Aktuální číslo:

2020/10

Téma měsíce:

Hry

Právo konat dobro

Poznámky k dobrovolnictví
 |  8. 9. 2011
 |  Vesmír 90, 523, 2011/9

Dobrovolníci jsou odvážní lidé, kteří jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce službě ostatním. Tím přinášejí lidem naději a dodávají jim sílu pro překonávání jejich slabostí. Odměnou za to jim je vědomí, že jejich činnost má skutečný význam. Jejich odvaha a odhodlání by měly být pro nás pro všechny inspirací k činům.

Kofi Annan

Veřejná beseda Dobrovolnictví v dnešním světě – Rok proti lhostejnosti se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1)

Zákon 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu organizovanou podle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu. Platnost nabyl 1. ledna 2003.

Robin Ujfaluši hned v úvodu připomněl, že dobrovolnictví je velmi široký fenomén a není v moci státu podporovat každého dobrovolníka a každou takovou organizaci.

„Pokud se ve svém volném čase rozhodnete dělat něco pro druhé a děláte to, protože věříte tomu, že je dobře to dělat, tak jste se stal dobrovolníkem,“ komentoval to Tomáš Řehák. Upozornil, že zákon o dobrovolnictví se týká jen určité části dobrovolnické činnosti. Jinak stát nemá do dobrovolnictví vůbec co zasahovat.

Právo být dobrovolníkem je základní lidské právo – mám právo dělat dobro a do toho mi stát nebude mluvit. Pokud mi v tom bude stát pomáhat, budu rád, když ne, tak s pánembohem, stejně to budu dělat.

Cena dobrovolnické práce

„Existují zajímavé a sofistikované výzkumy – hlavně na Západě – o tom, jaká je hodnota dobrovolnické práce,“ uvedl Robin Ujfaluši a pokračoval: „V Kanadě proběhl výzkum, podle kterého odhadli, že asi 5 % hrubého domácího produktu připadá neziskovému sektoru a zhruba třetina práce v tomto sektoru byla dělána dobrovolníky.

U nás jsou podobné pokusy o vyčíslení stále v plenkách, ale nedávno Česká rada dětí a mládeže (www.crdm.cz) připravila takový materiál pro ministerstvo školství. Jednoduše a nekomplikovaně ocenila hodnotu hodiny dobrovolnické práce podle průměrného platu ve školství. Došla k tomu, že se jedna koruna, kterou stát věnuje na tuto oblast, vrátí zhruba třiapůlkrát.2)

Jakmile však začneme dobrovolnickou práci přepočítávat na peníze a procenta HDP, tak používáme přesně tu logiku, jíž se dobrovolnictví vymyká a proti níž jde.“

Překážky v dobrovolnické práci

Diskutující se vesměs shodli na existenci administrativních překážek spojených například s akreditacemi, udílením dlouhodobých pobytových víz a mezerami či nadbytečnostmi v legislativě. Jako velkou bolest pociťují nepředvídatelnost veřejného financování. Důsledkem toho se obtížně připravují dlouhodobé projekty, protože lze nanejvýš tušit, jakou dotaci organizace získá v běžném roce. Rok následující nejde vyvěštit ani z křišťálové koule. Pro strategický rozvoj dobrovolnických organizací je takový stav zhoubný. Když organizace dostane nějaké peníze, jistě si s nimi nějak poradí. Jenže financování dlouhodobých projektů musí hledat jinde a jinak. To je však bolest celého řízení a směřování státu – kam vlastně kráčíme a jakou máme ideu, máme- li vůbec nějakou?

Poznámky

1) 47. veřejná beseda cyklu Třetí dimenze pořádaná Českým rozhlasem Leonardo, Lidovou univerzitou MK v Praze a časopisem Vesmír proběhla 15. června 2011. Hosty byli Ing. Dagmar Hoferková (vedoucí pobočky Dobrovolnické centrum Ostrava, o. s. ADRA), Mgr. Robin Ujfaluši (INEX – Sdružení dobrovolných aktivit), RNDr. Tomáš Řehák (šéfinstruktor skautského vzdělávacího centra Gemini). Moderoval Robert Tamchyna (Český rozhlas Leonardo). Záznam je na www.rozhlas.cz/leonardo/.

2) Viz: www.crdm.cz/view.php?nazevclanku=temer-miliarda- korun-rocne-–-to-je-hodnota-prace-dobrovolniku-v-detskych-sdruzenich-crdm&cisloclanku=2011060002.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Ceny Neuron letos netradičně

Ceny Neuron letos netradičně

Ondřej Vrtiška  |  5. 10. 2020
Letošní rok je v mnoha ohledech zvláštní. Nový koronavirus a pandemie covid-19 zasáhla do života každého z nás, ovlivňuje každodenní fungování...
Lekce z pandemie

Lekce z pandemie

Eva Bobůrková  |  5. 10. 2020
Když se objevila zpráva, že pražský taxikář, hospitalizovaný v těžkém stavu s nemocí covid-19, dostal jako první pacient v Česku nový...
Hry a lidé

Hry a lidé

Martin Soukup  |  5. 10. 2020
Hra a hraní je základem každé kultury. Přesněji řečeno, hra kulturu předchází. Jak si hrají lidé neznalí písma, jak si osvojují fotbal či kriket,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné