Weiss Petr

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., (*1954) vystudoval psychologii na Filozofické fakultě UK. V Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK se zabývá zejména problematikou sexuálních dysfunkcí, deviací a transsexualitou. Je vědeckým sekretářem Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Počet článků: 3

Homosexualita – příčiny, výskyt a „terapie“

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 121, 2010/2
Až ve 20. století umožnil vědecký pokrok zkoumat homosexualitu1) jako jednu z variant sexuálního zaměření a sexuálního chování, tedy bez předsudků...
 

Sex v České republice

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 125, 2006/3
Dovolím si vynechat pochvalný úvod o úrovni Vesmíru. Své mínění projevuji již více let tím, že si časopis předplácím. Při četbě prvního čísla 85....
 

Změna sexuálního chování Čechů

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 29, 2006/1
V České republice probíhá od roku 1993 sledování změn v sexuálním chování obyvatelstva. 1) Zatím proběhly tři fáze výzkumu (v roce 1993, 1998 a...