i

Aktuální číslo:

2022/12

Téma měsíce:

Vodík

Ochrana přírody opomíjí vodní houby

 |  11. 7. 2022
 |  Vesmír 101, 422, 2022/7

Vodní houby jsou ve vodě všudypřítomné a hrají klíčovou roli v potravních sítích, v koloběhu živin, hmoty a energie a při čištění vody. Jak to však bývá u organismů, které jsou nenápadné a často pouhým okem neviditelné, lidé je většinou nevnímají, zapomínají na jejich zásadní význam pro funkci a stabilitu vodních ekosystémů a tím spíše opomíjejí, čím vším je lidská činnost ohrožuje. Bez zasloužené pozornosti a řádných ochranných opatření mohou populace vodních hub klesat a vyhynout stejně jako všechny ostatní, nápadnější vodní organismy. Důsledky pro mořské i sladkovodní ekosystémy jsou nepředvídatelné.

Na problém nedostatečné pozornosti a ochrany vodních hub se zaměřil mezinárodní tým pod vedením vědců z Biologického centra Akademie věd ČR, jejichž výsledky nedávno publikoval časopis Frontiers in Ecology and the Environment.

Studie potvrdila, že Červený seznam ohrožených druhů IUCN zatím obsahuje pouze malý počet hub, ve všech případech pouze velkých suchozemských. Ochranu „malých“ nenápadných vodních hub komplikuje fakt, že mnoho skupin je špatně prozkoumáno a řadu druhů musí vědci teprve objevit a popsat.

Houby a jejich jemné sítě může poškodit mnoho znečišťujících látek, jako jsou fungicidy, léčiva, kovy, mikroplasty a velké dávky živin. O dalších hrozbách, jimž vodní houby pravděpodobně čelí, nevíme téměř nic. Mezi hlavní odhadovaná rizika patří změny a degradace stanovišť, biologické invaze a změna klimatu. Ty mohou vést nejen k vymírání druhů ve společenstvech vodních hub, ale také k úbytku jejich populací, a dokonce k úplné ztrátě jejich klíčových funkcí v ekosystému. To může v konečném důsledku vyvolat kaskádový efekt ve vodních potravních sítích. Kvůli velkým mezerám v našich současných znalostech pravděpodobně mnoho takových případů vůbec neodhalíme, a tudíž nezavedeme včasná a účinná opatření.

Ochraně vodních hub není věnována potřebná pozornost. Její zařazení mezi priority vodohospodářského managementu a ochrany vod by mělo směřovat jak k ochraně rozmanitosti hub, tak k zachování jejich klíčových ekosystémových funkcí, a to nejúčinněji v rámci ochrany celých ekosystémů.

Mezi vhodná ochranná opatření, navrhovaná ve studii, patří: snížit množství živin a zakázat dovoz kontaminantů, omezit zavlékání invazních druhů, navracet vodní plochy do přirozeného stavu, obnovovat klíčová stanoviště, udržovat ekologicky relevantní hydrologické režimy, přijímat přísnou politiku a vyvíjet aplikace nových, standardizovaných fungálních biologických testů. 

Vatova M. et al.: Frontiers in Ecology and the Environment, 2022, DOI: 10.1002/fee.2495

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Ivan Jarić

 

Doporučujeme

Opeření nástrojaři

Opeření nástrojaři uzamčeno

Ondřej Fišer  |  5. 12. 2022
Na indonéském ostrově Tanimbar roste prudce jedovatý strom chrastoun sladkomléký (Cerbera manghas). Jeho vědecké jméno právem odkazuje na strážce...
A začala doba temna… V Africe.

A začala doba temna… V Africe. uzamčeno

Irena Jirků  |  5. 12. 2022
„Skládám puzzle. Anebo tomu říkám vitráž. Prostě sbírám střípky, spojuji je dohromady, a když tu barevnou mozaiku ozáří sluneční paprsky, objeví...
Budoucnost vodíku

Budoucnost vodíku uzamčeno

Ondřej Vrtiška  |  5. 12. 2022
Vodík není ani tak primární zdroj, jako spíše nosič energie umožňující její transport a skladování. Je také významnou surovinou řady průmyslových...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné