Aktuální číslo:

2018/12

Téma měsíce:

Jednotky SI

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v. v. i.

14. 2. 2008
 |  Vesmír 87, 122, 2008/2
komerční prezentace

Posláním ústavu je svobodné vědecké bádání v oblasti organické chemie a biochemie a molekulárně orientovaných věd na okraji těchto oborů. Důraz je kladen na aplikace vědeckého poznání v praxi. Úkolem ústavu je dosáhnout excelence v mezinárodním měřítku a tuto pozici si dlouhodobě udržet.

Nová organizace ústavu se opírá o vědecké osobnosti, které byly vybrány v mezinárodním konkurzu. Zájem o pozici vedoucího vědeckého týmu v ústavu byl velký. Obsazeny byly dvě pozice čestných profesur, 17 pozic vedoucích seniorských vědeckých týmů a 4 pozice juniorských vědeckých týmů. Zavedení juniorských týmů považujeme za velmi významný počin a očekáváme, že bude následován i v jiných ústavech. Na pozice čestných profesur byli pozváni dva přední čeští chemici. Jedním z nich je profesor Antonín Holý, chemik, jehož jméno je po celém světě spojováno se syntézou analogů složek nukleových kyselin, autor řady patentů, podle kterých se vyrábějí celosvětově nejúspěšnější léčiva proti virům HIV a hepatitidy B; jeho čestnou profesuru finančně podpořila firma Gilead Sciences, která léčiva podle patentů profesora Holého vyrábí. Druhým nositelem čestné profesury je profesor Pavel Hobza, nejcitovanější český chemik současnosti, přední světový odborník na teorii slabých mezimolekulových interakcí. Jeho profesura je finančně podporována ústavem a z Akademické prémie.

Vědecký výzkum lze rozdělit do šesti základních oblastí:

  • Medicinální chemie. Zaměření na medicinální chemii přináší dlouhodobě nejhodnotnější výsledky, které svým významem překračují hranice ústavu i Akademie věd. Výzkum se zaměřuje převážně na léčiva proti virovým a rakovinným onemocněním.
  • Biochemie a molekulární biologie. Tato oblast se věnuje hlavně studiu struktury a aktivity enzymů (proteáz) a proteinovým složkám virů a jiných patogenů, dále struktuře a aktivitě peptidů a jejich analogů.
  • Organická syntéza. Věnuje se obecným principům přípravy látek, syntéze funkčních molekul s vlastnostmi vhodnými pro přípravu nanomateriálů a materiálů pro molekulární elektroniku a samoskladbu.
  • Chemie přírodních látek. Studuje rostlinné látky, vyhledává látky důležité pro hmyzí komunikaci s cílem kontrolovat populace hmyzu a studuje peptidy z přírodního materiálu s mikrobiální aktivitou.
  • Fyzikální chemie. Určuje strukturu a vlastnosti organických i bioorganických látek pomocí fyzikálních metod a hledá vztahy mezi strukturou a fyzikálními vlastnostmi.
  • Výpočetní chemie. Využívá nástroje kvantové chemie a molekulové dynamiky pro studium struktury, reaktivity a vlastností organických i bioorganických molekul.

Ústav se vždy snažil předávat své znalosti k dalšímu využití. V tomto ohledu je nejvýznamnější oblastí medicinální chemie. Za dobu své existence se podle výsledků ústavu vyrábělo či vyrábí 15 léků. A další medicinální aplikace na sebe, jak doufáme, nedají dlouho čekat. Ekonomicky i celosvětově jsou významem nejdůležitější látky z laboratoře profesora Holého. Jeho objev acyklických fosfonátových analogů nukleových kyselin a vědecká spolupráce s profesorem Erikem DeClercqem z Lovaňské univerzity v Belgii vedly k patentům na aktivní složku léků proti viru HIV a hepatitidě B. Tyto patenty byly licencovány v kalifornské farmaceutické společnosti Gilead Sciences, která podle nich vyrábí léčiva Viread, Truvada, Atripla a Hespera. Díky těmto léčivům pomáhá práce profesora Holého a jeho týmu zachraňovat životy milionům lidí na celém světě. Ekonomický úspěch těchto licencí je nebývalý – přinášejí ústavu stovky milionů korun ročně a ve svém důsledku umožnily nejen restrukturalizovat ústav, přilákat přední odborníky a výrazně jejich týmy podpořit finančně, ale i připravovat a postupně realizovat kompletní rekonstrukci areálu v Dejvicích, který by se měl stát pracovištěm srovnatelným s obdobně zaměřenými předními institucemi světa. Náklady na rekonstrukci převyšující miliardu korun budou hrazeny převážně z ekonomických výsledků ústavních výstupů. Kromě těchto aktivit si může ústav dovolit i některé projekty v českých vědeckých ústavech neobvyklé, například zvát přední světové odborníky včetně nositelů Nobelovy ceny na přednášky a konzultace do Prahy (vliv těchto akcí na pověst české vědy ve světě je ohromný). Mnoho zahraničních návštěvníků láká také zvláštní postdoktorandský projekt. Ústav finančně podporuje i doktorandy vysokých škol, kteří v ústavu pracují na disertaci.

Kontakty:

Ústav organické chemie a biochemie

AV ČR, v. v. i.

Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6

Tel. +420 220 183 111

Fax +420 220 183 578

www.uochb.cas.cz

email: uochb@uochb.cas.cz

Vedení ústavu:

Ředitel: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Zástupci: Ing. Iva Pichová, CSc.

Ing. Mgr. Jiří Špička

Božena Petschová

Předsteda rady ÚOCHB ČR:

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Předseda dozorčí rady ÚOCHB ČR:

RNDr. Jiří Rákosník, CSc.

Tajemník ústavu:

Ing. Bohumír Koutek, CSc.

Public relations: Bc. Libuše Marková

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Jaroslav Petr  |  13. 12. 2018
V čem udělali čínští soudruzi chybu? Čínský experiment odstartoval genetické vylepšování lidstva bezpříkladně zpackaným způsobem.
Tanec mezi pravděpodobnostmi

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Ondřej Vrtiška  |  3. 12. 2018
Forenzní genetička Halina Šimková donedávna v Kriminalistickém ústavu Praha analyzovala DNA a pomáhala odhalovat vrahy, násilníky a zloděje. To ji...
Sedm základních kamenů

Sedm základních kamenů

Ivan Boháček  |  3. 12. 2018
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné