nové pohledy nebo technická řešení na poli elektroenergetiky.

Vyhlášení výsledků soutěže Diplomová práce roku 2012 – Cena ČEPS proběhlo 14. 9. 2012.

Řešení aktuálního fenoménu

Nejzajímavější diplomové práce do soutěže přihlásili studenti elektroenergetiky. Přínosná je zejména diplomová práce Bc. Petra Jeřábka na téma Oteplování vodičů s ohledem na klimatické podmínky a zatížení. Zabývá se řešením zcela nového fenoménu – dynamického zatěžování vedení přenosové soustavy na základě aktuálních klimatických podmínek. Lze tak dosáhnout vyšší zatížitelnosti vedení, což přispívá ke zlepšení spolehlivosti dodávky elektrické energie.

Práce navazuje na úkol, kterým se ČEPS zabývá již delší dobu a který je v současnosti předmětem zájmu snad všech přenosových soustav na světě.

Tradice bude pokračovat

Stejná soutěž, Diplomová práce roku 2013 – Cena ČEPS, proběhne i v následujícím školním roce. Ocenění získá student s nejlépe vyhodnocenou diplomovou prací v rámci každé vyhlášené kategorie. O vítězi rozhodne komise složená z odborníků ČEPS. Hodnotit se bude celková úroveň diplomové práce, originalita přístupu k řešení daného tématu, praktický přínos a další. Do soutěže se mohou přihlásit studenti, kteří budou diplomovou práci obhajovat v akademickém roce 2012/13.

Soutěžit se bude ve třech kategoriích, elektroenergetice, ekonomice a právnickém zaměření:

Kategorie a témata

1. Elektroenergetické zaměření

1.1 Výpočet chodu sítě s větrnými elektrárnami

1.2 Kontrola dynamické bezpečnosti provozního stavu elektrizační soustavy

1.3 Spolupráce na rozvoji modelu sledované přenosové soustavy v DŘS (dispečerském řídicím systému)… v reálném čase

1.4 Lokalizace poruch na vedení s využitím synchronních měření fázorů napětí

1.5 Optimalizace spojitých korekčních zásahů (redispečink) při řízení bezpečnosti provozu elektrizační soustavy

1.6 Optimalizace diskrétních korekčních zásahů (rekonfigurace) při řízení bezpečnosti provozu elektrizační soustavy

1.7 Monitorování stability napětí

2. Ekonomické zaměření

2.1 Varianty financování rozvoje přenosové soustavy z externích zdrojů

2.2 Vývoj integrace trhů s elektřinou v evropských zemích

2.3 Rozbor souvislostí mezi cenami silové elektřiny, cenami PpS (podpůrných služeb) a RE (regulační energie), cenami CO2 a komodit

3. Právnické zaměření

3.1 Práva k cizím nemovitostem v elektroenergetických odvětvích

3.2 Ochranná pásma elektroenergetických zařízení

3.3 Věcná břemena v energetických odvětvích

3.4 Právní postavení držitele licence v elektroenergetice

3.5 Právní povaha mezinárodních energetických asociací

3.6 Zákon o podporovaných zdrojích energie

Přihlašování prací

Ke každému tématu je uvedena anotace a odborný konzultant ze společnosti ČEPS, který je expertem na danou problematiku. Do soutěže je možné navrhnout i další témata, která se týkají elektroenergetické přenosové soustavy.

Soutěžící musí předložit:

  • Přihlášku – v termínu do 30. 11. 2012
  • Obhájenou diplomovou práci (v elektronické podobě) – v termínu do 30. 6. 2013
  • Spolu s diplomovou prací posudek vedoucího diplomové práce a oponentský posudek

Možnost další spolupráce

Vítěz z každé kategorie vyhlášené soutěže bude, stejně jako v loňském ročníku, oceněn finanční odměnou. Nejlepším studentům může být navržena i další forma spolupráce, například nabídka zajímavé pracovní příležitosti, pomoc a konzultace při následném studiu nebo další spolupráce.

Stipendijní program

Na podporu perspektivních studentů a rozvoj jejich odborných znalostí a dovedností v oblasti elektrotechniky připravuje společnost ČEPS i stipendijní program, v rámci kterého bude mít student možnost zpracovávat ve společnosti ČEPS diplomovou práci. Program je určen studentům 4. a 5. ročníků denního studia vysokých škol s technickým zaměřením nebo s předměty příbuznými podnikání společnosti ČEPS.

Úvod do energetiky od profesionálů

Další novinkou ve spolupráci se studenty je pilotní ročník Letní školy ČEPS, který je naplánován na první týden v září 2012. Letní škola je určena pro studenty posledních ročníků studia oborů zaměřených na elektroenergetiku. Studenti budou mít příležitost seznámit se s odborníky ve společnosti ČEPS. Vyslechnout si řadu zajímavých přednášek týkajících se elektrizační soustavy od základních prvků elektrizační soustavy přes provoz a rozvoj elektrizační soustavy až po trh s elektrickou energií, podpůrnými službami a regulační energií. Mezi tématy bude rovněž energetická legislativa a mezinárodní spolupráce elektrizačních soustav. Na přednášky tematicky navazují exkurze do transformovny Řeporyje a Chodov, na dispečink ČEPS, do přečerpávací elektrárny Štěchovice a dalších zajímavých energetických staveb. Studenti tak získají přehled o provozu elektrizační soustavy a o činnosti a poslání společnosti ČEPS.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

O autorovi

Miroslava Bajzíková

PhDr. Miroslava Bajzíková absolvovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Před příchodem do společnosti ČEPS se věnovala převážně problematice řízení a rozvoje lidských zdrojů na různých úrovních, včetně zpracování strategických dokumentů a možnosti čerpání prostředků z ESF v této oblasti. V oddělení personalistiky společnosti ČEPS pracuje od roku 2009. V současné době má na starosti problematiku lidských zdrojů, personální marketing, spolupráci s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi i profesními organizacemi.

Doporučujeme

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Ondřej Vrtiška  |  3. 12. 2018
Forenzní genetička Halina Šimková donedávna v Kriminalistickém ústavu Praha analyzovala DNA a pomáhala odhalovat vrahy, násilníky a zloděje. To ji...
Sedm základních kamenů

Sedm základních kamenů

Ivan Boháček  |  3. 12. 2018
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...
Je resveratrol opravdu lék proti stárnutí?

Je resveratrol opravdu lék proti stárnutí?

O resveratrolu jsme léta slýchali ve spojitosti s příznivými účinky pití červeného vína či s tzv. francouzským paradoxem. Pak se objevily zprávy,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné