Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Z akademické obce

 |  11. 6. 2009
 |  Vesmír 88, 360, 2009/6

Rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., předal 7. 4. 2009 tři významná ocenění: Cenu za prezentaci, Cenu za originální tvůrčí počin a zlaté pamětní medaile UK.

Cenu za prezentaci získali PhDr. Petr Blažek, Ph.D., Patrik Eichler a Mgr. Jakub Jareš, kteří se významným způsobem podíleli na přípravě akcí věnovaných připomenutí činu Jana Palacha.

Cenu za tvůrčí počin si v letošním roce odnesli Mgr. Robert Černý, Ph.D., Mgr. Vladimír Soukup a prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK za objev, který podstatným způsobem mění představy o vývojových mechanismech vzniku zubů.

Zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy „Za statečnost a věrnost spravedlnosti a demokracii“ byly uděleny in memoriam Karlu Bacílkovi, ml., Borisi Kovaříčkovi a Veleslavu Wahlovi. Tito studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy, aktivní v protifašistickém odboji za druhé světové války, byli v 50. letech odsouzeni k trestu smrti a stali se prvními oběťmi komunistických monstrprocesů z řad studentů. V květnu a červnu uplyne 50 let od jejich tragické a nespravedlivé smrti. „Považujeme za důležité připomínat si mimořádnou odvahu a statečnost těchto mladých lidí, kteří za demokracii obětovali cenu nejvyšší a na které se téměř zapomnělo,“ komentoval udělení medaile in memoriam rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl.

(Celé znění projevu viz: iforum.cuni.cz/)

 

Národní technická knihovna

bude slavnostně otevřena 9. září – měla být integrovaným spojením Státní technické knihovny a knihoven ČVUT a VŠCHT. Protože se „splynutí“ knihoven z právních i technických důvodů zatím nepodařilo, budou fondy Ústřední knihovny ČVUT zpřístupněny samostatně.

 

„Z legislativních důvodů nelze vytvořit společný podnik mezi veřejnými vysokými školami a státní organizací, kterou Státní technická knihovna je. Tento společný podnik byl připravován na základě Memoranda, podepsaného rektory ČVUT a VŠCHT a ředitelem STK v roce 2001 v souvislosti s usnesením vlády z roku 2000, které uložilo ministerstvu školství připravit transformaci STK na veřejnoprávní instituci. Ministerstvo školství v tom bohužel za více než osm let vůbec nic neudělalo, takže společný podnik, společně vlastněný a společně řízený, vytvořit nelze. […] po peripetii více než tříletých jednání jsme nakonec dospěli k dočasnému řešení, při kterém Ústřední knihovna ČVUT bude prostorově i organizačně oddělena od STK, bude řízena a financována ČVUT a bude v prostorách NTK v nájmu.“ (rektor ČVUT prof. Václav Havlíček)

Zdroj: Pražská technika 2/2009, s. 10–1

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail:

Doporučujeme

Přemýšlej, než začneš kreslit

Přemýšlej, než začneš kreslit

Ondřej Vrtiška  |  4. 12. 2017
Nástup počítačů, geografických informačních systémů a velkých dat proměnil tvorbu map k nepoznání. Přesto stále platí, že bez znalosti základů...
Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné