i

Aktuální číslo:

2022/11

Téma měsíce:

Cytoskelet

Staré mrtvé stromy mají v parcích své nezastupitelné místo

 |  1. 6. 2020
 |  Vesmír 99, 320, 2020/6

Tesařík obrovský se svými 5 cm je milován nejen profesionálními entomology, lesníci jej však tak úplně v oblibě nemají. Jeho larvy se vyvíjejí v dubech o průměru vyšším než 60 cm, přičemž jejich vývoj trvá až 5 let. Za tu dobu svými chodbičkami dokážou strom patřičně proděravět. Na stromech s těmito tesaříky se nachází vyšší počet xylofágních (tj. dřevem se živících) druhů brouků, jejich opuštěné chodby obývají i různí kutíci, blánatky, bradavičníci či polníci.

Staré proděravělé duby proto ochranáři považují za cenné biotopy, jejichž přítomnost například v parku zvyšuje biodiverzitu hmyzu. Kromě poměrně banálního zvýšení biodiverzity je jeho ponechání v parku také zárukou přežívání vzácných a chráněných druhů bezobratlých.

Mrtvé a odumírající stromy, patřičně arboristy ošetřené tak, aby případně neohrožovaly zdraví a životy chodců, jsou cenné i pro netopýry. V městských parcích můžeme netopýry vidět poměrně často, řada z nich nachází denní úkryty v různých štěrbinách, ve větracích šachtách domů, na půdách, ale i v dutinách stromů či pod odchlipující se kůrou. Dobrý úkryt je ten, ve kterém je vhodná teplota a vlhkost a v němž netopýra neruší predátoři. Ve stromových dutinách se netopýři vyskytují buď jednotlivě, nebo zde některé druhy vytvářejí letní kolonie samic s mláďaty. Podstatně méně druhů netopýrů můžeme najít ve stromech v zimě. Početné zimní kolonie v příhodných dutinách může vytvářet například netopýr rezavý (Nyctalus noctula).

Chodby tesaříka obrovského mají výletový otvor veliký přibližně půl druhého centimetru na šířku a čtyři centimetry na výšku. To je příliš málo pro netopýry rezavé, ale je to vhodná velikost pro netopýry parkové (Pipistrellus nathusii). Polští ochranáři našli zimující netopýry v chodbičkách vytvořených tesaříky na polovině prozkoumaných dubů. Obvykle jich na jednom stromě hibernovalo více. Netopýři byli zpravidla zalezlí 5–15 cm hluboko v noře a výrazně preferovali výlety s jižní expozicí, které ohřívají i zimní sluneční paprsky. Většina stromů se zimujícími netopýry přitom byla již částečně bez kůry. Poláci své výsledky považují jen za hrubý odhad, jelikož neměli k dispozici dostatečně malý endoskop pro kontrolu nor i ve větších hloubkách. S rostoucí dostupností laciných endoskopů připojitelných na chytré telefony se snad brzy dočkáme přesnějších dat o výskytu drobných netopýrů v podobných typech zimovišť. Otázkou pak už jen zůstává, jak spícího netopýra v úzké noře šetrným způsobem správně identifikovat. Staré proděravělé stromy s opadanou kůrou možná mají nízkou hodnotu na trhu se dřevem, ani nijak nelichotí oku běžného návštěvníka parku, v očích i složených očkách jiných živočichů je však jejich cena nesmírná.

Gottfried I. et al., Mammalian Biology, 2019, DOI: 10.1016/j.mambio.2019.01.002

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Ivan H. Tuf

Doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., (*1974) vystudoval zoologii, ekologii a psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na katedře ekologie a životního prostředí PřF UP se zabývá převážně studiem půdní fauny.
Tuf Ivan H.

Doporučujeme

Léčba před narozením

Léčba před narozením audio

Jaroslav Petr  |  17. 11. 2022
Smrtelnou, dědičnou Pompeho chorobu, které těžce postihuje už novorozence, léčili lékaři ještě před narozením dítěte tak, že postiženému plodu...
Mentální anorexie a mikrobiom

Mentální anorexie a mikrobiom

S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů,...
Vojna proti ukrajinskej kultúre

Vojna proti ukrajinskej kultúre uzamčeno

Roman Liubun  |  31. 10. 2022
Ako ospravedlnenie svojich plánov na ovládnutie Ukrajiny predniesol Vladimír Putin 21. februára tohto roku krátku „prednášku“ z histórie. V jeho...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné