mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Mančal Tomáš

Doc. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D., (*1974) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a Humboldtovu Univerzitu v Berlíně. Dnes se na Matematicko-fyzikální fakultě UK zabývá teorií otevřených kvantových systémů a nelineární optickou spektroskopií, zejména v aplikaci na biologické systémy, např. fotosyntetické antény.

Počet článků: 5

Alberte, nezlob se!

7. 9. 2023
K hraní hry Alberte, nezlob se! potřebujete nejprve herní plán (viz obrázek). Protože má velikost A2, čili rozměry 240×594 mm, připravili jsme jej...
 

Alberte, nezlob se

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 498, 2023/9
V roce 2022 obdrželi John F. Clauser, Alain Aspect a Anton Zeilinger Nobelovu cenu za fyziku za experimenty prověřující základy kvantové teorie,...
 

Úvaha o technice jako úvod do filozofie

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 588, 2022/9
Od chvíle, kdy se člověk začal aktivně vzpouzet přírodě pomocí primitivní techniky, vždycky podvědomě cítil, že dělá cosi nepřirozeného, čím se...
 

Víra v hříšnost víry

3. 1. 2022  |  Vesmír 101, 62, 2022/1
Kdysi dávno jsem se domníval, že kolektivní lidské vědění konečně směřuje k jakési jednotě. Myslel jsem si, že vědecký materialismus definitivně...
 

Revoluce, která nenastala

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 468, 2020/7
„Život na hraně se zabývá fotosyntézou jen v kapitole 4, nicméně její popis tam dokonale zapadá do kvantové bubliny, jak ji znám zevnitř, a nedává...