Přečetli jsme

Michal Křížek, Lawrence Somer, Alena Šolcová: Kouzlo čísel – od velkých objevů k aplikacím

Ivan Boháček | 3. 9. 2018 | Vesmír 97, 545, 2018/9

„Matematické věty a jejich důkazy jsou pro nás jako valouny zlata pro zlatokopy. “ Úvodní věta knihu plně charakterizuje. Zdůrazňuji, že kniha je...

Matt Ridley: Evoluce všeho. Jak malé změny přetvářejí svět

Eva Bobůrková | 3. 9. 2018 | Vesmír 97, 545, 2018/9

Svět je prostoupen nikým neplánovanou, neřízenou a nepředvídatelnou evolucí a právě ta je zdrojem a hybnou silou v přírodě, ale i ve společnosti....

Josef Krob: Co je to čas?

Ondřej Vrtiška | 16. 7. 2018 | Vesmír 97, 477, 2018/7

Útlá knížka filosofa Josefa Kroba je po publikaci matematika Davida Krumla Vězeň to má spočítané už druhým svazkem popularizační edice Munice, jíž...

Milan Novák, Michal V. Šimůnek: Zdraví nemocní říšští protektoři v Čechách a na Moravě 1939–1945.

Eva Bobůrková | 16. 7. 2018 | Vesmír 97, 477, 2018/7

V režimech založených na vůdcovském principu význam nemocí mocných významně stoupá. Jak ovlivnil zdravotní stav rozhodování nacistických špiček?...

Robert P. Crease, Alfred Scharff Goldhaber: Kvantový moment. Jak nás Planck, Bohr, Einstein a Heisenberg naučili milovat neurčitost

Eva Bobůrková | 4. 6. 2018 | Vesmír 97, 385, 2018/6

Dokořán, Praha 2018, ISBN 978-80-7363-851-1 Kvantová fyzika je mimořádně náročný obor. Ale její termíny si přesto, nebo právě proto, osvojily...

Jiří Gaisler, Jan Zima: Zoologie obratlovců

Eva Bobůrková | 4. 6. 2018 | Vesmír 97, 385, 2018/6

Academia, Praha 2018, 3. přepracované vydání, ISBN 978-80-200-2702-3 Od prvního (1983) i druhého (2007) vydání této komplexní zoologické učebnice...

Eva Broklová: Antonín Švehla – tvůrce politického systému

Ivan Boháček | 2. 5. 2018 | Vesmír 97, 321, 2018/5

Academia, Praha 2017, edice Paměť, 530 s. Eva Broklová se ve své monografii snaží nalézt odpověď na otázku „čím vlastně byl Švehla tak mimořádný...

Vít Schmarc: Země lyr a ocele – subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu

Ivan Boháček | 2. 5. 2018 | Vesmír 97, 231, 2018/5

Academia a ÚČL AV ČR, Praha 2017, 424 s. Autorovi jde „spíše o nazření specifik v komunikaci moci, ideologie a jednotlivých subjektů, ať už...

Petr Vidomus: Oteplí se a bude líp. Česká klimaskepse v čase globálních rizik

Eva Bobůrková | 2. 5. 2018 | Vesmír 97, 321, 2018/5

Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2018, ISBN 978-80-7419-258-6 Sociolog Petr Vidomus se ohlíží za fenoménem aktivní české klimaskepse,...

Miloš Anděra, Jan Sovák: Atlas fauny České republiky

Eva Bobůrková | 2. 5. 2018 | Vesmír 97, 321, 2018/5

Academia, Praha 2018, ISBN 978-80-200-2756-6 Nový atlas nezobrazuje, jak tomu většinou bývá, zástupce fauny podle zoologického systému. Autoři...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné