Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Ústav molekulární genetiky

Akademie věd České republiky, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 – Krč
6. 12. 2007
 |  Vesmír 86, 771, 2007/12
komerční prezentace

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., (ÚMG) sídlí od ledna 2007 v krásné nové budově v areálu biomedicínských ústavů Akademie věd v Praze – Krči. V této budově pracuje nyní ve 20 výzkumných skupinách a dalších servisních útvarech celkem 260 pracovníků (z toho více než 90 studentů). V listopadu byla dokončena přilehlá moderní budova zvěřince (pro třicet tisíc myší) a v březnu bude dokončena ještě přednášková a konferenční budova se sálem pro 300 lidí.

 • Laboratoř buněčné signalizace a apoptosy

  vedoucí dr. Ladislav Anděra

  Laboratoř se zabývá signálními mechanismy spojenými s iniciací a s regulací tzv. apoptotické smrti zejména u nádorových buněk. Velmi nadějným se v tomto ohledu jeví cytokin zvaný TRAIL, který po navázání na „receptory smrti“ DR4 a DR5 selektivně a efektivně indukuje apoptosu transformovaných, nádorových buněk. Krom toho se laboratoř L. Anděry zabývá analýzou dalších souvisejících proteinů – receptoru DR6 a adapterového proteinu Daxx. Tento výzkum má potenciálně značný význam pro vyhledávání nových způsobů selektivní likvidace nádorových buněk.

 • Laboratoř molekulární farmakologie

  vedoucí dr. Jaroslav Blahoš

  Výzkum v laboratoři je zaměřen na objasňování toho, jak nervové buňky rozpoznávají signály z okolních buněk pomocí receptorů pro přenašeče nervových vzruchů (neurotransmitery). Po navázání neuro transmiteru (např. pro glutamát nebo pro kyselinu gamma-aminomáselnou) mění příslušný receptor prostorovou strukturu (konformaci). Tato změna umožňuje přenos informace na nitrobuněčné signální kaskády přes tzv. trimerní G-proteiny. Pracovníci týmu popisují změny receptoru, které nastávají po navázání neurotransmiteru, a dále hledají nové proteiny, jež regulují tyto receptory. Tyto poznatky by mohly vést k vývoji nových farmakologicky účinných látek.

 • Laboratoř biologie cytoskeletu

  vedoucí doc. Pavel Dráber

  Tato laboratoř se zabývá studiem cytoskeletu (dynamické sítě vláken uvnitř buňky), a to hlavně té části, která je tvořena mikrotubuly. Tyto struktury jsou zásadně důležité pro správný průběh buněčného dělení, udržení tvaru buňky a transport organel uvnitř buňky. Poruchy cytoskeletálních struktur mohou přispívat k nádorové přeměně. Pracovnící týmu se zabývají především regulačními mechanismy organizace mikrotubulů.

 • Vedení ústavu

  • ředitel prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. • zástupce ředitele RNDr. Petr Dráber, DrSc. • zástupce ředitele pro ekonomicko-organizační záležitosti ing. Mgr. Jiří Špička • předseda Rady ÚMG AV ČR, v. v. i., prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. • předseda Dozorčí rady prof. ing. Jiří Drahoš, DrSc. • tajemnice ústavu PhDr. Mgr. Šárka Takáčová

  Ke stažení

  OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Molekulární biologie

  Doporučujeme

  Lávová pole na Islandu

  Lávová pole na Islandu

  Jan Vítek  |  8. 3. 2018
  Při utváření Islandu se sešlo několik důležitých faktorů. Nejpodstatnější z nich dobře vystihuje sloganem „země ohně a ledu“. Poukazuje na zdejší...
  Zemětřesení na Hlučínsku

  Zemětřesení na Hlučínsku

  Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
  Trpký osud objevitele petroleje

  Trpký osud objevitele petroleje

  Marek Janáč  |  8. 3. 2018
  Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné