Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Změna sexuálního chování Čechů

Porevoluční trendy
 |  16. 1. 2006
 |  Vesmír 85, 29, 2006/1

V České republice probíhá od roku 1993 sledování změn v sexuálním chování obyvatelstva. 1) Zatím proběhly tři fáze výzkumu (v roce 1993, 1998 a 2003). Jací jsme? Uveďme alespoň některé zajímavé poznatky. Věk první schůzky, první zamilovanosti a prvního polibku zůstává u mužů i u žen stejný (kolem 15. roku). Nezměnil se ani věk zahajování nekoitálních partnerských aktivit ve smyslu neckingu (u mužů i žen kolem 17. roku), první petting se v poslední době dokonce o rok oddálil (nyní kolem 18. roku). V tomto věku také navazují muži i ženy první trvalejší partnerské vztahy. U mužů a ani u žen se nezvyšuje počet sexuálních partnerů (u mužů počet partnerek dokonce klesl).

V používání antikoncepce došlo k pozitivním změnám zejména v devadesátých letech minulého století, současné trendy však už nejsou tak příznivé, i když alespoň klesl počet mužů a žen, kteří nepoužili žádnou antikoncepci při prvním styku. Podobně jako před pěti a deseti lety uvádějí muži a ženy, že jejich milostná předehra i soulož trvá v průměru 15 až 18 minut (vzhledem k tomu, že průměrná frekvence styků je u nás asi dvakrát týdně, lze konstatovat, že Češi a Češky věnují sexu hodinu týdně). Stejně jako v předchozích letech i dnes 8 % žen při partnerském sexu nikdy nedosahuje orgasmu, tři čtvrtiny z nich ho dosahují alespoň v polovině styků. Příliš se nemění počet lidí, kteří někdy trpěli nějakou sexuální poruchou.

V poslední době klesá nevěra – v roce 2003 ji přiznalo 59 % ženatých mužů a 40 % vdaných žen (ještě v roce 1998 to byly dvě třetiny mužů a téměř polovina žen). Zatímco u mužů jde spíše o příležitostné styky, část žen navazuje i delší známosti. Třetina žen a pětina mužů považují mimomanželské styky za morálně nepřípustné, zbylá část populace se k nim staví tolerantně. Nezměnilo se procento žen uvádějících, že byly k pohlavnímu styku přinuceny násilím. Nezlepšila se role rodiny a školy jako zdroje informací o sexualitě, dosud převládají informační zdroje nejméně spolehlivé, zejména kamarádi.

Pouze 13 % žen a 20 % mužů změnilo své sexuální chování v důsledku hrozby AIDS (vzrostlo používání kondomů a klesl počet sexuálních partnerů). Z hlediska prevence pohlavně přenosných nemocí je ale sexuální chování české populace dosud rizikové. Svědčí o tom i skutečnost, že pohlavně přenosnou chorobu v anamnéze přiznalo 9 % dotazovaných mužů a 7 % žen. Absolvování alespoň jednoho testu na přítomnost protilátek HIV v krvi uvedlo 18 % mužů a 16 % žen.

Předložená data jsou jen orientačním výstupem z třetí fáze výzkumu (podrobněji viz Data a souvislosti na s. 30). Při srovnávání s dvěma předchozími fázemi především zjišťujeme, že na rozdíl od trvale tradovaných mýtů se ani nesnižuje věk při zahajování pohlavního života, ani nezvyšuje promiskuita. S odpovědnějším používáním antikoncepce patrně souvisí výrazný pokles počtu interrupcí, a to až na čtvrtinu stavu před rokem 1989 (bohužel se ale tento pozitivní trend v posledních letech nijak znatelně neprohloubil). Problémem zůstává rizikové sexuální chování značné části obyvatelstva zejména z hlediska prevence pohlavních chorob včetně AIDS. Počet pravidelných uživatelů kondomů v ČR je ve srovnání s vyspělými zeměmi stále ještě jen poloviční.

Poznámky

1) Tento výzkum je ojedinělý, podobné periodické zkoumání zatím neproběhlo v žádné další zemi, tudíž nejsou k dispozici srovnatelná data. Odborným garantem všech tří fází byl Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN (prof. PhDr. P. Weiss a doc. MUDr. J. Zvěřina), terénní výzkum provedla demoskopická agentura DEMA, a. s. Dotazováno bylo celkem 1719 osob (r. 1993), 2003 osob (r. 1998) a 2000 osob (r. 2003). Soubory byly reprezentativním vzorkem populace České republiky starší 15 let. Terénní sběry dat pomocí anonymně vyplňovaných dotazníků administrovaných školenými tazateli (návratnost byla kolem 80 %) proběhly v uvedených letech vždy v prosinci. Výzkum byl financován Národní komisí pro řešení problematiky HIV/AIDS Ministerstva zdravotnictví ČR a společností Pfizer, spol. s r. o.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sexuologie

O autorovi

Petr Weiss

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., (*1954) vystudoval psychologii na Filozofické fakultě UK. V Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK se zabývá zejména problematikou sexuálních dysfunkcí, deviací a transsexualitou. Je vědeckým sekretářem Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...