Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Pražští ptáci

ROMAN FUCHS, JAROSLAV ŠKOPEK, JIŘÍ FORMÁNEK, ALICE EXNEROVÁ: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy
 |  6. 10. 2003
 |  Vesmír 82, 594, 2003/10

Vydala Česká společnost ornitologická s přispěním Magistrátu hlavního města Prahy v nakladatelství Consult Praha, Praha 2002, 320 stran, cena 250 Kč, náklad neuveden.

Do knihy je vložena barevná ortofotomapa se sítí kvadrátů a CD-ROM, na kterém jsou nejen údaje z publikace, ale i krátké sekvence hlasů každého ze 127 „pražských“ ptačích druhů a řada dalších souvisejících materiálů.

Svou knihu autoři připsali památce statečného člověka, odbojáře a politika Veleslava Wahla, který byl r. 1950 popraven (Vesmír 74, 708, 1995/12). Jeho scientia amabilis byla ornitologie. Publikoval řadu zajímavých ornitologických prací a r. 1944 vydal první knihu o pražských ptácích vůbec. Vyšla pod titulem „Pražské ptactvo“.

Je velkou zásluhou autorů, že za přispění mnoha spolupracovníků – členů České společnosti ornitologické – zpracovali moderními mapovacími metodami hnízdní rozšíření ptáků na celém území velkoměsta. Vznikl úctyhodný přehled, který se v budoucnu jistě stane vzorem pro podobné práce v dalších městských aglomeracích. Kromě systematické části, která zpracovává avifaunu 13 ptačích řádů (texty jsou doprovázeny zdařilými ilustracemi a velmi dobře zpracovanými mapami, vycházejícími z číselně zpracovaných kvadrátů), přináší kniha seznámení s metodikou práce a přehled přírodních poměrů v celé pražské oblasti.

Velmi oceňuji vložené tematické bloky, které čtenáře seznamují s pojmy synantropizace a urbanizace, s biologií pražských krahujců, potravou pražských poštolek, koroptvemi, prodlouženým dnem v důsledku umělého osvětlení, vyhnízděním sokola stěhovavého v Praze a mnoha dalšími tematickými okruhy. Do těchto bloků patří i seznámení s avifaunou pražských parků či s činností České společnosti ornitologické a také seznam druhů, které v Praze hnízdily v minulosti. Vysoké ocenění zasluhuje i analýza hlavních komponent jednotlivých zpracovaných kvadrátů ptačích společenstev v Praze. Kniha je doplněna seznamem literatury.

Nemám v úmyslu vyjmenovávat, v čem by se práce dala ještě zlepšit, toho jsou si autoři jistě nejlépe vědomi sami. Osobně mohu knihu doporučit a mám velkou radost, že vyšla. Jako bývalý předseda České společnosti ornitologické jsem byl svědkem, jak „ptáci velké Prahy snášejí vejce“, a jsem rád, že i po „značně dlouhé inkubační době jsem se nakonec dočkal jejich vysezení“.

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Zdeněk Veselovský

Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc., (*1928) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Po třicet let řídil Zoologickou zahradu v Praze. Je profesorem zoologie na Biologické fakultě JU v Českých Budějovicích, externě přednáší etologii na Přírodovědecké fakultě UK. Je autorem knih: Vždyť jsou to jen zvířata (1974), Ptáci a voda (1987), Chováme se jako zvířata? (1992), Člověk a zvíře (2000), Obecná ornitologie (2001) ad.

Doporučujeme

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...
Krokodýlové v Čechách 2.0

Krokodýlové v Čechách 2.0

Milan Chroust  |  2. 5. 2022
„Zaslechne-li někdo známý popěvek ‚Na řece Vltavě plave krokodil‘, pomyslí si, že to nesmysl.“ Těmito slovy před 119 lety uvedl paleontolog...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné