mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Neužil Jiří

Prof. Ing. Jiří Neužil, CSc., (*1958) vystudoval VŠCHT v Praze. V Biotechnologickém ústavu AV ČR vede laboratoř molekulární terapie a zabývá se navrhováním a vývojem nových protirakovinných látek.

Počet článků: 4

Proč nádorové buňky „kradou“ mitochondrie?uzamčeno

4. 3. 2019  |  Vesmír 98, 150, 2019/3
Čím dál více se ukazuje, jak důležitou roli hrají mitochondrie v nádorovém bujení. Tyto nečekané poznatky se uplatňují i v hledání nového přístupu...
 

Z topiče manažeremuzamčeno

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 33, 2019/1
Buněčné elektrárny – mitochondrie – jsou pro život buňky nepostradatelné. Pokud jsou nefunkční, získává důležitou signalizační roli vědci dosud...
 

Mitochondrie, nový cíl protirakovinné terapieuzamčeno

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 644, 2017/11
Na mitochondrie rakovinných buněk nahlížíme jako na důležité centrum metabolismu nádorové buňky, a tudíž i jako na cíl protinádorové terapie....
 

Horizontální přenos DNA a nádorové bujeníuzamčeno

4. 5. 2015  |  Vesmír 94, 292, 2015/5
Dosud nepoznaná vlastnost nádorových buněk – závislost na mitochondriální respiraci – umožňuje hledat novou léčbu rakoviny. V první polovině 20....