Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Ústav molekulární genetiky

Akademie věd České republiky, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 – Krč
6. 12. 2007
 |  Vesmír 86, 771, 2007/12
komerční prezentace

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., (ÚMG) sídlí od ledna 2007 v krásné nové budově v areálu biomedicínských ústavů Akademie věd v Praze – Krči. V této budově pracuje nyní ve 20 výzkumných skupinách a dalších servisních útvarech celkem 260 pracovníků (z toho více než 90 studentů). V listopadu byla dokončena přilehlá moderní budova zvěřince (pro třicet tisíc myší) a v březnu bude dokončena ještě přednášková a konferenční budova se sálem pro 300 lidí.

 • Laboratoř buněčné signalizace a apoptosy

  vedoucí dr. Ladislav Anděra

  Laboratoř se zabývá signálními mechanismy spojenými s iniciací a s regulací tzv. apoptotické smrti zejména u nádorových buněk. Velmi nadějným se v tomto ohledu jeví cytokin zvaný TRAIL, který po navázání na „receptory smrti“ DR4 a DR5 selektivně a efektivně indukuje apoptosu transformovaných, nádorových buněk. Krom toho se laboratoř L. Anděry zabývá analýzou dalších souvisejících proteinů – receptoru DR6 a adapterového proteinu Daxx. Tento výzkum má potenciálně značný význam pro vyhledávání nových způsobů selektivní likvidace nádorových buněk.

 • Laboratoř molekulární farmakologie

  vedoucí dr. Jaroslav Blahoš

  Výzkum v laboratoři je zaměřen na objasňování toho, jak nervové buňky rozpoznávají signály z okolních buněk pomocí receptorů pro přenašeče nervových vzruchů (neurotransmitery). Po navázání neuro transmiteru (např. pro glutamát nebo pro kyselinu gamma-aminomáselnou) mění příslušný receptor prostorovou strukturu (konformaci). Tato změna umožňuje přenos informace na nitrobuněčné signální kaskády přes tzv. trimerní G-proteiny. Pracovníci týmu popisují změny receptoru, které nastávají po navázání neurotransmiteru, a dále hledají nové proteiny, jež regulují tyto receptory. Tyto poznatky by mohly vést k vývoji nových farmakologicky účinných látek.

 • Laboratoř biologie cytoskeletu

  vedoucí doc. Pavel Dráber

  Tato laboratoř se zabývá studiem cytoskeletu (dynamické sítě vláken uvnitř buňky), a to hlavně té části, která je tvořena mikrotubuly. Tyto struktury jsou zásadně důležité pro správný průběh buněčného dělení, udržení tvaru buňky a transport organel uvnitř buňky. Poruchy cytoskeletálních struktur mohou přispívat k nádorové přeměně. Pracovnící týmu se zabývají především regulačními mechanismy organizace mikrotubulů.

 • Vedení ústavu

  • ředitel prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. • zástupce ředitele RNDr. Petr Dráber, DrSc. • zástupce ředitele pro ekonomicko-organizační záležitosti ing. Mgr. Jiří Špička • předseda Rady ÚMG AV ČR, v. v. i., prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. • předseda Dozorčí rady prof. ing. Jiří Drahoš, DrSc. • tajemnice ústavu PhDr. Mgr. Šárka Takáčová

  Ke stažení

  OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Molekulární biologie

  Doporučujeme

  Tajemná „Boží země“ Punt

  Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

  Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
  Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
  Hmyz jako dokonalý létací stroj

  Hmyz jako dokonalý létací stroj

  Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
  Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
  Hranice svobody

  Hranice svobody uzamčeno

  Stefan Segi  |  4. 12. 2017
  Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné