Pasteur zpochybněn

 |  8. 9. 2016
 |  Vesmír 95, 535, 2016/9

1886:

Proti Pasteurově léčbě vztekliny ozvaly se v novější době dva vážné hlasy. Prvním je dr. Frisch, jenž na bakteriologickém ústavu v Paříži konal pokusy, jichž výsledek odporuje nálezům Pasteurovým. Dr. Frisch očkoval po způsobu Pasteurově jen taková zvířata (psy a králíky), o nichž nabyl jistoty, že vzteklině propadla. Přes to podlehla tato zvířata vzteklině, tak že by dle toho nebylo lze Pasteurovým očkováním zameziti výbuch vztekliny, jestliže látka jedovatá v skutku do těla vnikla. Příznivé případy léčby Pasteurovy vysvětlovaly by se tím, že v těch případech by vzteklina vůbec nebyla vypukla.

Druhým odpůrcem je polský lékař kníže dr. J. Jagell, jenž nepokládá jedovou látku z králíka za totožnou se vzteklinovým jedem psa, poněvadž přirozeně králík sám vzteklině nepropadá, a proto prý jed z něho nemůže býti ochranou proti vzteklině. Je-li náhled tento oprávněn, zbývá mu ovšem dokázati. Dr. Jagell sám léčí vzteklinu jakousi infusí, připravenou z tužebníku (Spiraea filipendula). Léčil tím způsobem dosud 88 případů, z nichž při 26 jevily se první známky vztekliny a to s úplným úspěchem. Patrno, že methoda Pasteurova vstupuje do znamení vědeckého sporu, jenž, bude-li veden na základě skutečných pokusů, slibuje výsledky zajímavé.

Kf. (Vesmír 15, 262, 1886/22)

2016:

Významné objevy se ze zpětného pohledu často jeví jako přímočará cesta k úspěchu. Z historické paměti postupně vymizí jak slepé uličky a nejistoty, jimiž procházeli sami objevitelé, tak hlasy, které se proti novince zpočátku ozývaly.

Z kritiků zmíněných Vesmírem byl bezesporu významnější vídeňský urolog Anton von Frisch. Jako jeden z mála vědců mimo okruh Pasteurových blízkých spolupracovníků v jeho laboratoři několik týdnů pobýval. Pasteur mu dokonce věnoval několik králíků nakažených vzteklinou, aby s nimi po návratu do Vídně mohl experimentovat. Frischovi se však nepodařilo pařížské výsledky zopakovat. Napsal několik článků, v nichž kritizoval Pasteurovu metodiku a statistické zpracování výsledků, v roce 1887 na toto téma vydal i knihu.

Pasteur se Frischově obvinění bránil jak věcnými argumenty, tak osobními útoky, v nichž Frische označoval za nekompetentního amatéra. Nakonec konstatoval: „Kdo měl pravdu, ukáže až čas – neomylný nejvyšší soudce, který nefandí žádné ze stran.“ Čas skutečně ukázal, že vakcína proti vzteklině funguje, souboj s Frischem o důvěru odborné i laické veřejnosti však Pasteur vyhrál ještě předtím. Jak píše historik medicíny Gerald L. Geison v knize The Private Science of Louis Pasteur (Princeton University Press, 1995), sepsané s využitím Pasteurových laboratorních deníků, Pasteur byl zdatný řečník s obrovskou odbornou reputací získanou díky předchozím úspěchům, což mu vítězství usnadnilo, ale je pravda, že jeho laboratoř byla až příliš uzavřená a pochybnosti o hodnověrnosti jeho výsledků měly ve své době oprávnění.

-ov-

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Mikrobiologie
RUBRIKA: Vertikála

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Recyklace plastového odpadu

Recyklace plastového odpadu

Zdeněk Kruliš  |  9. 12. 2019
Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně- -naučných článků tištěných i...
Odpad, nebo surovina?

Odpad, nebo surovina?

Vladimír Wagner  |  9. 12. 2019
Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba zrychlit cestu...
Modré moře pod blankytnou oblohou

Modré moře pod blankytnou oblohou

Jaromír Plášek  |  9. 12. 2019
Při pohledu na blankytnou oblohu si většina čtenářů určitě vzpomene, že za její barvu může jakýsi Rayleighův rozptyl slunečního světla. V případě...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné