Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Severní expedice

 |  3. 10. 2022
 |  Vesmír 101, 647, 2022/10

1892: Severní expedice, která měla zjistiti, zda-li Grónsko jest ostrov nebo zda-li jako souše prostírá se až k severní točně, vypravila se roku minulého z Filadelfie vedením amerického námořského poručíka Pearyho. Když byla v jižní části Grónska provedena vědecká pozorování, čásť účastníků šťastně a ve zdraví vrátila se do Filadelfie, ostatní, celkem sedm osob, mezi nimi poručík Peary, jeho paní a dr. Cook, zůstali v Grónsku. Řečené tři osoby zároveň s černým sluhou usadily se ve srubu u zálivu Mac-Cornickského, kdežto tři ostatní členové expedice směrem severovýchodním dále se ubírali. Od července t. m. o této části expedice ničeho se neví. Aby se vyhledali, jakož aby přivezli zpět ostatní čtyři členy výpravy, vydala se na cestu v srpnu letošního roku nová expedice z Filadelfie. Vede ji professor Angelo Hellprin, který léta minulého účastnil se plavby k zálivu Mac-Cornickskému. Jestliže nenajdou poručíka Pearyho a jeho průvodce, zanechají pro ně potravu a podniknou cestu k ledovcům Humboldtovým.

n. (Vesmír 22, 11, 1892/1)

2022: Americký polárník Robert Edwin Peary (1856–1920) údajně stanul roku 1909 jako první na severním pólu, ale jednoznačné důkazy o tomto úspěchu nemáme. Výprava z roku 1892 byla jeho už druhým pokusem zjistit, zda je Grónsko ostrov. V době, kdy citovaný článek vyšel, už Pearyho loď kotvila v St. John’s na Newfoundlandu, zpráva o osudech výpravy však zjevně dorazila až po uzávěrce. K výsledkům expedice se Vesmír vrátil v lednu 1883: „Konečně 3. května mladý důstojník rozloučil se se svou ženou a provázen p. Astrupem vydal se na velikou výzkumní cestu k pólu. Několik přátel provázelo je až k ledovci Humboldtově, ale odtud pokračovali Peary a Astrup samotni, provázeni čtrnácti psy táhnoucími sáně, na nichž měli zásoby. […] Konečně 26. června spatřili na 82° rovnoběžníku pomezí souše. Skutečně břeh grónský, jejž sledovali opodál na západu, končil pojednou na sever, zatáčeje k jihovýchodu. Problem byl rozluštěn a severní ukončení země definitivně ohraničeno.“ (Vesmír 22, 63, 1893/6)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výzkumné výpravy, Geografie
RUBRIKA: Vertikála

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...