Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Právo konat dobro

Poznámky k dobrovolnictví
 |  8. 9. 2011
 |  Vesmír 90, 523, 2011/9

Dobrovolníci jsou odvážní lidé, kteří jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce službě ostatním. Tím přinášejí lidem naději a dodávají jim sílu pro překonávání jejich slabostí. Odměnou za to jim je vědomí, že jejich činnost má skutečný význam. Jejich odvaha a odhodlání by měly být pro nás pro všechny inspirací k činům.

Kofi Annan

Veřejná beseda Dobrovolnictví v dnešním světě – Rok proti lhostejnosti se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1)

Zákon 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu organizovanou podle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu. Platnost nabyl 1. ledna 2003.

Robin Ujfaluši hned v úvodu připomněl, že dobrovolnictví je velmi široký fenomén a není v moci státu podporovat každého dobrovolníka a každou takovou organizaci.

„Pokud se ve svém volném čase rozhodnete dělat něco pro druhé a děláte to, protože věříte tomu, že je dobře to dělat, tak jste se stal dobrovolníkem,“ komentoval to Tomáš Řehák. Upozornil, že zákon o dobrovolnictví se týká jen určité části dobrovolnické činnosti. Jinak stát nemá do dobrovolnictví vůbec co zasahovat.

Právo být dobrovolníkem je základní lidské právo – mám právo dělat dobro a do toho mi stát nebude mluvit. Pokud mi v tom bude stát pomáhat, budu rád, když ne, tak s pánembohem, stejně to budu dělat.

Cena dobrovolnické práce

„Existují zajímavé a sofistikované výzkumy – hlavně na Západě – o tom, jaká je hodnota dobrovolnické práce,“ uvedl Robin Ujfaluši a pokračoval: „V Kanadě proběhl výzkum, podle kterého odhadli, že asi 5 % hrubého domácího produktu připadá neziskovému sektoru a zhruba třetina práce v tomto sektoru byla dělána dobrovolníky.

U nás jsou podobné pokusy o vyčíslení stále v plenkách, ale nedávno Česká rada dětí a mládeže (www.crdm.cz) připravila takový materiál pro ministerstvo školství. Jednoduše a nekomplikovaně ocenila hodnotu hodiny dobrovolnické práce podle průměrného platu ve školství. Došla k tomu, že se jedna koruna, kterou stát věnuje na tuto oblast, vrátí zhruba třiapůlkrát.2)

Jakmile však začneme dobrovolnickou práci přepočítávat na peníze a procenta HDP, tak používáme přesně tu logiku, jíž se dobrovolnictví vymyká a proti níž jde.“

Překážky v dobrovolnické práci

Diskutující se vesměs shodli na existenci administrativních překážek spojených například s akreditacemi, udílením dlouhodobých pobytových víz a mezerami či nadbytečnostmi v legislativě. Jako velkou bolest pociťují nepředvídatelnost veřejného financování. Důsledkem toho se obtížně připravují dlouhodobé projekty, protože lze nanejvýš tušit, jakou dotaci organizace získá v běžném roce. Rok následující nejde vyvěštit ani z křišťálové koule. Pro strategický rozvoj dobrovolnických organizací je takový stav zhoubný. Když organizace dostane nějaké peníze, jistě si s nimi nějak poradí. Jenže financování dlouhodobých projektů musí hledat jinde a jinak. To je však bolest celého řízení a směřování státu – kam vlastně kráčíme a jakou máme ideu, máme- li vůbec nějakou?

Poznámky

1) 47. veřejná beseda cyklu Třetí dimenze pořádaná Českým rozhlasem Leonardo, Lidovou univerzitou MK v Praze a časopisem Vesmír proběhla 15. června 2011. Hosty byli Ing. Dagmar Hoferková (vedoucí pobočky Dobrovolnické centrum Ostrava, o. s. ADRA), Mgr. Robin Ujfaluši (INEX – Sdružení dobrovolných aktivit), RNDr. Tomáš Řehák (šéfinstruktor skautského vzdělávacího centra Gemini). Moderoval Robert Tamchyna (Český rozhlas Leonardo). Záznam je na www.rozhlas.cz/leonardo/.

2) Viz: www.crdm.cz/view.php?nazevclanku=temer-miliarda- korun-rocne-–-to-je-hodnota-prace-dobrovolniku-v-detskych-sdruzenich-crdm&cisloclanku=2011060002.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné