i

Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Zapomenuté druhy vyhynou dvakrát

 |  4. 4. 2022
 |  Vesmír 101, 216, 2022/4

„Druhy vyhynou dvakrát – poprvé, když poslední jedinec přestane dýchat, a podruhé, když se na něj kolektivně zapomene.“

Podle citátu připisovaného Banksymu a Irvinu Yalomovi

Krize biodiverzity nezahrnuje jen biologické, ale také „společenské“ vymírání druhů. Nastává, když mizející nebo vymřelé druhy mizí z naší kultury a společnosti.

Společenské vymírání postihuje hlavně druhy již vyhynulé, ale i vymírající, ohrožené, vzácné nebo jinak „odtržené“ od společnosti. Naše vztahy s nimi slábnou, až se postižené druhy mohou zcela vytratit z kolektivní paměti. Přitom udržovat povědomí veřejnosti může být klíčové pro snahy o záchranu daného druhu.

To, zda druh „společensky“ vyhyne, závisí na mnoha faktorech – zda je charismatický, důležitý, zda nese symbolické či kulturní hodnoty, jak dávno (zda již) vyhynul a nakolik je vzdálený a izolovaný od lidských sídel či lidského konání. Společenskému vymírání nahrávají urbanizace a modernizace společnosti, neboť radikálně mění vztah lidí k přírodě, připravují je o každodenní kontakt s ní. V těchto podmínkách se kolektivní paměť ztrácí snadněji.

Studie u komunit v jihozápadní Číně a u domorodých obyvatel v Bolívii tento fenomén dokumentují. Místní znalosti a vzpomínky na vyhynulé druhy ptáků se vytratily. Lidé už nejsou schopni je pojmenovat ani si nepamatují, jak ptáci vypadali nebo zpívali. Obdobná je situace například u okami, vyhynulého vlka japonského (Canis lupus hodophilax; obr. 1). Dnes existuje už jen několik exemplářů v muzeích a málokterý Japonec si dnes tohoto vlka vybaví.

Může však nastat i opačná situace, kdy vyhynulý druh nejenže zůstane v kolektivní paměti přítomen, ale dokonce získá ještě větší popularitu. Povědomí o něm se však postupně mění a informace zkreslují. Příkladem může být vyhynulý ara škraboškový (též ara Spixův, Cyanopsitta spixii). Brazilské děti žijící v oblasti, kde se dříve vyskytoval, se nesprávně domnívají, že papoušek žije v Riu de Janeiru, protože se objevil v animovaném filmu Rio.

Většina druhů ani nemůže společensky vyhynout, neboť o jejich existenci většinová společnost nemá tušení. Týká se to necharismatických, malých a kryptických druhů nebo druhů žijících na nepřístupných místech, tedy zejména bezobratlých, rostlin, hub a mikroorganismů. Mnohé vyhynou bez povšimnutí dřív, než je lidé objeví a než mohou být vědecky popsány.

Fenomén společenského vymírání může narušit snahu o zachování biodiverzity nebo konkrétního druhu. Nevědomost vede k menší podpoře veřejnosti a zmaří pokusy o ochranu a obnovu biodiverzity či znovuzavedení druhu do volné přírody. Takovým případem může být reintrodukce bobra evropského (Castor fiber) ve Velké Británii. Lidé už si ho nepamatují jako přirozenou součást ekosystémů. Autoři studie proto zdůrazňují význam dlouhodobých vzdělávacích a osvětových kampaní, které mohou udržovat naše povědomí o (společensky) vyhynulých nebo ohrožených druzích.

Jarić I. et al.: Trends in Ecology and Evolution, 2022, DOI: 10.1016/j.tree.2021.12.011

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie, Zoologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Ivan Jarić

 

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné