Schuchová Milena

Mgr. Milena Schuchová (*1992) vystudovala německý jazyk a literaturu na FF UK v Praze. Ve své diplomové práci se zabývala toponymem Tschechei a jeho lexikografickým zpracováním.

Počet článků: 1

„Tschechei“ pod mikroskopem

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 544, 2018/9
Snad každý, kdo někdy navštívil německy mluvící země, tento výraz už slyšel: Bin grad in der Tschechei. – Jsem zrovna v Česku. Obecně je ale...