Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

Z akademické obce

 |  11. 6. 2009
 |  Vesmír 88, 360, 2009/6

Rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., předal 7. 4. 2009 tři významná ocenění: Cenu za prezentaci, Cenu za originální tvůrčí počin a zlaté pamětní medaile UK.

Cenu za prezentaci získali PhDr. Petr Blažek, Ph.D., Patrik Eichler a Mgr. Jakub Jareš, kteří se významným způsobem podíleli na přípravě akcí věnovaných připomenutí činu Jana Palacha.

Cenu za tvůrčí počin si v letošním roce odnesli Mgr. Robert Černý, Ph.D., Mgr. Vladimír Soukup a prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK za objev, který podstatným způsobem mění představy o vývojových mechanismech vzniku zubů.

Zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy „Za statečnost a věrnost spravedlnosti a demokracii“ byly uděleny in memoriam Karlu Bacílkovi, ml., Borisi Kovaříčkovi a Veleslavu Wahlovi. Tito studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy, aktivní v protifašistickém odboji za druhé světové války, byli v 50. letech odsouzeni k trestu smrti a stali se prvními oběťmi komunistických monstrprocesů z řad studentů. V květnu a červnu uplyne 50 let od jejich tragické a nespravedlivé smrti. „Považujeme za důležité připomínat si mimořádnou odvahu a statečnost těchto mladých lidí, kteří za demokracii obětovali cenu nejvyšší a na které se téměř zapomnělo,“ komentoval udělení medaile in memoriam rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl.

(Celé znění projevu viz: iforum.cuni.cz/)

 

Národní technická knihovna

bude slavnostně otevřena 9. září – měla být integrovaným spojením Státní technické knihovny a knihoven ČVUT a VŠCHT. Protože se „splynutí“ knihoven z právních i technických důvodů zatím nepodařilo, budou fondy Ústřední knihovny ČVUT zpřístupněny samostatně.

 

„Z legislativních důvodů nelze vytvořit společný podnik mezi veřejnými vysokými školami a státní organizací, kterou Státní technická knihovna je. Tento společný podnik byl připravován na základě Memoranda, podepsaného rektory ČVUT a VŠCHT a ředitelem STK v roce 2001 v souvislosti s usnesením vlády z roku 2000, které uložilo ministerstvu školství připravit transformaci STK na veřejnoprávní instituci. Ministerstvo školství v tom bohužel za více než osm let vůbec nic neudělalo, takže společný podnik, společně vlastněný a společně řízený, vytvořit nelze. […] po peripetii více než tříletých jednání jsme nakonec dospěli k dočasnému řešení, při kterém Ústřední knihovna ČVUT bude prostorově i organizačně oddělena od STK, bude řízena a financována ČVUT a bude v prostorách NTK v nájmu.“ (rektor ČVUT prof. Václav Havlíček)

Zdroj: Pražská technika 2/2009, s. 10–1

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Jan Turek  |  7. 9. 2020
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
Kreativní mozek novozélandského rošťáka

Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné