Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

V rašeliništích jsou skryty biotopy z doby ledové

10. 12. 2009
 |  Vesmír 88, 810, 2009/12
komerční prezentace

Ekosystémy krušnohorských rašelinišť patří k nejzachovalejším, ale také nejcitlivějším fragmentům přírody v České republice. Jim podobné lze sice nalézt na Šumavě, v Jizerských horách nebo v Krkonoších, ovšem Krušné hory jsou jedinečné skladbou vzácných organismů. V okolí obce Cínovec se rozkládají cenné biotopy ještě z doby ledové. Jejich vývoj byl však v posledních letech významně narušen zásahy člověka. O zlepšení stavu těchto přírodních míst usiluje projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách, který odstartoval díky finanční podpoře společnosti RWE Transgas Net letos v červenci.

Cílem projektu je navrátit původní podobu rašeliništím U jezera, Cínovecký hřbet a Velké tetřeví tokaniště. V horizontu tří let tam dojde k zrušení funkce současných odvodňovacích systémů, jež snižují hladinu podzemní vody. Revitalizace území o celkové rozloze asi 15 ha přispěje k zvýšení retenční schopnosti krajiny, která je pro krušnohorská rašeliniště charakteristická. Zároveň je také základním předpokladem pro růst rašeliníků a jejich vlhkomilných rostlinných společenstev.

Výsledným efektem bude zrychlení ústupu nepůvodních vyšších dřevin, např. smrku pichlavého a smrku ztepilého. Od roku 2012 by se na takto revitalizovaná území měly postupně navracet původní biotopy a rozšiřovat se společenstva vzácných rostlin a ohrožených druhů živočichů. Mezi ně patří například tetřívek obecný. Všechna tři rašeliniště se nacházejí v Ptačí oblasti Východní Krušné hory.

Vysychání zabrání přehrážky

Proces revitalizace rašelinišť zrušením funkce odvodňovacích systémů je poměrně jednoduché opatření. Jeho účinnost byla u nás ověřena na řadě lokalit – Jizerské hory, Šumava – a také v zahraničí. Téměř ve všech případech jde o vybudování různých typů dřevěných přehrážek o velikosti od 20 centimetrů do 2 metrů. V Krušných horách budou instalovány v dostatečném počtu na odvodňovacích kanálech a postupem času bude zaplaveno širší okolí přehrážek. Většinu dřeva na jejich zhotovení poskytují Lesy České republiky, s. p., z probírek okolních lesů.

V druhé polovině letošního roku už odborníci z Hydrogeologické společnosti, s. r. o., uskutečnili na rašeliništních plochách hydrologické průzkumy, které spočívaly v měření hladin podzemních vod a mocnosti rašelin. Poté, co jednotlivá rašeliniště protkaly sondy, ekologové přesně vytyčili plochy pro sledování změn ve vegetaci. Na základě získaných dat sestavili podrobný digitální model zájmového území na Cínoveckém hřbetě a od poloviny října jeho odvodňovací příkopy postupně zaplňují dřevěnými přehrážkami. Zároveň s pokračujícími pracemi na první lokalitě se uskutečňuje i vytyčování a příprava dalších dvou míst, kde budou rovněž přehrážky.

Revitalizace rašelinišť v Krušných horách je součástí aktivit projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě. Jeho cílem je ochrana významných lokalit na území České republiky. V rámci spolupráce s Českým svazem ochránců přírody může veřejnost díky projektu navštívit asi 30 do té doby nepřístupných míst. Rašeliniště Cínovecký hřbet, Velké tetřeví tokaniště a rašeliniště U jezera tak patří mezi další území, která se svou jedinečnou faunou a flórou již brzy pochlubí turistům i cykloturistům. Detailnější popis přístupových tras a více informací o vývoji prací na projektu lze nalézt na jeho webových stránkách www.blizprirode.cz.

Lokalizace rašelinišť

1. Cínovecký hřbet

Rašeliniště na severních svazích Cínoveckého hřbetu se nachází východně od obce Cínovec. Jde o významnou lokalitu pro výskyt tetřívka obecného a stanoviště dalších vzácných a ohrožených druhů živočichů. Území je poznamenáno odvodněním a výsadbou nepůvodních dřevin, jako je např. smrk pichlavý.

2. Rašeliniště

U jezera Část původně velmi rozsáhlého rašeliniště na svazích hory Pramenáč jihozápadně od obce Cínovec. Lokalitu charakterizují bohaté porosty kleče, borovice blatky a původní břízy pýřité. Součástí lokality je i malé zazemněné jezírko, které je vhodným místem pro specifické druhy rostlin (např. rosnatka okrouhlolistá, suchopýr pochvatý, klikva bahenní). Rašeliniště U jezera představuje jádrové místo výskytu tetřívka obecného pro celé širší okolí.

3. Velké tetřeví tokaniště

Rašeliniště v pramenné oblasti Flájského potoka, které charakterizují otevřené plochy a navazující rozsáhlé porosty břízy pýřité. Území představuje významné hnízdiště a potravní stanoviště tetřívka obecného.

Do projektu Revitalizace rašelinišť Krušných hor jsou zapojeny tyto subjekty:

záštitu nad projektem drží: Ústecký kraj

vedoucí projektu: DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

realizátor projektu: AMETY ST, občanské sdružení

generální partner projektu: RWE Transgas Net, s. r. o.

projekt podporují: Ministerstvo životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze

hospodařící subjekty: Lesy ČR, s. p. – lesní správy Děčín a Litvínov

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné