Aktuální číslo:

2020/7

Téma měsíce:

Klimatické změny

Imunitní odpověď zjišťuje nádorová onemocnění

 |  8. 12. 2005
 |  Vesmír 84, 706, 2005/12

Při obrovské explozi metod i znalostí biologie nádorových onemocnění, molekulární biologie, genetiky a imunologie je zarážející, že dosud neexistují dostupné laboratorní testy, které by umožňovaly zjišťovat nádorová onemocnění v časných stadiích, kdy jsou lépe léčitelná. Jediným rutinně využívaným laboratorním testem je stanovení prostatického specifického antigenu. Hladiny této bílkoviny v krvi pacientů jsou užitečné při sledování odpovědi pacientů na léčbu a pro diagnózu eventuálního návratu onemocnění. Pro odhalení časných stadií karcinomu prostaty (Vesmír 83, 263, 2004/5) není však ani prostatický specifický antigen ideální, vyšší hladiny se často vyskytují i u nenádorových onemocnění prostaty.

Jedním z přístupů, který se uplatňuje při hledání nových znaků vhodných pro diagnózu nádorů, je zjištění bílkovin produkovaných nádorovými buňkami. Dostupnými metodami bývají bílkoviny zjištěny často až v okamžiku, kdy je nádor poměrně velký a je možno jej zachytit i jinými testy, například zobrazovacími metodami. Ideální vyhledávací test by měl být schopen zachytit velmi malá množství nádorových buněk, v optimálním případě již existenci buněk v počátečních stadiích nádorové změny.

Další možností jak odhalit přítomnost malého množství nádorových buněk je využít snad nejcitlivější detektor (který navíc nemusí být složitě konstruován) – imunitní systém. Ten nás nechrání pouze před virovými a bakteriálními infekcemi, ale umí rozpoznat a zničit i buňky, které se teprve začaly nádorově měnit. Bílkoviny produkované malým počtem nádorových buněk jsou pohlceny buňkami imunitního sytému – dendritickými buňkami – které se potom přesunou do lymfatických uzlin, kde vystaví nádorové bílkoviny na svém povrchu. Tak jsou aktivovány specifické lymfocyty T, které pak vycestují do krve a do tkání, kde jsou schopny nádorové buňky rozpoznat a zabít. Aktivace dalšího typu lymfocytů – lymfocytů B – vede k produkci nádorově specifických protilátek. Přítomnost nádorově specifických lymfocytů T i protilátek v krvi je možno zjistit, a tím prokázat přítomnost nádorových buněk v časných stadiích onemocnění.

Letos v září byl v časopisu New England Journal of Medicine 1) publikován článek, který tento přístup využívá a představuje klinicky využitelnou metodu zjištění karcinomu prostaty, která je založena na detekci protilátkové imunitní odpovědi. Při testování metody badatelé definovali soubor 22 bílkovin, jež jsou specificky rozpoznávány pouze protilátkami v séru pacientů s karcinomem prostaty a ne u zdravých kontrol. Soubor 22 bílkovin posléze použili k ověření metody na velkých souborech pacientů i kontrol a prokázali, že tato metoda má citlivost a specificitu 2) kolem 90 %, což jsou hodnoty výrazně přesahující parametry dosud používaného prostatického specifického antigenu. Metody založené na průkazu probíhající imunitní odpovědi jsou vyvíjeny i pro další nádorová onemocnění. První výsledky byly nedávno publikovány například pro karcinom plic, tlustého střeva a nádorů mozku. Takové obměny používaných technik dovolují přesně kvantifikovat a objektivizovat získané výsledky pomocí fluorescenčního značení, což je základní předpoklad pro výrobu diagnostických souprav i pro jejich uvedení do laboratorní praxe. Zavedení metod včasné diagnostiky nádorových onemocnění je klíčové pro zlepšování výsledků léčby těchto nemocí.

Poznámky

1) Wang X., Yu J., Sreekumar A. a kol.: Autoantibody signatures in prostate cancer, New Engl. J. of Med. 353, 1224–1235, 2005.
2) Specificita – poměr osob s pravdivě negativním testem (v nepřítomnosti nemoci) k celkovému počtu vyšetřených osob netrpících danou nemocí.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Imunologie

O autorovi

Radek Špíšek

MUDr. Radek Špíšek (*1975) vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. V Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK se zabývá využitím dendritických buněk v terapii nádorových onemocnění. V době postgraduálního studia pracoval v Institutu biologie a imunologie v Univerzitní nemocnici v Nantes.

Doporučujeme

Na staré zkušenosti nezapomínejme

Na staré zkušenosti nezapomínejme

Eva Bobůrková  |  13. 7. 2020
Vladimír Vonka je uznávaný virolog v Česku i ve světě. Ač brzy oslaví devadesáté narozeniny, stále se věnuje vědě, konkrétně vývoji...
Komu se nelení…

Komu se nelení…

Petr Pokorný  |  13. 7. 2020
Jsou-li nějaké změny příliš pomalé, lidé je v subjektivním čase svých životů skoro nevnímají. Stačí se ale podívat na staré krajinomalby či...
Ozonový alarmismus a ozonová skepse

Ozonový alarmismus a ozonová skepse

Petr Slavíček  |  13. 7. 2020
Klimatické změny, role člověka, možná řešení a ekonomické důsledky se stávají středobodem současné veřejné diskuse. Nemáme přitom dostatek...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné