i

Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Bournville

A reforma bydlení
 |  6. 5. 2019
 |  Vesmír 98, 318, 2019/5

Na sklonku 19. století vydal anglický reformátor Ebenezer Howard nevelkou publikaci To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform (1898), která se stala teoretickým východiskem vlivného hnutí propagujícího stavbu zahradních měst. Bezprecedentně špatná kvalita obydlí v britských průmyslových centrech si žádala akutní nápravu a Howard ve svém spise definoval možné řešení, jak zlepšit životní podmínky především sociálně slabších vrstev. Navzdory utopickému charakteru spisu, který je patrný zejména v pasážích o nové formě společenského uspořádání, získal Howardův koncept záhy řadu přívrženců. Již nedlouho po jeho vydání byla postupně založena zahradní města Letchworth a Welwyn na sever od Londýna.

Jakkoliv inovativní a komplexní se Howardova vize jevila ve své době, rozhodně nešlo o izolovaný urbanistický objev. Snaha o reformu společnosti a o zvýšení životního standardu širších vrstev obyvatel zaměstnávala řadu myslitelů. Současně však existovaly i praktické předobrazy, jakým směrem se vydat, a to zejména v podobě modelových vesnic či továrních měst.

Jedním z nejúspěšnějších příkladů této nové sídelní formy se bezpochyby stalo Bournville, vzorové městečko, které při své čokoládovně založili bratři George a Richard Cadburyové. Továrna Cadbury se původně nalézala v centru Birminghamu, kde se tísnily četné výrobní závody v těsném sousedství dělnických slumů, a vytvářely tak veskrze toxické sociální prostředí. V husté urbánní struktuře se navíc nedostávalo prostoru pro zamýšlenou firemní expanzi, a proto Cadburyové r. 1879 zakoupili jižně od Birminghamu zemědělské pozemky, které ovšem oplývaly moderní dopravní infrastrukturou v podobě železnice a vodního kanálu.

Po počáteční fázi, kdy do Bournville přeložili výrobní zázemí, se v roce 1893 George Cadbury rozhodl přikoupit další polnosti a vybudovat na nich kvalitní bydlení v zeleni, kterého byl v Birminghamu stále nedostatek. Motivací k takovému činu se Cadburymu stala jeho víra, ale rovněž skutečnost, že se nesmířil s kritickým stavem tehdy běžného bydlení pro dělníky a jejich rodiny. Ti se zpravidla tísnili v přelidněných objektech bez jakéhokoliv hygienického zázemí, a proto se tyto oblasti v očích jeho současníků jevily nejen jako semeniště infekcí, ale rovněž zdroj morálního úpadku.

Během několika málo let se Georgi Cadburymu podařilo vybudovat několik set rodinných domů s prostornými zahradami. Domy byly navíc obklopeny velkorysým veřejným prostranstvím s hojnou zelení a celek vytvářel přímý protiklad k dehonestujícím životním kulisám v industriálním Birminghamu. Malebná zákoutí v Bournville definovala nejen zástavba zejména od architekta Williama Alexandra Harveyho, ale především nevšedně bohatý stavební program s řadou veřejných staveb a sportovišť v bezprostředním dotyku s tehdy ještě panenskou okolní přírodou.

Motivací George Cadburyho pro založení Bournville však nebyla jen snaha o alternativu k nuznému obytnému standardu méně privilegovaných vrstev společnosti, ale prostřednictvím kvalitnějšího bydlení hodlal vytvořit nezbytné zázemí k hodnotněji prožitému životu. S tím rovněž souvisela řada pravidel (včetně abstinence), která museli místní obyvatelé dodržovat. Ale jelikož v Bournville nežili jen zaměstnanci čokoládovny, nejednalo se v tomto případě o disciplinaci pracovní síly, nýbrž o materializaci reformní vize.

Urbanistické a architektonické kvality Bournville se staly důležitým iniciačním momentem pro reformní koncepce hnutí zahradních měst, a to nejen ve Velké Británii.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Architektura
RUBRIKA: Architektura

O autorovi

Vendula Hnídková

Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D., (*1978) je historička architektury. Absolvovala dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně a doktorské studium na VŠUP v Praze. Působí v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a je autorkou knih Pavel Janák – Obrys doby a Národní styl. Kultura a politika.

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné