Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Otevřený dopis: vědci píší ministerstvu o neúctě, nedůvěře a rozhořčení

 |  27. 5. 2014

Ministerstvo školství pozastavilo program, v jehož rámci mělo financovat příchod špičkových vědců ze zahraničí na česká výzkumná centra. Takové věci se stávají. Potíž je však v tom, že se tak stalo v okamžiku, kdy už byla výzva uzavřena a vybraní vědci se připravovali na příchod do České republiky.

V rámci výzvy měla být rozdělena miliarda korun, přičemž 85 % této částky by šlo z prostředků EU. Na problém jako první upozornily Lidové noviny, situaci přehledně shrnuje článek na Technetu.

Pokud ministerstvo své rozhodnutí nepřehodnotí, vynaložené úsilí všech zúčastněných přijde vniveč. A reputace České republiky v očích mezinárodní vědecké komunity bude ohrožena. Nejde přitom jen o nějakou vágně definovanou ostudu, na kterou všichni rychle zapomenou. Lze očekávat, že ochota zahraničních odborníků pracovat u nás při vědomí takových zmatků notně poklesne.

Někteří ze zahraničních vědců už jsou v přípravách na příchod do Česka opravdu daleko. Například biochemik Hendrik Küpper, o jehož aktivitách řekl profesor Ondřej Prášil z Mikrobiologického ústavu AV Lidovým novinám: „Ukončil své působení na univerzitě v Kostnici, zakoupil dům v Budějovicích, vypsal mezinárodní konkurz na členy týmu, pozval a vybral kandidáty, začal připravovat výběrová řízení na nákup přístrojů, objednal stěhování laboratoře do Čech.“

MŠMT podle svého pondělního vyjádření vypíše náhradní výzvu v novém operačním programu.

Šest z osmnácti vědců, jichž se problém týká, mimo jiné i zmíněný Hendrik Küpper, sepsalo ministerstvu školství otevřený dopis, jehož plné znění přinášíme:

Otevřený dopis ve věci zrušení grantové výzvy 2.1 Ministerstvem školství České republiky

Věda je v České republice na vzestupu. S pomocí prostředků z Evropské unie (EU) byly investovány miliardy do vědecké infrastruktury. Jednou z posledních překážek, která brání České vědě ve skutečném rozletu, je schopnost přilákat ze zahraničí zkušené vědce, kteří by vedli atraktivní výzkumné programy a rozvíjeli mladé vědecké talenty. Umožnit etablovaným zahraničním vědcům založit výzkumné týmy v České republice bylo cílem grantové soutěževyhlášené v prosinci minulého roku Operačním programem Výzkum, vývoj a inovace (OP VaVpI). Velká část prostředků na tuto akci měla být čerpána z dotací EU a celkem byla pro tuto soutěž přidělena více než jedna miliarda korun, což by umožnilo financování zhruba deseti nových laboratoří. Jednalo se jednoznačně o odvážný krok, který téměř garantoval přilákání špičkových vědců nejen z řad úspěšných českých občanů působících v zahraničí, ale také zahraniční experty hledající nové příležitosti pro vědeckou práci. A to se také stalo.

Představujeme šest z osmnácti vědců etablovaných na zahraničních institucích, které přilákala tato mimořádná příležitost, a kteří uspěli v soutěži o tyto granty. Nebylo to v žádném případě jednoduché. Každý z nás nejprve získal podporu jednoho ze současných vědeckých center v České republice. Tato centra měla velký zájem začlenit nás do svých řad. Ve spolupráci s kolegy z těchto institucí jsme připravili komplexní přihlášku ve dvou jazycích, stovky stran detailních výzkumných plánů, rozpočtů a odhadů dlouhodobé udržitelnosti. Identifikovali jsme vynikající spolupracovníky, většinou ze zahraničí, kteří se připojí k našim novým výzkumným týmům. Tyto aplikace byly hodnoceny skupinou význačných mezinárodních expertů za pomoci asi padesáti hodnotících kritérií tak, jak to požadoval OP VaVpI. Součástí hodnotícího procesu byl osobní pohovor s výše zmíněnou komisí mezinárodních hodnotitelů, který se uskutečnil v Praze. Jak je zřejmé, naše projekty byly důkladně ohodnoceny podle náročných evaluačních kritérií, seřazeny a doporučeny k podpoře komisí hodnotitelů. Toto vše představuje obrovský kus práce stovek lidí; cena za organizaci této akce jde do milionů.

Proto nás opravdu zaskočilo, když několik dnů po ukončení procesu, který trval pět měsíců, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) celou soutěž zrušilo.

Situace, kdy je plně zhodnocená a rozhodnutá soutěž na poslední chvíli zrušena, je, upřímně řečeno, těžko představitelná v civilizovaném vědeckém prostředí.

Je těžké uvěřit, že něco takového je možné. Všichni jsme v minulosti soutěžili ve vysoce prestižních grantových soutěžích na národní a mezinárodní úrovni v Evropě a v USA, ale s něčím takovým jsme se nikdy nesetkali. V kompetitivním vědeckém světě je běžné, že grant není udělen na základě vědecké argumentace týkající se kvality návrhu, kandidáta a předpokládaného dopadu celé práce. Nicméně situace, kdy je plně zhodnocená a rozhodnutá soutěž na poslední chvíli zrušena, je, upřímně řečeno, těžko představitelná v civilizovaném vědeckém prostředí.

Chceme tímto vyjádřit své rozhořčení nad rozhodnutím ministerstva zrušit ukončenou grantovou soutěž. Ukazuje to naprostou neúctu k času, úsilí a nadšení, kterou jsme my a naši čeští kolegové vložili do přípravy těchto projektů. Toto rozhodnutí také zásadním způsobem poškozuje reputaci České republiky v zahraničí a vážně podkopává možnost přilákat v budoucnu do České republiky talentované zahraniční vědce. Nedovedeme si představit, že by se po této zkušenosti etablovaní zahraniční vědci byli ochotni zúčastnit podobných výzev. Rozhodnutí ministerstva nepodpořit projekty v této pozdní fázi celé soutěže vrhá stín pochybnosti na platnost všech slibů, dokumentů a grantových mechanismů ministerstva. Prostě se jim už nedá věřit. MŠMT mělo zajisté ze zákona nárok takto postupovat. To však na věci nic nemění – jeho důvěryhodnost je tímto vážně poškozena.

Nedovedeme si představit, že by se po této zkušenosti etablovaní zahraniční vědci byli ochotni zúčastnit podobných výzev.

Někteří z nás jsou občany České republiky pracujícími v zahraničí, zatímco ostatní jsou občany jiných zemí. Máme dlouhodobé vědecké spolupráce s Českou republikou a pevně věříme, že česká věda je klíčovým přispěvatelem k rozvoji vědy evropské. Také jsme věřili, že přihlášením do nyní  již zrušeného programu přispějeme k návratu české vědy tam, kde si zaslouží být, tedy na popředí evropské vědy. Ztráta této vize kvůli účelovému byrokratickému rozhodnutí je velkou chybou. Nechceme poškodit dlouhodobou perspektivu české vědy medializací tohoto fiaska, avšak chyba tohoto formátu nenávratně poškodí vyhlídky České republiky na návrat do pozice vůdčí vědecké a technologické země Evropy (kterou bylo historicky Československo v meziválečném období).

Vyzýváme MŠMT a českou vládu aby bylo znovu zváženo toto nešťastné a krátkozraké rozhodnutí, které ohrožuje dlouhodobou konkurence schopnost české vědy. Naše projekty jsou plně připravené, mohli jsme je začít realizovat od července 2014. Byli bychom schopni použít evropské prostředky pro skutečně dobré účely. Přinesli bychom do země nové technologie, nové lidi a do konce roku 2015 rozjeli nové výzkumné programy. Na poslední chvíli zastavit rozběhnutou mezinárodní soutěž, poté co bylo vynaloženo enormní úsilí na její realizaci, NENÍ recept na řešení krátkodobých rozpočtových problémů. Česká věda by neměla platit za administrativní a politické chyby. Je příliš důležitá pro budoucnost této země.

Mgr. Pavel Tomančák Ph.D.
Senior Research Group Leader
Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics
Pfotenhauerstrasse 108
D-01307 Dresden
Germany

Mgr. Karel Říha Ph.D.
Research Group Leader
Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology
Dr. Bohr-Gasse 3
1030 Vienna
Austria

Prof. Dr. Hendrik Küpper
University of Konstanz
Faculty of Sciences
Department of Biology
D-78457 Konstanz
Germany

Roman Tůma, Ph.D.
Reader in Biophysics
Astbury Centre for Structural Molecular Biology
Faculty of Biological Sciences
University of Leeds, Leeds, LS2 9JT
U.K.

Prof. Dr.Sc. Nadezhda M. Bulgakova
HiLASE Project, Institute of Physics ASCR
Na Slovance 2
18221 Prague
Czech Republic

Prof. Andrew David Miller
Institute of Pharmaceutical Science
King’s College London
Franklin-Wilkins Building, Waterloo Campus
150 Stamford Street
London SE1 9NH, UK

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

O autorovi

redakce

Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...