Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Labe mezi Střekovem a Hřenskem

(ad Vesmír 82, 572, 2003/10)
 |  8. 12. 2003
 |  Vesmír 82, 665, 2003/12

Labe pod Střekovem je unikátním úkazem: Uprostřed ruchu civilizace se nachází úchvatný kus divočiny. Někde lidé platí, aby mohli z lodi letmo zahlédnout velryby. Na českém Labi pod Střekovem máme nejméně 49 zákonem chráněných druhů (a bezpočet dalších). Plavba po dolním Labi je nezapomenutelným zážitkem. Stojíme na rozcestí: Dotáhneme do konce dílo svých dědů a otců a dokončíme labskou kaskádu? Obětujeme jednu z přírodně nejcennějších lokalit ČR úzké skupince podnikatelů? Anebo obětujeme skomírající druh dopravy a vypustíme labskou přírodu, dosud uvězněnou na dolním toku, dál proti proudu Labe do České kotliny?

Z lidského hlediska lze podnikatele v oboru lodní doprava a jejich nostalgické vzpomínky na časy zašlé slávy chápat. Každý chce nějak vydělávat. Máme však kvůli tomu investovat do stavby kontroverzních jezů na dolním Labi 9 miliard Kč? (Podle některých údajů se už počítá s 13 miliardami Kč, jak jinak, ze státního rozpočtu.) Podle mne by jezy úpadek nákladní lodní dopravy na Labi nezastavily. Jde jen o zbožné přání. Vždyť počátkem 20. století činil roční objem zahraničního objemu (ZO) provozovaného loďmi po Labi 4 miliony tun (a to bez jezů!), což tvořilo 40 % tehdejšího ZO českých zemí. Zatímco celkový objem ZO se mezitím zvýšil řádově desetkrát, objem dopravy po Labi prodělal přesně opačný trend: Klesl pod 1 milion tun a činí již méně než 1 % celkového ZO. (Jeho význam se tedy snížil za 100 let 40×!) Když ponechám stranou mrhání státními prostředky, pak bychom podle mne stavbou jezů dosáhli jen toho, že by se z území navrhovaného odborníky na biosférickou rezervaci UNESCO stalo na 7 let gigantické staveniště.

Nabízím jinou vizi. Moderní, zaměřenou na budoucnost, vycházející z očekávaných trendů vývoje společnosti, a především civilizovanou:

  • Využít obrovský rekreační potenciál, který Labe má a který podle mne přinese společnosti větší prospěch než všech 16 (?) nákladních lodí českých rejdařů. Na Labi se i výletní parníky staly ohroženým druhem. Zmizely kilometry pláží a desítky koupališť.
  • Zvýšit retenční schopnost Labe obnovou meandrů, lužních porostů a dalšími protipovodňovými opatřeními. Dát řece svobodu (občas vyschnout a občas se rozlít do říční nivy). Kanalizace Labe má podle mne také svůj díl viny na rozsahu povodňových škod – podobně jako „slavná“ vltavská kaskáda.
  • Renaturalizovat (zpřírodnit) Labe, zvýšit jeho biodiverzitu po celém toku. Dekanalizovat ho a učinit z vodní cesty zase řeku. Kdo dnes ví, že bylo Labe zkráceno až o dvě třetiny své původní délky, že zmizela řada říčních ostrovů a slepých ramen, že zkrátka to, co dnes pokládáme za Labe, je jen ubohá troska jeho někdejší podoby?

Mám za to, že chceme-li se pokládat za kulturní národ, měli bychom chránit přírodní bohatství své země jako rodinné stříbro a předat ho příštím generacím v lepším stavu, než jsme je převzali. To se musí týkat i Labe. Podle mne ovšem výstavbu jezů na dolním Labi rozhodně za jeho vylepšení pokládat nelze. Ať si zlobbovaní politici říkají, co chtějí. (O vizi „Labe 2020 – řeka pro lidi a přírodu“ více na www.PratelePrirody.cz.)

Ke stažení

O autorovi

Marian Páleník

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné