i

Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Minerály z kraje českého granátu

 |  5. 2. 2018
 |  Vesmír 97, 116, 2018/2

Malebná krajina Českého středohoří má nezaměnitelný ráz. Je poseta četnými vulkanickými kopci a pro návštěvníka z jiných končin naší vlasti může být až trochu exotická. Čedičové lomy, jež z těchto kopců po desetiletí ukrajují, aby byl materiál na stavbu silnic a domů, poskytly mnoho překrásných drúz minerálů. Ty se vyskytují zejména v oválných dutinách uvnitř hornin, v dutinách, jež zbyly po magmatických plynech a jsou ozdobou muzejních i soukromých sbírek minerálů. Zlatým věkem takových nálezů bylo 19. století a ještě první polovina 20. století, kdy bylo v provozu mnoho malých lomů a těžba probíhala do značné míry ručně. Novější způsoby dobývání ve velkolomech, za použití výbušnin a těžké techniky, již nejsou sběru minerálů tolik příznivé.

Výzkumu geologické stavby Českého středohoří se věnoval především významný geolog Josef Emanuel Hibsch (1852–1940, viz Vesmír 76, 632, 1997/11). Studoval horniny, ale i minerály, a závěry jeho rozsáhlé práce jsou stále platné. Mezi geology je Hibsch dodnes uznávanou veličinou. Na jeho počest byl pojmenován minerál hibschit ze skupiny granátu, objevený v lomu na Mariánské skále v Ústí nad Labem.

Na území Českého středohoří je několik světově významných mineralogických lokalit. Z malého lomu u Radejčína, jižně od Ústí nad Labem, pocházejí nejbohatší a nejkrásnější světové ukázky vzácného minerálu zeofyllitu z rozsáhlé skupiny tzv. zeolitů. Rozmanité druhy zeolitů byly a jsou v Českém středohoří nacházeny i na mnoha dalších místech a jsou pro tuto oblast typické. U Hořence, jižně od Bíliny, se nacházely velké žluté průhledné krystaly aragonitu. Aragonity z tohoto naleziště jsou používány jako drahokamová surovina na výrobu broušených šperkových kamenů, což nemá u tohoto druhu minerálu ve světě obdobu. A konečně je České středohoří známé také výskytem „českého granátu“, vynikajícího svým jedinečným zbarvením.

Je skvělé, že se skupina geologů a sběratelů minerálů – Zdeněk Dvořák, Miroslav Radoň, Jiří Svejkovský, Oldřich Janeček, Pavel Dvořák a Petr Fuchs – rozhodla připravit souhrnnou knihu o minerálech Českého středohoří. Je to silný tým největších odborníků na danou oblast a České středohoří si takové přehledné dílo zaslouží.

Informačně hodnotná kapitola o historii výzkumů a sbírání minerálů v Českém středohoří představuje v úvodu knihy významné osobnosti minulosti a současnosti, které se na výzkumech podílely. Je užitečné uvědomit si, na koho ve své práci a zájmech navazujeme. Kapitolu o vulkanismu a geologické stavbě Českého středohoří zpracoval náš přední vulkanolog Vladislav Rapprich a je třeba říct, že zdařile a srozumitelně. Následuje přehled padesáti mineralogických nalezišť, z nichž zmiňme například Dolní Zálezly – Břidličný vrch, kde bývaly nalézány krásné geody jehlicovitých krystalů natrolitu, dále Folknáře – Pustý vrch, odkud jsou bohaté kulovité agregáty minerálu thomsonitu; z lokality Řepčice pocházejí velké drúzy krystalů chabazitu, které jsou zastoupeny ve všech významných světových sbírkách minerálů. Také Mariánská skála v Ústí nad Labem je slavným nalezištěm minerálů, zejména natrolitu a apofylitu. Velmi krásné ukázky jehlicovitého natrolitu pocházejí ze starého naleziště Provodín – Puchavec. Další část knihy je abecedně řazeným přehledem minerálů Českého středohoří.

Kniha o minerálech Českého středohoří je populární, tedy zaměřená na široké publikum, přesto nalezneme v jejím závěru obsáhlý přehled literatury, na niž se navíc text hojně odkazuje. Takovou preciznost každý badatel rozhodně ocení. Velkou předností knihy jsou fotografie minerálů, jejichž autorem je Petr Fuchs. Představují soubor vybraných ukázek minerálů ze soukromých i muzejních sbírek, včetně Národního muzea či Muzea v Ústí nad Labem. Nafoceny byly technikou skládané fotografie, takže jsou dokonale ostré. Lepší fotografie minerálů z Českého středohoří asi nikde jinde neuvidíme.

Doba nálezů krásných ukázek natrolitu, apofylitu, chabazitu či thomsonitu sice již, až na výjimky, pominula, i tak je ale možné ještě dnes v Českém středohoří zajímavé minerály sbírat. Dokazují to nálezy z posledních let, učiněné autory knihy i dalšími sběrateli na nalezištích starých i nově objevených. Mnohdy jsou to i velmi vzácné druhy, byť jen v drobných ukázkách.

Knihu o minerálech Českého středohoří můžeme všem zájemcům o kameny a přírodu vůbec vřele doporučit a autorům za ni patří veliký dík. A ještě zmiňme, že ruku v ruce s vydáním knihy probíhá až do 25. března 2018 v Muzeu v Ústí nad Labem výstava minerálů Českého středohoří. Nejen kvalitou, ale i kvantitou je jedinečná. K vidění je zde pohromadě přes 1400 vzorků minerálů ve čtyřech hlavních sálech muzea.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Mineralogie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Dalibor Velebil

 

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné