Raudenská Martina

Mgr. Martina Raudenská, Ph.D., (*1980) studovala molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V doktorské práci se zabývala mutační analýzou kandidátních genů pro syndrom prodlouženého QT intervalu, což je jeden z modelů srdečních arytmií, které bývají jednou z příčin náhlé srdeční smrti. V Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty MU a v Laboratoři metalomiky a nanotechnologií se nyní zabývá zejména výzkumem molekulárních mechanismů u nádorového onemocnění prostaty.

Počet článků: 3

Víc chromozomů víc víuzamčeno

16. 7. 2018  |  Vesmír 97, 446, 2018/7
Některé nádorové buňky mohou obsahovat větší počet chromozomů, což jim zpravidla umožňuje lépe čelit terapeutickým zákrokům.
 

Válku s nádorem mohou rozhodnout kolaborantiuzamčeno

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 166, 2014/3
Každým rokem je v České republice diagnostikováno přibližně 70 000 nových onkologických pacientů. Náhled na vznik, vývoj a léčbu nádorů se v...
 

Na délce záležíuzamčeno

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 133, 2013/3
Slovníková definice vysvětluje osobnost jako „souhrn duševních, emočních, sociálních a fyzických znaků jedince“. Osobnost je částečně naší adaptací...