Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

Revitalizace rašelinišť inzerce v Krušných horách

11. 3. 2010
 |  Vesmír 89, 163, 2010/3
komerční prezentace

Krušné hory jsou charakteristické velkými plochami rašelinišť a rašelinných biotopů, které se vyvinuly na vrcholové náhorní plošině. Svou rozlohou jsou v rámci České republiky ojedinělé, srovnatelné pouze se Šumavou. Zmíněné ekosystémy patří k nejzachovalejším fragmentům přírody, které byly v minulosti pro člověka špatně využitelné, a proto do nich nijak výrazně nezasahoval. Jde o místa, která mají nezastupitelný význam jako refugia ohrožených a vzácných organismů i jako zásobárna vody. Hlavní rozvoj rašelinišť proběhl od konce doby ledové. Ekologickými podmínkami se do značné míry podobají severské tundře, a proto slouží jako útočiště pro glaciální relikty, tzn. organismy, které zde přežívají právě od dob ledových. Jedním z nich je tetřívek obecný (Tetrao tetrix), který je v současné době na pokraji vymizení z naší přírody. Pro rozmnožování tetřívka jsou rozhodující zejména otevřené plochy vrchovištních bezlesí, které poskytují dostatek potravy a slouží jako tokaniště. V Krušných horách přežívá naše nejsilnější populace tetřívka obecného.

Proto byly v Krušných horách vyhlášeny dvě ptačí oblasti podle Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (PO Východní Krušné hory a PO Novodomské rašeliniště – Kovářská) a byly zahrnuty do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy.

Projektu vyjádřila podporu řada organizací, mezi něž patří např. Ústecký kraj, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí nebo Česká zemědělská univerzita, která připravuje návazné projekty na sousedních lokalitách. Akvitity spojené s revitalizací cínovecké oblasti zastřešila společnost RWE Transgas Net v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné