Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Hydroxychlorochin není vhodný k léčbě onemocnění covid-19

 |  4. 1. 2021
 |  Vesmír 100, 7, 2021/1

Po propu knutí epidemie onemocnění covid-19 byla snaha objevit mezi známými a ověřenými léčivy používanými v různých indikacích takové, které by bylo účinné v léčbě této infekce. Kromě antivirotik remdesiviru a favipiraviru se pozornost upřela i na antimalarikum chlorochin a jeho méně toxický derivát hydroxychlorochin (Vesmír 99, 346, 2020/6). První zprávy o úspěšném využití těchto antimalarik v léčbě covid-19 se objevily v Číně a Jižní Koreji, pozdější publikace prof. D. Raolta pak srovnávala obě antimalarika a lepší výsledky dosáhla s hydroxychlorochinem (HCQ), zvláště v kombinaci s antibiotikem azithromycinem. Studie byla ale vedena jen s malým množstvím pacientů a řada odborníků zpochybňovala i způsob provedení a interpretaci výsledků. Přesto se zdálo, že zvláště použití HCQ je jednou z možností léčby. Nepřímým potvrzením pak byla autorizace použití strategických zásob sulfátu HCQ v USA k léčbě pandemie covid-19, kterou vydal americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) 28. března 2020. Nicméně postupně se objevovalo stále více zpráv o neúčinnosti HCQ v léčbě covid-19. I v tomto případě však šlo o studie s malým počtem pacientů, popřípadě o ne zcela důvěryhodné zdroje.

Určitým průlomem je článek publikovaný 8. 10. 2020 v prestižním časopise The New England Journal of Medicine, který shrnuje výsledky randomizované studie RECOVERY. Proběhla v 176 nemocnicích ve Velké Británii a byli do ní zařazeni dospělí pacienti s infekcí SARS-CoV-2. Ve skupině byli pacienti různorodí věkem (průměrný věk 65,4 roku), pohlavím i etnickou příslušností. Byli mezi nimi zastoupeni také diabetici, pacienti léčení na srdeční problémy (s výjimkou poruch srdečního rytmu, u kterých je HCQ kontraindikován), nebo lidé s chronickými plicními problémy. Z celkového počtu 4716 pacientů dostalo 3155 jedinců standardní péči, zbylých 1561 navíc HCQ. Počáteční dávka 800 mg sulfátu HCQ byla po 6 hodinách opakována a po dalších 6 hodinách byla podána dávka 400 mg, která se poté opakovala každých 12 hodin po dobu 9 dní. Obě skupiny byly sledovány 28 dní a byla hodnocena smrtnost k tomuto datu, která byla u standardně léčených pacientů 25 % a u skupiny užívající HCQ 27 %. Během sledované doby se vyléčilo 62,9 % standardně léčených pacientů a 59,6 % pacientů užívajících HCQ. Mírnější nebyl u pacientů s HCQ ani průběh onemocnění, o čemž svědčí fakt, že zatímco u pacientů léčených standardně jich muselo být dáno během sledované doby na plicní ventilaci 26,9 %, u HCQ skupiny to bylo 30,7 %. Navíc u pacientů s HCQ bylo zaznamenáno statisticky nevýznamně vyšší množství srdečních komplikací.

Pacienti užívající hydroxychlorochin tedy nevykázali oproti pacientům se standardní léčbou ve sledovaném období zlepšení v žádném ze sledovaných parametrů. Dle výsledků studie nelze proto doporučit použití hydroxychlorochinu k léčbě covid-19.

The RECOVERY Collaborative Group (29 hlavních autorů): N. Engl. J. Med., 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2022926

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Farmakologie, Covid-19
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Stanislav Rádl

Doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc., (*1951) vystudoval organickou chemii na VŠCHT v Praze. Poté nastoupil do Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii v Praze, kde se zabýval hlavně výzkumem originálních antibakteriálních léčiv a později nenarkotických analgetik. Po začlenění tohoto ústavu do struktury firmy Zentiva vedl skupinu vyvíjející syntézu generických léčiv a od roku 2017 tam působí jako konzultant. Na VŠCHT přednáší profilový předmět farmakochemie.
Rádl Stanislav

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné