Stibral Karel

Doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D., (*1971) vystudoval estetiku na FF UK a filosofii a dějiny přírodních věd na PřF UK v Praze. Zabývá se historií estetického postoje k přírodě a vztahy vizuálního umění a biologie. Přednáší na katedře environmentálních studií FSS MU v Brně a od zimního semestru 2013 i na Ústavu estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích. Publikoval např. knihy Proč je příroda krásná (2005), Darwin a estetika (2006) či O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou (2012).

Počet článků: 4

Jak se vynalézala příroda

5. 11. 2018  |  Vesmír 97, 656, 2018/11
Pro nás je nejvýznamnějším biologem, snad i přírodovědcem 19. století Charles Darwin, avšak v 19. století by se lidé velmi pravděpodobně shodli na...
 

Ornament mezi přírodními vědami a uměním

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 436, 2013/7
Málokterý prvek, s nímž pracovalo starší umění, je tím současným tak přehlížen, jako je ornament. Od dob eseje slavného Adolfa Loose z r. 1910...
 

Co říkají Yamanové a co vlastně říká Darwin?

13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 391, 2006/7
Je ovšem zajímavé, co se i skrze text o jazyce a jeho tvarování světa ukazuje zcela nezáměrně. Indiáni Ohňové země se stali známými díky návštěvě...
 

Darwin a estetika

14. 4. 2005  |  Vesmír 84, 217, 2005/4
Již pro Darwina bylo velkým problémem množství estetických jevů v přírodě, které jako by se vzpíralo vysvětlení z hlediska přírodního výběru. Vždyť...