Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

V rašeliništích jsou skryty biotopy z doby ledové

10. 12. 2009
 |  Vesmír 88, 810, 2009/12
komerční prezentace

Ekosystémy krušnohorských rašelinišť patří k nejzachovalejším, ale také nejcitlivějším fragmentům přírody v České republice. Jim podobné lze sice nalézt na Šumavě, v Jizerských horách nebo v Krkonoších, ovšem Krušné hory jsou jedinečné skladbou vzácných organismů. V okolí obce Cínovec se rozkládají cenné biotopy ještě z doby ledové. Jejich vývoj byl však v posledních letech významně narušen zásahy člověka. O zlepšení stavu těchto přírodních míst usiluje projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách, který odstartoval díky finanční podpoře společnosti RWE Transgas Net letos v červenci.

Cílem projektu je navrátit původní podobu rašeliništím U jezera, Cínovecký hřbet a Velké tetřeví tokaniště. V horizontu tří let tam dojde k zrušení funkce současných odvodňovacích systémů, jež snižují hladinu podzemní vody. Revitalizace území o celkové rozloze asi 15 ha přispěje k zvýšení retenční schopnosti krajiny, která je pro krušnohorská rašeliniště charakteristická. Zároveň je také základním předpokladem pro růst rašeliníků a jejich vlhkomilných rostlinných společenstev.

Výsledným efektem bude zrychlení ústupu nepůvodních vyšších dřevin, např. smrku pichlavého a smrku ztepilého. Od roku 2012 by se na takto revitalizovaná území měly postupně navracet původní biotopy a rozšiřovat se společenstva vzácných rostlin a ohrožených druhů živočichů. Mezi ně patří například tetřívek obecný. Všechna tři rašeliniště se nacházejí v Ptačí oblasti Východní Krušné hory.

Vysychání zabrání přehrážky

Proces revitalizace rašelinišť zrušením funkce odvodňovacích systémů je poměrně jednoduché opatření. Jeho účinnost byla u nás ověřena na řadě lokalit – Jizerské hory, Šumava – a také v zahraničí. Téměř ve všech případech jde o vybudování různých typů dřevěných přehrážek o velikosti od 20 centimetrů do 2 metrů. V Krušných horách budou instalovány v dostatečném počtu na odvodňovacích kanálech a postupem času bude zaplaveno širší okolí přehrážek. Většinu dřeva na jejich zhotovení poskytují Lesy České republiky, s. p., z probírek okolních lesů.

V druhé polovině letošního roku už odborníci z Hydrogeologické společnosti, s. r. o., uskutečnili na rašeliništních plochách hydrologické průzkumy, které spočívaly v měření hladin podzemních vod a mocnosti rašelin. Poté, co jednotlivá rašeliniště protkaly sondy, ekologové přesně vytyčili plochy pro sledování změn ve vegetaci. Na základě získaných dat sestavili podrobný digitální model zájmového území na Cínoveckém hřbetě a od poloviny října jeho odvodňovací příkopy postupně zaplňují dřevěnými přehrážkami. Zároveň s pokračujícími pracemi na první lokalitě se uskutečňuje i vytyčování a příprava dalších dvou míst, kde budou rovněž přehrážky.

Revitalizace rašelinišť v Krušných horách je součástí aktivit projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě. Jeho cílem je ochrana významných lokalit na území České republiky. V rámci spolupráce s Českým svazem ochránců přírody může veřejnost díky projektu navštívit asi 30 do té doby nepřístupných míst. Rašeliniště Cínovecký hřbet, Velké tetřeví tokaniště a rašeliniště U jezera tak patří mezi další území, která se svou jedinečnou faunou a flórou již brzy pochlubí turistům i cykloturistům. Detailnější popis přístupových tras a více informací o vývoji prací na projektu lze nalézt na jeho webových stránkách www.blizprirode.cz.

Lokalizace rašelinišť

1. Cínovecký hřbet

Rašeliniště na severních svazích Cínoveckého hřbetu se nachází východně od obce Cínovec. Jde o významnou lokalitu pro výskyt tetřívka obecného a stanoviště dalších vzácných a ohrožených druhů živočichů. Území je poznamenáno odvodněním a výsadbou nepůvodních dřevin, jako je např. smrk pichlavý.

2. Rašeliniště

U jezera Část původně velmi rozsáhlého rašeliniště na svazích hory Pramenáč jihozápadně od obce Cínovec. Lokalitu charakterizují bohaté porosty kleče, borovice blatky a původní břízy pýřité. Součástí lokality je i malé zazemněné jezírko, které je vhodným místem pro specifické druhy rostlin (např. rosnatka okrouhlolistá, suchopýr pochvatý, klikva bahenní). Rašeliniště U jezera představuje jádrové místo výskytu tetřívka obecného pro celé širší okolí.

3. Velké tetřeví tokaniště

Rašeliniště v pramenné oblasti Flájského potoka, které charakterizují otevřené plochy a navazující rozsáhlé porosty břízy pýřité. Území představuje významné hnízdiště a potravní stanoviště tetřívka obecného.

Do projektu Revitalizace rašelinišť Krušných hor jsou zapojeny tyto subjekty:

záštitu nad projektem drží: Ústecký kraj

vedoucí projektu: DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

realizátor projektu: AMETY ST, občanské sdružení

generální partner projektu: RWE Transgas Net, s. r. o.

projekt podporují: Ministerstvo životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze

hospodařící subjekty: Lesy ČR, s. p. – lesní správy Děčín a Litvínov

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka Stanislava Lhotského.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné