Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

RADAN KVĚT: Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků

Academia, Praha 2003, 196 stran, fotografie, plánky a mapy z archivu autora, redaktor publikace Pavel Zátka, doslov Josef Šmajs, náklad a cena neuvedeny, ISBN 80-2000-1012-2
 |  8. 12. 2003
 |  Vesmír 82, 709, 2003/12

Autor knihy, chemický inženýr, se začal zajímat o původ, vznik a rozmístění minerálních vod. To ho přivedlo k úvahám o zákonitostech poruchových systémů v zemské kůře, o vzniku i proměnách hydrogeografické sítě a o nejstarších stezkách, které nejspíš z větší části vedly říční nivou. Odtud byl už jen krok k hledání prehistorické sítě stezek. R. Květ shromáždil poznatky pamětníků, kronikářů, historiků, kulturních historiků, archeologů, geologů, hydrogeologů, geografů, hydrogeografů, sociogeografů, jazykovědců a dalších. Přečetl obrovské množství příspěvků publikovaných jak v odborných časopisech či knihách, tak v pramenech regionálního charakteru; prostudoval spoustu map. Pro situace, které na našem území nejsou písemně doloženy, hledal paralelu v jiných kulturách.

Jeho dílo je do jisté míry založeno na hypotézách, což poctivě přiznává. Důraz klade na schopnost vcítit se do krajiny a stát se k ní vnímavějším. Jeho cílem nejsou jen holá fakta – prostřednictvím poznání chce najít a předat „klíč k zámku domova“. Zamýšlí se nad znameními, která staré cesty provázela, všímá si pomníčků, křížů, božích muk, kapliček pod lipami. Zkoumá stopy po starých cestách v dnešních městských ulicích, shromažďuje doklady o starých poutních cestách či o tajných cestách moravských evangelíků. Hledá způsob, jak čtenáři předat svůj zájem o krajinu, ale nemoralizuje. Svou obavu z odumírání některých stránek lidskosti v urbanizované krajině otevřeně nevyslovuje (zmiňuje ji pouze J. Šmajs v doslovu).

Při nesnadném úkolu, který si autor předsevzal, mu nelze zazlívat občasný omyl netýkající se jeho profese. Uvedu příklad: „Toponomastika […] v českých zemích už dávno zjistila, že nejstarší dochované názvy z doby Keltů […] se týkají hydronym. Keltský název Ata-ava (zlatonosná řeka) pro řeku Otavu budiž příkladem.“ Ve skutečnosti toponomastika v několika odborných publikacích poctivě přiznává, že etymologie jména Otava je nejasná. Logicky znějící domněnku o původu jména v germánském Vatahva (rychlá, bystrá voda) nelze prokázat, neprůkazná je i hypotéza snažící se vyložit jméno ze slovanštiny, resp. z předponového -ot (od, pryč) ve významu zpětná voda, protiproud. Keltofilní hypotézu odborné jazykovědné práce vůbec nezmiňují. Své tvrzení autor opírá o článek publikovaný v denním tisku, přestože v seznamu použité literatury cituje odbornou práci L. Olivové-Nezbedové (Academia, Praha 1995), v níž je otázka Otavy vyložena. Drobných jazykových omylů a nepřesností lze v textu najít více, nejsou však podstatné. Kniha je psána pěkným jazykem, je čtivá, srozumitelná a podnětná.

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Pavla Loucká

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné