Aktuální číslo:

2018/5

Téma měsíce:

Bolest

Sledování stavu diabetu pomocí parametru HbA1c

5. 11. 2009
 |  Vesmír 88, 750, 2009/11
komerční prezentace

Pro sledování stavu kompenzace diabetu se v klinických laboratořích stanovuje z nesrážlivé pacientovy krve procentuální hladina glykovaného hemoglobinu – HbA1c. Ten je výsledkem posttranslační neenzymové pomalé reakce mezi glukózou a valinovou skupinou proteinů. Velmi zjednodušeně se dá říci, že procentuální zastoupení této frakce hemoglobinu v pacientově krvi odpovídá průměrné hodnotě jeho glukózy zhruba za poslední 3 měsíce. Česká diabetologická společnost doporučuje hodnoty HbA1c (dle standardu IFCC) pod 4,5 % jako výbornou kompenzaci, 4,5–6,0 % jako uspokojivou kompenzaci a nad 6 % jako potřebu změny terapie. Pro měření procenta zastoupení HbA1c se doporučuje používat technologii HPLC. I mezi analytikou HPLC jsou však u různých výrobců rozdíly v separaci jednotlivých frakcí hemoglobinu a v některých případech i ve výsledku měření.

1. Je vhodné, aby analýza HPLC rozdělovala stabilní (sHbA1c) a labilní (lHbA1c) frakci glykovaného hemoglobinu. Zatímco stabilní frakce vzniká výše zmíněnou pomalou reakcí, tudíž odpovídá průměrné hodnotě glukózy a stavu kompenzace diabetu, labilní frakce je výsledkem jiné reakce a odpovídá spíše okamžité hodnotě glukózy. Chromatogramy některých dodávaných systémů oddělují tyto dvě frakce nezřetelně a některé lacinější systémy je nerozdělují vůbec.

2. U nás zatím málo využívaná je současná analýza dalších frakcí hemoglobinu ze stejného vzorku a při stejném měření, která indikuje výskyt variantních hemoglobinů (jiných polypeptidových řetězců než u běžného hemoglobinu A). V naší populaci se variantní hemoglobiny sice vyskytují jen zřídka, ale u takového pacienta je většinou stanovení jeho glykovaného hemoglobinu v nějaké míře nesprávné. Přítomnost variantních hemoglobinů lze zjistit prodloužením analýzy přibližně o 10 sekund na jednoho pacienta a zvýšením spotřeby pufru v hodnotě 1–2 Kč. Vědomost o výskytu variantního hemoglobinu naopak může zpřesnit nejen stav sledování diabetu, ale leckdy i celkovou diagnózu, a vysvětlit jiné potíže, které s diabetem přímo nesouvisejí.

Ing. David Černohorský, MEDESA s. r. o

MEDESA s. r. o., Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička,

tel.: 461 723 555, fax: 461 723 560,

medesa@medesa.cz, www.medesa.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biochemie

Doporučujeme

Na Jižní Georgii už potkana nepotkáte

Na Jižní Georgii už potkana nepotkáte

Pavel Pipek  |  12. 5. 2018
Sotva se Novozélanďané pochlubili úspěšnou eradikací myší z Ostrova protinožců (viz Vesmír 97, 264, 2018/5), přišli ochranáři z Jižní Georgie...
Ochota zabíjet

Ochota zabíjet

Marek Janáč  |  2. 5. 2018
My lidé se nevraždíme jen tak. Máme své preference při tom, koho zabít a koho ušetřit. Když už překročíme psaná i nepsaná většinová pravidla...
Antropologie bolesti

Antropologie bolesti

Martin Soukup  |  2. 5. 2018
Bolest má krom jiných hledisek i svůj antropologický rozměr. Z mezikulturního srovnání v historii i v současnosti je evidentní, že bolest je v...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné