Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Litevská 8, 100 05 Praha 10, www.cenia.cz, info@cenia.cz., tel.: 265 225 340
6. 12. 2007
 |  Vesmír 86, 800, 2007/12
komerční prezentace

Chcete se dovědět více o životním prostředí kolem nás? Pak právě pro vás je určena nová publikace Životní prostředí – prostředí pro život? (Česká republika 2007), kterou připravila CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Vybrali jsme pět okruhů, které se dotýkají den co den většiny z nás a mnohdy, aniž bychom si to uvědomovali, negativně působí na naše životní prostředí. Záměrně jsme se zaměřili na činnosti nás všech, neboť právě to, co děláme, se odráží v kvalitě našeho životního prostředí. A to nezapomeňme, že slovo „našeho“ je tam velmi důležité.

Začněme u silniční dopravy. Automobily používáme stále více k osobní přepravě i přesunu zboží. Rozhodující přepravní objemy nákladní i osobní dopravy se uskutečňují právě po silnici. S tím souvisejí mnohé tlaky na životní prostředí a zdraví obyvatel, jako je škodlivost výfukových plynů, zábor půdy či přerušení volného pohybu zvířat…

Energetická náročnost. Většina našich činností je spojena s čerpáním a mnohdy také plýtváním energií. Její zásoby však nejsou bezedné a je potřeba vážit každý požadavek na další spotřebu. Za pozitivní lze označit skutečnost, že energetická náročnost přepočtená na jednotku HDP v České republice meziročně poklesla o 6,5 %, což je nejvyšší meziroční pokles od roku 2000. V mezinárodním srovnání však zůstává energetická náročnost ekonomiky stále vysoká a dosahuje až dvojnásobku průměrné hodnoty v zemích EU 15 i EU 25. Příčinou toho je především vysoká hustota průmyslu a vyšší podíl energeticky náročných odvětví (těžký průmysl), vyšší energetické ztráty v přenosových soustavách nebo vysoké průměrné stáří automobilů spojené s vyšší spotřebou paliv.

Jistě jste se již doslechli o kvalitě ovzduší u nás, avšak především se o této problematice mluví v souvislosti s velkoměsty. Víte, že v malých venkovských sídlech, kde vytápíme nevhodnými, tuhými palivy, je v zimní sezoně kvalita ovzduší stejně nepříznivá, mnohdy dokonce horší? A to v České republice žije v těchto sídlech více než polovina populace. Ve městech nás trápí právě doprava, ale emise z našich komínů nám často ve spojení s nepříznivým reliéfem krajiny mohou vytvořit vzduchové poměry velkoměsta i v zapadlé šumavské vesničce. Právě malé stacionární zdroje spolu s mobilními představují největší problém životního prostředí, především vinou jejich obtížné regulovatelnosti.

Významným fenoménem dnešní doby, především v okolí Prahy, je proces suburbanizace. Podívejte se na hranice měst a uvidíte! Většina z nás touží po vlastním rodinném domku. Pracovních míst, možností kulturního vyžití a dalších „služeb velkoměsta“, kterých nejsme schopni se vzdát, je na venkově ale žalostně málo. Mnozí z nás se tedy rozhodli přestěhovat z města na venkov a za aktivitami, ať už těmi pracovními či společenskými, dojíždět právě do místa, kde je všeho dostatek, tedy do města. Za hranicemi většiny větších českých i moravských měst tak vyrostly souvislé zástavby rodinných domků. Jaký vliv to má na krajinu? Jak roste míra záboru půdy v příměstských oblastech? Jak se mění intenzita dopravy? Jako příklad lze uvést, že se od roku 1994 zvýšil podíl zastavěné plochy v okresech Praha-východ i Praha-západ o celých 14 %.

Závěr publikace o aktuálních problémech životního prostředí České republiky je věnován tématu komunálního odpadu. Každý z nás vyprodukuje denně více než 1 kilogram tohoto typu odpadu. Pro někoho je to hodně, pro někoho málo, ale představte si to celkové množství, když je nás v České republice více než 10 milionů… V čem tkví hlavní problém komunálního odpadu i při jeho snižující se produkci? Zde připomeňme, že meziročně se výrazně zvýšil podíl komunálního odpadu ukládaného na skládky až na 81 %…

Pokud se chcete o problematice dovědět více, stáhněte si naši publikaci Životní prostředí – prostředí pro život? (Česká republika 2007) na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz). Tištěnou verzi je možno získat na základě objednávky na adrese: info@cenia.cz.

Obrázky

Jako dárek k publikaci jsme pro vás připravili CD s dalšími materiály o stavu životního prostředí v ČR, které v agentuře CENIA vznikly. CD obsahuje:

  • elektronickou verzi předkládané publikace,

  • Statistickou ročenku životního prostředí ČR 2007,

  • Zprávu o životním prostředí ČR 2006,

  • Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky (14 publikací).

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné