Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Revitalizace rašelinišť inzerce v Krušných horách

11. 3. 2010
 |  Vesmír 89, 163, 2010/3
komerční prezentace

Krušné hory jsou charakteristické velkými plochami rašelinišť a rašelinných biotopů, které se vyvinuly na vrcholové náhorní plošině. Svou rozlohou jsou v rámci České republiky ojedinělé, srovnatelné pouze se Šumavou. Zmíněné ekosystémy patří k nejzachovalejším fragmentům přírody, které byly v minulosti pro člověka špatně využitelné, a proto do nich nijak výrazně nezasahoval. Jde o místa, která mají nezastupitelný význam jako refugia ohrožených a vzácných organismů i jako zásobárna vody. Hlavní rozvoj rašelinišť proběhl od konce doby ledové. Ekologickými podmínkami se do značné míry podobají severské tundře, a proto slouží jako útočiště pro glaciální relikty, tzn. organismy, které zde přežívají právě od dob ledových. Jedním z nich je tetřívek obecný (Tetrao tetrix), který je v současné době na pokraji vymizení z naší přírody. Pro rozmnožování tetřívka jsou rozhodující zejména otevřené plochy vrchovištních bezlesí, které poskytují dostatek potravy a slouží jako tokaniště. V Krušných horách přežívá naše nejsilnější populace tetřívka obecného.

Proto byly v Krušných horách vyhlášeny dvě ptačí oblasti podle Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (PO Východní Krušné hory a PO Novodomské rašeliniště – Kovářská) a byly zahrnuty do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy.

Projektu vyjádřila podporu řada organizací, mezi něž patří např. Ústecký kraj, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí nebo Česká zemědělská univerzita, která připravuje návazné projekty na sousedních lokalitách. Akvitity spojené s revitalizací cínovecké oblasti zastřešila společnost RWE Transgas Net v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné