„Tschechei“ pod mikroskopem

 |  3. 9. 2018
 |  Vesmír 97, 544, 2018/9

Snad každý, kdo někdy navštívil německy mluvící země, tento výraz už slyšel: Bin grad in der Tschechei.Jsem zrovna v Česku. Obecně je ale známo, že my Češi tento výraz v oblibě nemáme. Odkud pramení naše nelibost? A co Tschechei vlastně znamená?

Najít odpověď není úplně jednoduché. Překladové slovníky nám povětšinou nepomohou, protože Tschechei v nich vůbec nenajdeme. Zvídavost nás dovede k německým výkladovým slovníkům, kde tento výraz sice je, ale jeho popis není vždy úplně ideální.

Zpracování Tschechei pro vznikající Velký německo-český akademický slovník počítá se třemi významy:

1. Tschechei jako neoficiální, neformální název pro Českou republiku, odpovídající výrazu Česko: Nächste Woche fährt sie in die Tschechei. – Příští týden jede do Česka.

2. Tschechei zkráceně za Tschech(oslowak)ei, tedy historicky Československo: Er lebte in der ehemaligen Tschechei. – Žil v dřívějším Československu.

3. Tschechei jako Čechy, Morava a Slezsko za období ˝protektorátu, tj. Rest-Tschechei („zbytek Česka/Čechie“), má negativní konotace a i dnes snad může být užito s cílem někoho urazit: die Tschechei zerschlagenrozdrtit zbytek Česka/Čechie. Patrně právě odtud pramení nelibost, kterou se slovem mají mnozí z nás spojenou.

Na otázku, zda takové negativní zabarvení přímo souvisí se jménem jako takovým, nelze dát jednoznačnou odpověď. Označení mohlo vzniknout zcela neutrálně a připomíná nám jiné názvy jako Slowakei, Türkei, Mongolei aj., které nijak negativní nejsou. Jak uvádí L. Čižmárová,1) za negativní vztah Čechů k tomuto názvu, který si neseme až do dnešní doby, mohou dějinné události za dob třetí říše. Ačkoliv je oficiálním názvem našeho státu pro německé uživatele Die Tschechische Republik a německé úřady doporučují i kratší neúřední variantu Tschechien, stále mnoho rodilých mluvčích používá jméno Tschechei i dnes. V naprosté většině případů nás ovšem nechtějí urazit. Na základě slovotvorného systému němčiny vnímají tento výraz jako analogii k jiným názvům státních útvarů.

Poznámky

1) Čižmárová L.: Jak se jmenuje naše vlast? Academia, Praha 2016; dostupné jako PDF.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost, Lingvistika

O autorovi

Milena Schuchová

Mgr. Milena Schuchová (*1992) vystudovala německý jazyk a literaturu na FF UK v Praze. Ve své diplomové práci se zabývala toponymem Tschechei a jeho lexikografickým zpracováním.

Doporučujeme

Dívám se číslům pod povrch

Dívám se číslům pod povrch uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 12. 2023
Odborně se zajímá o úmrtnost, nemocnost, zdraví, její doménou jsou demografické analýzy, modely a metody. O „počítání“ populací, vědeckých datech,...
Plíživá globální hrozba

Plíživá globální hrozba

Helena Žemličková  |  4. 12. 2023
Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...
Klony útočí

Klony útočí uzamčeno

Jan Tkadlec, Oto Melter  |  4. 12. 2023
V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...