Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA

je takové chování spotřebitele, které co nejméně zatěžuje životní prostředí
11. 5. 2006
 |  Vesmír 85, 252, 2006/5

Udržitelná spotřeba

„Udržitelná spotřeba“ je takové chování, které zachovává a zvyšuje kvalitu našeho života a neohrožuje šanci dalších generací na zdravý a plnohodnotný život. Jednou z cest k tomuto přístupu je vyrábění, nakupování a užívání ekologicky šetrných výrobků. Propagace těchto aktivit je předmětem činnosti CENIA, české informační agentury životního prostředí, a jejího pracoviště Agentury udržitelné spotřeby a výroby, která je výkonným orgánem pro udílení ekoznačky České republiky i ekoznačky Evropské unie.

Ochota nakupovat ekologicky šetrné výrobky

S výrokem, že snaha jednotlivce dělat něco pro životní prostředí má význam, souhlasí stále více obyvatel České republiky. Tento názor podle Centra pro výzkum veřejného mínění zastává asi 84 % dotázaných. Toto číslo se postupně zvyšuje, patrně i proto, že máme stále více a více možností jak se zapojit do ochrany životního prostředí, a to i aktivitami, jejichž dopady nejsou na první pohled zcela zřejmé.

Příkladem takového přístupu je nakupování ekologicky šetrných výrobků – tedy výrobků označených ekoznačkou. Upřednostňovat výrobky šetrné k životnímu prostředí je ochotna třetina z nás. Podle výzkumu Eurobarometru z roku 2004 odpovídá toto číslo celoevropskému průměru. Jak ale ukazuje graf (obrázek 1), například ve Švédsku je toto číslo téměř jednou tak vysoké.

Když občané Evropské unie odpovídali na otázku, co jsou ochotni pro ochranu životního prostředí udělat (obrázek 2), uváděli nejčastěji:

 • třídit odpad;
 • snižovat spotřebu energií v domácnosti;
 • snižovat množství vyprodukovaného odpadu;
 • nakupovat ekologicky šetrné výrobky.

Posledně jmenovaný úkol by na sebe Evropané vzali i za předpokladu, že by za takové výrobky museli zaplatit o něco více. Byla to pro ně přijatelnější aktivita než například omezit jízdu autem či platit vyšší daně na ochranu životního prostředí.

Na kterých výrobcích ekoznačku najdeme?

Česká republika má Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a uděluje svou ekoznačku (viz obrázek 3). Tato ekoznačka je garantována státem a agendu s ní spojenou zajišťuje CENIA. Ekoznačku má řada dalších zemí a v Evropské unii existuje společná ekoznačka The Flower (viz obrázek 4). Za dobu trvání existence Národního programu byla ekoznačka České republiky udělena více než 300 výrobkům. V současné době má ekoznačku na jednom či více výrobcích přes 80 českých i zahraničních firem a jejich počet neustále roste. Aktuální seznam výrobků, které ekoznačku získaly, i kontakty na firmy, které je vyrábějí, najdete na www.ekoznacka.cz.

Jaké výrobky byly označeny ekoznačkou?

Spektrum certifikovaných ekologicky šetrných výrobků je velmi široké – od toaletního papíru přes teplovodní kotle až po ekologicky šetrné služby nabízené v turistickém ruchu. Jsou to například:

 • Drogistické zboží: mycí prostředky na nádobí, čisticí prostředky na nábytek a do koupelen, prací prášky, mycí kosmetické prostředky, toaletní papír a ubrousky, papírové utěrky…
 • Kancelářské a školní potřeby: školní sešity, šanony a pořadače, poštovní obálky, papírové tašky, grafický papír, nábytek pro školy, kanceláře a nemocnice…
 • Potřeby pro kutily: barvy a laky ředitelné vodou, tepelně izolační materiály, teplovodní kotle, maziva, potrubní systémy, materiál pro zimní údržbu chodníků…
 • Domácí potřeby: stolní textil, ložní prádlo, dětské pleny, dveřní zárubně, zrcadla pro interiéry…

Co můžeme udělat pro rozvoj trhu s ekologicky šetrnými výrobky?

 • Jako spotřebitelé můžeme takto označené výrobky upřednostňovat při každodenních nákupech. Můžeme se po výrobcích s ekoznačkou ptát ve svých oblíbených obchodech.
 • Jako výrobci můžeme o udělení ekoznačky zažádat u Agentury pro ekologicky šetrné výrobky. Tuto možnost mají i dovozci či poskytovatelé služeb.
 • Jako prodejci můžeme výrobky s ekoznačkou nabízet a v Agentuře požádat o samolepky a další propagační předměty, které označí náš obchod. Můžeme také být zařazeni do databáze prodejců ekologicky šetrných výrobků.
 • Jako škola či ekocentrum můžeme požádat o výukový program nazvaný Co je doma, to se počítá. Jde o balíček her a aktivit, vysvětlující žákům a studentům zábavnou formou význam ekoznačky a ekologicky šetrných výrobků. Balíček je poskytován bezplatně, po absolvování akreditovaného semináře (rovněž zdarma).
 • Jako zaměstnanci veřejné správy a veřejných institucí můžeme při výběrových řízeních upřednostňovat výrobky s ekoznačkou. Agentura CENIA dodá zdarma informační a propagační materiály.

Jaké další způsoby udržitelné spotřeby lze doporučit?

Ekoznačení je pouze jedním z typů environmentálního značení. Existují i jiné způsoby – dosažení ISO 14001, EMAS a další. Například CENIA přijala takzvané Vlastní environmentální prohlášení podle ČSN ISO 14 021, kterým se zavazuje chovat tak, aby naplnila principy udržitelné spotřeby. Prohlášení zní: Činnosti a odborné informační služby CENIA, České informační agentury životního prostředí, jsou zajišťovány a poskytovány zodpovědně s ohledem na životní prostředí. Týká se to například snížení spotřeby kancelářského papíru (elektronizace úředního provozu), využívání oboustranného tisku, snížení spotřeby energií používáním úsporných žárovek, vypínání spotřebičů v mimopracovní době, třídění odpadu a používání ekologicky šetrných výrobků v co nejširší míře.

Spotřebovávejme co nejméně, ale v co nejvyšší kvalitě! Nakupujme chytře! Chráníme své zdraví i životy našich dětí!

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Kodaňská 10, Praha 10, www.cenia.cz, e-mail: info@cenia.cz, tel.: + 420 267 225 111, fax: + 420 271 742 306

Obrázky

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné