Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Litevská 8, 100 05 Praha 10, www.cenia.cz, info@cenia.cz., tel.: 265 225 340
6. 12. 2007
 |  Vesmír 86, 800, 2007/12
komerční prezentace

Chcete se dovědět více o životním prostředí kolem nás? Pak právě pro vás je určena nová publikace Životní prostředí – prostředí pro život? (Česká republika 2007), kterou připravila CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Vybrali jsme pět okruhů, které se dotýkají den co den většiny z nás a mnohdy, aniž bychom si to uvědomovali, negativně působí na naše životní prostředí. Záměrně jsme se zaměřili na činnosti nás všech, neboť právě to, co děláme, se odráží v kvalitě našeho životního prostředí. A to nezapomeňme, že slovo „našeho“ je tam velmi důležité.

Začněme u silniční dopravy. Automobily používáme stále více k osobní přepravě i přesunu zboží. Rozhodující přepravní objemy nákladní i osobní dopravy se uskutečňují právě po silnici. S tím souvisejí mnohé tlaky na životní prostředí a zdraví obyvatel, jako je škodlivost výfukových plynů, zábor půdy či přerušení volného pohybu zvířat…

Energetická náročnost. Většina našich činností je spojena s čerpáním a mnohdy také plýtváním energií. Její zásoby však nejsou bezedné a je potřeba vážit každý požadavek na další spotřebu. Za pozitivní lze označit skutečnost, že energetická náročnost přepočtená na jednotku HDP v České republice meziročně poklesla o 6,5 %, což je nejvyšší meziroční pokles od roku 2000. V mezinárodním srovnání však zůstává energetická náročnost ekonomiky stále vysoká a dosahuje až dvojnásobku průměrné hodnoty v zemích EU 15 i EU 25. Příčinou toho je především vysoká hustota průmyslu a vyšší podíl energeticky náročných odvětví (těžký průmysl), vyšší energetické ztráty v přenosových soustavách nebo vysoké průměrné stáří automobilů spojené s vyšší spotřebou paliv.

Jistě jste se již doslechli o kvalitě ovzduší u nás, avšak především se o této problematice mluví v souvislosti s velkoměsty. Víte, že v malých venkovských sídlech, kde vytápíme nevhodnými, tuhými palivy, je v zimní sezoně kvalita ovzduší stejně nepříznivá, mnohdy dokonce horší? A to v České republice žije v těchto sídlech více než polovina populace. Ve městech nás trápí právě doprava, ale emise z našich komínů nám často ve spojení s nepříznivým reliéfem krajiny mohou vytvořit vzduchové poměry velkoměsta i v zapadlé šumavské vesničce. Právě malé stacionární zdroje spolu s mobilními představují největší problém životního prostředí, především vinou jejich obtížné regulovatelnosti.

Významným fenoménem dnešní doby, především v okolí Prahy, je proces suburbanizace. Podívejte se na hranice měst a uvidíte! Většina z nás touží po vlastním rodinném domku. Pracovních míst, možností kulturního vyžití a dalších „služeb velkoměsta“, kterých nejsme schopni se vzdát, je na venkově ale žalostně málo. Mnozí z nás se tedy rozhodli přestěhovat z města na venkov a za aktivitami, ať už těmi pracovními či společenskými, dojíždět právě do místa, kde je všeho dostatek, tedy do města. Za hranicemi většiny větších českých i moravských měst tak vyrostly souvislé zástavby rodinných domků. Jaký vliv to má na krajinu? Jak roste míra záboru půdy v příměstských oblastech? Jak se mění intenzita dopravy? Jako příklad lze uvést, že se od roku 1994 zvýšil podíl zastavěné plochy v okresech Praha-východ i Praha-západ o celých 14 %.

Závěr publikace o aktuálních problémech životního prostředí České republiky je věnován tématu komunálního odpadu. Každý z nás vyprodukuje denně více než 1 kilogram tohoto typu odpadu. Pro někoho je to hodně, pro někoho málo, ale představte si to celkové množství, když je nás v České republice více než 10 milionů… V čem tkví hlavní problém komunálního odpadu i při jeho snižující se produkci? Zde připomeňme, že meziročně se výrazně zvýšil podíl komunálního odpadu ukládaného na skládky až na 81 %…

Pokud se chcete o problematice dovědět více, stáhněte si naši publikaci Životní prostředí – prostředí pro život? (Česká republika 2007) na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz). Tištěnou verzi je možno získat na základě objednávky na adrese: info@cenia.cz.

Obrázky

Jako dárek k publikaci jsme pro vás připravili CD s dalšími materiály o stavu životního prostředí v ČR, které v agentuře CENIA vznikly. CD obsahuje:

  • elektronickou verzi předkládané publikace,

  • Statistickou ročenku životního prostředí ČR 2007,

  • Zprávu o životním prostředí ČR 2006,

  • Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky (14 publikací).

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné