70 let Fyziologického ústavu AV ČR

Seznam článků v seriálu - Počet: 4

1. díl

70 let Fyziologického ústavu AV ČRkomerce
Jan Kopecký  |  4. 3. 2024  |  Vesmír 103, 164, 2024/3

Fyziologický ústav Akademie věd České republiky byl založen před sedmdesáti lety, 1. ledna 1954, v rámci (tehdy ještě Československé) Akademie věd. Věren svému názvu se od té doby systematicky věnuje výzkumu v oblasti normální i patologické fyziologie. Stále více do hloubky charakterizujeme základní biologické mechanismy se vztahem k člověku a medicíně.
 
2. díl

Padesát odstínů malých šedých buněk
Helena Janíčková  |  4. 3. 2024  |  Vesmír 103, 166, 2024/3

Když se slavný detektiv Hercule Poirot s oblibou chlubil svými „malými šedými buňkami“, měl nutně jen mlhavou představu o tom, jak vlastně fungují. I když toho dnes o našich neuronech víme mnohem, mnohem víc, pořád to nestačí k tomu, abychom trvale a účinně vyléčili velkou část z jejich mnoha onemocnění.
 
3. díl

Epitranskriptom: klíč ke zdravému srdci?
Daniel Benák, Markéta Hlaváčková  |  4. 3. 2024  |  Vesmír 103, 168, 2024/3

Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí.1) V Oddělení vývojové kardiologie ve Fyziologickém ústavu AV ČR se dlouhodobě věnujeme studiu srdce a jeho patologií ve snaze přispět ke snížení vysoké morbidity a mortality těchto onemocnění. Zajímá nás role epitranskriptomu (souboru epigenetických modifikací RNA) ve vývoji srdce a rozvoji vrozených srdečních vad, úloha v patogenezi ischemické choroby srdeční, ale také jeho funkce v ochraně srdce.
 
4. díl

Inzulinem to nekončí
Lydie Plecitá Hlavatá  |  4. 3. 2024  |  Vesmír 103, 170, 2024/3

Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické onemocnění, jehož hlavním znakem je porušená glukózová rovnováha v těle, která se projevuje zvýšenou hladinou krevního cukru (hyperglykemií). Porozumění procesům kontroly glukózy na buněčné a molekulární úrovni otevírá cesty k novým způsobům léčby.