i

Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Bůh, ďábel a zdravý rozum

O poslušnosti vůči halucinacím a jiným autoritám
 |  6. 9. 2021
 |  Vesmír 100, 572, 2021/9

Snad každý psychiatr s dostatečně dlouhou praxí si někdy položil otázku, proč někteří pacienti pod vlivem svých halucinací a bludů páchají nemorální a násilné činy, zatímco jiní se svým psychotickým prožitkům nepodvolí ani ve stavu zdánlivé nepříčetnosti. Může nám tento psychiatrický rébus něco napovědět o morálce všeobecně?

V předosvícenských dobách byla morálka jak teology, tak filosofy považována za transcendentní zákon daný buď Bohem, nebo „přirozeným řádem“. Úkolem člověka nebylo etické principy stanovovat, nýbrž je pouze rozpoznat a být jich poslušen. Teprve s rozvojem přírodních věd a změnou společenských forem z absolutistických („od Boha“) na demokratické se ozřejmuje relativita a kontextuálnost etických požadavků. Morální chování a moc, která ho vynucuje, se stávají předmětem společenské smlouvy. Od jedince se již neočekává slepé následování mravního kánonu seslaného vyšší mocí, nýbrž osobní odpovědnost vůči společenství.

Morálka a rozum

Hlavním nástrojem morální odpovědnosti byl v úvahách představitelů osvícenské racionality a moderního pozitivismu Rozum. Jeden z nejvýznamnějších osvícenských filosofů, anglický lékař J. Locke (1632–1704), spojil rozum s morální odpovědností ve velmi praktické rovině: ti, jejichž rozum je zatemněn duševní nemocí či šílenstvím (madness), za své činy morální, ba ani trestní odpovědnost nenesou. Stanovil dokonce konkrétní projevy „nemoci rozumu“ (mental illness), jež jsou conditio sine qua non pro případnou exkulpaci trestné činnosti – halucinace (poruchy vnímání) a bludy (poruchy myšlení).1) Přítomností psychotických příznaků2) se při rozhodování o trestní odpovědnosti řídí forenzní psychiatrie většiny civilizovaných zemí dodnes.

Nyní vidíte 14 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie

O autorovi

Dita Šamánková

MUDr. Dita Šamánková (*1969), psychiatryně a publicistka s 25 lety praxe v ČR a Velké Británii. Buddhistickou psychologii a vipassana meditace se učila od česko-švýcarského psychologa doc. M. Frýby (1943–2016). Více v kapitole Personality and Ethics in Theravada Buddhism v knize Šamánková, Preiss, Příhodová: The Contextual Character of Moral Integrity: Transcultural Psychological Applications (Springer – Palgrave Macmillan, 2018).
Šamánková Dita

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné