Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

RADAN KVĚT: Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků

Academia, Praha 2003, 196 stran, fotografie, plánky a mapy z archivu autora, redaktor publikace Pavel Zátka, doslov Josef Šmajs, náklad a cena neuvedeny, ISBN 80-2000-1012-2
 |  8. 12. 2003
 |  Vesmír 82, 709, 2003/12

Autor knihy, chemický inženýr, se začal zajímat o původ, vznik a rozmístění minerálních vod. To ho přivedlo k úvahám o zákonitostech poruchových systémů v zemské kůře, o vzniku i proměnách hydrogeografické sítě a o nejstarších stezkách, které nejspíš z větší části vedly říční nivou. Odtud byl už jen krok k hledání prehistorické sítě stezek. R. Květ shromáždil poznatky pamětníků, kronikářů, historiků, kulturních historiků, archeologů, geologů, hydrogeologů, geografů, hydrogeografů, sociogeografů, jazykovědců a dalších. Přečetl obrovské množství příspěvků publikovaných jak v odborných časopisech či knihách, tak v pramenech regionálního charakteru; prostudoval spoustu map. Pro situace, které na našem území nejsou písemně doloženy, hledal paralelu v jiných kulturách.

Jeho dílo je do jisté míry založeno na hypotézách, což poctivě přiznává. Důraz klade na schopnost vcítit se do krajiny a stát se k ní vnímavějším. Jeho cílem nejsou jen holá fakta – prostřednictvím poznání chce najít a předat „klíč k zámku domova“. Zamýšlí se nad znameními, která staré cesty provázela, všímá si pomníčků, křížů, božích muk, kapliček pod lipami. Zkoumá stopy po starých cestách v dnešních městských ulicích, shromažďuje doklady o starých poutních cestách či o tajných cestách moravských evangelíků. Hledá způsob, jak čtenáři předat svůj zájem o krajinu, ale nemoralizuje. Svou obavu z odumírání některých stránek lidskosti v urbanizované krajině otevřeně nevyslovuje (zmiňuje ji pouze J. Šmajs v doslovu).

Při nesnadném úkolu, který si autor předsevzal, mu nelze zazlívat občasný omyl netýkající se jeho profese. Uvedu příklad: „Toponomastika […] v českých zemích už dávno zjistila, že nejstarší dochované názvy z doby Keltů […] se týkají hydronym. Keltský název Ata-ava (zlatonosná řeka) pro řeku Otavu budiž příkladem.“ Ve skutečnosti toponomastika v několika odborných publikacích poctivě přiznává, že etymologie jména Otava je nejasná. Logicky znějící domněnku o původu jména v germánském Vatahva (rychlá, bystrá voda) nelze prokázat, neprůkazná je i hypotéza snažící se vyložit jméno ze slovanštiny, resp. z předponového -ot (od, pryč) ve významu zpětná voda, protiproud. Keltofilní hypotézu odborné jazykovědné práce vůbec nezmiňují. Své tvrzení autor opírá o článek publikovaný v denním tisku, přestože v seznamu použité literatury cituje odbornou práci L. Olivové-Nezbedové (Academia, Praha 1995), v níž je otázka Otavy vyložena. Drobných jazykových omylů a nepřesností lze v textu najít více, nejsou však podstatné. Kniha je psána pěkným jazykem, je čtivá, srozumitelná a podnětná.

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Pavla Loucká

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Doporučujeme

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Ondřej Vrtiška  |  12. 10. 2018
Co nám studium zaniklých civilizací může říct o té naší? I tomu se bude věnovat přednáška Učené společnosti ČR, kterou v úterý 16. října přednese...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné