Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Minerály a jejich naleziště

JAN H. BERNARD, JAROSLAV HYRŠL: Minerals and their Localities, Granit Publishing House, Praha 2004, 808 stran, 1035 barevných fotografií, cena 98 eur, náklad neuveden, ISBN 80-7296-039-3
 |  15. 9. 2005
 |  Vesmír 84, 554, 2005/9

Koncem minulého roku vyšla v České republice mineralogická encyklopedie světa v angličtině. Zahrnuje okolo 4200 minerálů a 8500 lokalit. Vychází z „Encyklopedického přehledu minerálů“ J. H. Bernarda, R. Rosta a kol., což je publikace nakladatelství Academia, která obdržela českou literární cenu za nejlepší přírodovědnou knihu v roce 1992.

  • V první části nové encyklopedie (670 stran) je abecední přehled minerálů. Tučně jsou vytištěny platné názvy minerálů, tučnou kurzívou názvy směsí (limonit, psilomelan aj.) či minerálů nedostatečně popsaných, obyčejnou kurzívou synonyma a odrůdy. Za názvem minerálu následuje jeho chemický vzorec, dvoumístný alfanumerický kód vyjadřující zařazení do Strunzova krystalochemického systému a popis minerálu, uvedena je např. krystalová symetrie, prostorová grupa, mřížkové parametry, hodnoty několika nejintenzivnějších rtg-difrakcí aj.; nechybějí fyzikální vlastnosti důležité pro určování minerálů – habitus a velikost krystalů, popř. vzhled agregátů, barva, průhlednost, lesk, vryp, štěpnost, dělitelnost, křehkost. Uvádí se tvrdost a většinou i hustota. U minerálů průhledných jsou indexy lomu, optický charakter minerálu aj., u minerálů neprůhledných např. barva v odraženém světle.

    Též se uvádí fluorescence v UV světle, magnetické vlastnosti a radioaktivita. Následuje popis nalezišť daného minerálu (tato část je oproti předchozí encyklopedii významně rozšířena). Uvedeny jsou i staré nejslavnější lokality, často již nedostupné, ale největší pozornost je věnována důležitým lokalitám současným. Doplněny jsou informace o vzdálenosti od města, o správní oblasti a o státu, kde se lokalita nachází. V rámci jednoho minerálu jsou lokality řazeny podle genetických typů mineralizace – vyvřelé horniny, pegmatity, rudní žíly, sedimenty… apod. Zvláštní zřetel je kladen na lokality drahokamů. U každého genetického typu výskytu jsou lokality řazeny geograficky dle kontinentů. Na konci textu k danému minerálu je stručný odkaz na nejdůležitější literaturu. Malým nedostatkem ve srovnání se starší českou encyklopedií je zrušení vysvětlivek o původu názvu minerálu.

    Za přehledem minerálů následuje tabulka nejbohatších lokalit světa, řazená podle počtu typových minerálů. (Za typový minerál se pro danou lokalitu pokládá pouze takový minerální druh, který byl poprvé na světě popsán právě z této lokality.) U každé lokality je uveden nejčastější genetický typ výskytu a celkový počet minerálních druhů tam nalezených. Na konci tabulky je zmíněno několik lokalit bohatých na minerální druhy, přestože počet typových minerálů na nich je nízký. Podle celkového počtu vede Jáchymov se svými 384 druhy minerálů.

  • V druhé části knihy (119 stran) je abecední seznam lokalit zmíněných v encyklopedické části. Také zde je u nalezišť uvedena bližší lokalizace (vzdálenost od většího města, správní oblast, stát). Za každou lokalitou je seznam minerálů tam nalezených, typové minerály jsou zvýrazněny velkými písmeny. V knize se dobře hledá – ořízka má jinou barvu v části minerálů a jinou v části lokalit; v obou částech jsou na ořízce počáteční písmena hesel.

Publikace je zpracována precizně, snad jedinou „slabinou“ knihy je její váha 2,5 kg. To je ale nezbytná daň za vysokou úroveň barevných obrázků na křídovém papíře. Podle autorů je kniha určena profesionálním i amatérským mineralogům – včetně sběratelů minerálů, kurátorů muzeí a obchodníků s minerály. A těm všem ji lze vřele doporučit.

Také tato mineralogická encyklopedie obdržela cenu Českého literárního fondu za nejlepší vědeckou knihu roku 2004. Historie se opakuje – po 13 letech získala cenu obdobná kniha. Autorům lze jen blahopřát a čtenářům přát co nejvíce knih podobně kvalitního obsahu i vzhledu.

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorech

Petr Ondruš

František Veselovský

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné