Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Z akademické obce

 |  11. 2. 2010
 |  Vesmír 89, 76, 2010/2

Cena Milady Paulové

Zakladatelka katedry ekologie na Palackého univerzitě v Olomouci prof. RNDr. Milena Rychnovská se stala laureátkou 1. ročníku ceny Milady Paulové. Cena nese jméno první ženy, jež získala právo přednášet na univerzitě a která se také stala první profesorkou na našem území.

Ocenění za mimořádné studijní a vědecké výsledky převzali:

Bc. Laura Kutřínová s průměrem 1,29 absolvovala bakalářský obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě UK.

Mgr. Tomáš Havránek absolvoval navazující magisterský program Ekonomická teorie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK.

Mgr. Petr Dohnal vystudoval magisterský obor Fyzika povrchu a ionizovaných prostředí na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V rámci diplomové práce zkoumal procesy rekombinace v nízkoteplotním plazmatu, výsledky byly otištěny například v prestižním časopise Physical Review A 79.

Bc. Hana Solařová absolvovala bakalářský obor Chemie v přírodních vědách Přírodovědecké fakulty UK.

Mgr. Petr Kučera vystudoval Katolickou teologickou fakultu UK; jeho magisterská práce „Význam archeologických vykopávek v Galileji pro interpretaci evangelních textů“, psaný anglicky, výrazně přesahuje požadavky kladené na magisterskou práci.

Bc. Věra Novoměstská, Ph.D. vystudovala Katolickou teologickou fakultu UK, obor Teologické nauky. Její bakalářská práce „Dívčí pedagogium v Chrudimi (1894–1940)“ splňuje rozsahem i hloubkou parametry práce magisterské.

Mimořádnou cenu rektora UK převzali: MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MUDr. Eva Jakešová, MUDr. Jan GojdaMUDr. Jan Škrha

Jihočeská univerzita

se v současné době zabývá kontrolou dostupnosti závěrečných prací absolventů studia. Závěrečné kvalikační práce jsou ukládány v tištěné podobě a od roku 2007 jsou rovněž v plném znění veřejně přístupné i na univerzitním webu v databázi Studijní agenda (podrobnosti upravuje Opatření rektora JU č. 83 z roku 2007).

Ověřuje se uložení prací všech typů z posledních pěti let. Prověřuje se také, zda jsou všechny práce akademických pracovníků, kteří svůj současný nejvyšší stupeň kvalikace obhájili a získali na JU (včetně habilitačních spisů docentů), veřejně přístupné v knihovně. Zásadní nesrovnalosti nebyly zjištěny. Proběhla také kontrola délky studia studentů doktorského studia. Stále se ukazuje, že studenti nekončí studium dříve než za tři roky, ale naopak řada studentů tuto dobu překračuje, zvláště u kombinované formy studia. Ověřuje se i průběh předchozího studia u studentů, kteří na JU začali studovat poté, co z jakékoliv příčiny ukončili neúplné studium na jiné vysoké škole a požádali, aby jim úspěšně splněné povinnosti byly uznány jako součást následného studia na JU (zákon č. 111/1998 Sb., nezná pojem „přestup z jiné VŠ“, ale umožňuje uznání některých zkoušek dříve složených jinde).

Co se týče problematiky případného plagiátorství, Jihočeská univerzita je partnerem konsorcia univerzit, které se podílejí na brněnském projektu databáze kontrolující případné plagiáty elektronicky. Všechny závěrečné kvalifikační práce procházejí touto kontrolou. K odhalení skutečného opisování rovněž nedošlo.

prorektor JU pro studium prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.

Zdroj: bulletin Jihočeská univerzita 3/2009

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...