Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Jak to bylo s nejstarší Evropankou

 |  3. 10. 2022
 |  Vesmír 101, 597, 2022/10

ad Vesmír 101, 380, 2022/6

Každý paleontolog ví, že v padesátých letech 20. století se kosti natíraly klihem. To měli antropologové zjistit dříve, než dali kosti datovat.

Kostra sice měla geny pro tmavší pleť, ve střední Evropě by však v té době měla problém se syntézou vitamínu D. Ve skutečnosti proto moc tmavá být nemohla. Kupříkladu sibiřské národy či Inuité mají tmavou pleť jen díky velkému množství mořské stravy, s jejíž pomocí si vitamín D doplňují.

Miriam Nývltová-Fišáková, Brno

Odpověď autorů: Ošetření, resp. konzervování kostí v době objevu je známé z publikací prof. Emanuela Vlčka a jeho spolupracovníků a bylo známé i našemu mezinárodnímu týmu, který se diskrepancí opakovaných datování zabýval a také ji vyřešil. Jistě bylo známé i Jiřímu Svobodovi a jeho kolegům, kteří provedli první absolutní datování metodou C14. Před 20 lety však možnosti datování nebyly stejné, jako je tomu dnes. Ovlivnění výsledků datování konzervačními prostředky na bázi organického materiálu z dřívějších období se nikterak nebralo v potaz. Teprve v posledních několika letech je známo, že kontaminace půdy a konzervační produkty na bázi uhlíku způsobují problémy během radiokarbonového datování objemových vzorků kolagenu.1), 2)

Pokud jde o pigmentaci, autorka poznámky sice akceptuje, že žena ze Zlatého koně měla genetickou výbavu pro tmavou pleť, ale obratem tento fakt nepřijímá a argumentuje problémy spojenými s metabolismem vitaminu D. Nutno říci, že otázka depigmentace a zesvětlení barvy kůže evropských obyvatel z původní tmavě pigmentované populace migrující z Afriky do Evropy je dlouhodobě studována a existuje jistá shoda názorů, že tento proces byl dlouhodobý. Pigmentace kůže je klasickým příkladem polygenního znaku, který u lidí zažil směrovou selekci, jak ukázaly nedávné celogenomové asociační studie. Poté, co se anatomicky moderní lidé před 60 000 lety ocitli v Evropě, jejich kůže nezesvětlela okamžitě a tento proces byl ovlivňován přírodním výběrem ještě desítky tisíc let poté. Jak ukázala genetická analýza kostí mezolitického lovce z lokality La Braña-Arintero v Leonu ve Španělsku, ještě před 7000 lety měli lidé alely pro tmavou pigmentaci kůže v několika genech, což naznačuje, že světlá pleť moderních Evropanů nebyla zdaleka všudypřítomná, a to ani v relativně nedávné době mezolitu. Snad teprve s příchodem neolitu můžeme očekávat, že obyvatelé Evropy měli barvu očí, vlasů a pleti podobnou dnešním lidem. Příklad Inuitů, vznesený pisatelkou, a připomínka, týkající se jejich pigmentace a výživy, jsou více méně irelevantní. Dnes víme, že během rozšíření člověka ve všech biogeografických pásmech došlo i v relativně nedávné evoluční historii jak k opakovaným epizodám depigmentace, tak repigmentace. Případné zájemce o evoluci pigmentace a jejích fyziologických důsledků souvisejících s vitaminem D odkazujeme na nedávnou publikaci americké antropoložky a paleobioložky Niny G. Jablonski z Pennsylvánské státní univerzity,3) případně text britského biologa Marka D. Lucocka z australské Newcastleské univerzity.4)

Poznámky

1) Devièse T. et al.: Direct dating of Neanderthal remains from the site of Vindija Cave and implications for the Middle to Upper Paleolithic transition. PNAS 114, 10 606–10 611, 2021/40, DOI: 10.1073/pnas.1709235114.

2) Hopkins R. J. A. et al.: Single amino acid radiocarbon dating of two neanderthals found at Šaľa (Slovakia). Radiocarbon 64, 87–100, 2022/1, DOI: 10.1017/RDC.2021.113.

3) Jablonski N. G.: The evolution of human skin pigmentation involved the interactions of genetic, environmental, and cultural variables. Pigment Cell and Melanoma Research 34, 707–729, 2021/4, DOI: 10.1111/pcmr.12976.

4) Lucock M. D.: The evolution of human skin pigmentation: A changing medley of vitamins, genetic variability, and UV radiation during human expansion. American Journal of Biological Anthropology (on-line), 1–20, 2022, DOI: 10.1002/ajpa.24564.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleontologie

O autorech

Rebeka Rmoutilová

Petr Velemínský

Jaroslav Brůžek

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...