Přečetli jsme

Robert P. Crease, Alfred Scharff Goldhaber: Kvantový moment. Jak nás Planck, Bohr, Einstein a Heisenberg naučili milovat neurčitost

Eva Bobůrková | 4. 6. 2018 | Vesmír 97, 385, 2018/6

Dokořán, Praha 2018, ISBN 978-80-7363-851-1 Kvantová fyzika je mimořádně náročný obor. Ale její termíny si přesto, nebo právě proto, osvojily...

Jiří Gaisler, Jan Zima: Zoologie obratlovců

Eva Bobůrková | 4. 6. 2018 | Vesmír 97, 385, 2018/6

Academia, Praha 2018, 3. přepracované vydání, ISBN 978-80-200-2702-3 Od prvního (1983) i druhého (2007) vydání této komplexní zoologické učebnice...

Eva Broklová: Antonín Švehla – tvůrce politického systému

Ivan Boháček | 2. 5. 2018 | Vesmír 97, 321, 2018/5

Academia, Praha 2017, edice Paměť, 530 s. Eva Broklová se ve své monografii snaží nalézt odpověď na otázku „čím vlastně byl Švehla tak mimořádný...

Vít Schmarc: Země lyr a ocele – subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu

Ivan Boháček | 2. 5. 2018 | Vesmír 97, 231, 2018/5

Academia a ÚČL AV ČR, Praha 2017, 424 s. Autorovi jde „spíše o nazření specifik v komunikaci moci, ideologie a jednotlivých subjektů, ať už...

Petr Vidomus: Oteplí se a bude líp. Česká klimaskepse v čase globálních rizik

Eva Bobůrková | 2. 5. 2018 | Vesmír 97, 321, 2018/5

Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2018, ISBN 978-80-7419-258-6 Sociolog Petr Vidomus se ohlíží za fenoménem aktivní české klimaskepse,...

Miloš Anděra, Jan Sovák: Atlas fauny České republiky

Eva Bobůrková | 2. 5. 2018 | Vesmír 97, 321, 2018/5

Academia, Praha 2018, ISBN 978-80-200-2756-6 Nový atlas nezobrazuje, jak tomu většinou bývá, zástupce fauny podle zoologického systému. Autoři...

Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska eds.: Průvodce pražskou archeologií

Eva Bobůrková | 5. 4. 2018 | Vesmír 97, 253, 2018/4

Historie ukrytá pod povrchem města, proměny Prahy v minulosti. Pravěké, starověké i novověké památky, archeologická naleziště. Mimořádné objevy...

Albert Camus: Člověk revoltující

Eva Bobůrková | 5. 4. 2018 | Vesmír 97, 253, 2018/4

Kdo je onen Camusův „člověk revoltující“? „Člověk, který říká ne… Co vlastně v sobě ukrývá toto ,ne‘? Znamená například ,už toho bylo dost‘,...

Stefan Zimmer ed.: Keltové. Mýtus a realita

Eva Bobůrková | 5. 2. 2018 | Vesmír 97, 116, 2018/2

Vyšehrad, Praha 2017, ISBN 978-80-7429- 806-6 Německý jazykovědec a keltolog Stefan Zimmer kolem sebe shromáždil skupinu odborníků na různé vědní...

Roman Barták: Co nového v umělé inteligenci

Ivan Boháček | 5. 2. 2018 | Vesmír 97, 117, 2018/2

Nová Beseda, Praha 2017, 92 stran, ISBN 978-80-906751-2-4 Umělá inteligence je obor, který hluboce ovlivní naše životy. A nejenom proto, že...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné