Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Centrum bio-medicinálních polymerů

Inovační centrum ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v.
6. 11. 2014
 |  Vesmír 93, 657, 2014/11
komerční prezentace

Tento článek seznamuje s prvními výsledky dosaženými v mezioborovém inovačním Centru biomedicinálních polymerů. Centrum bylo otevřeno v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v lednu 2014 s úkolem zkoumat speciální polymery využitelné v lékařství a biotechnologiích. Centrum tím přispívá ke zvýšení úrovně poznatků o studovaných biomedicinálních polymerech a k jejich transferu do navazujícího biologického výzkumu a samotné medicíny.

Polymery mohou sloužit jako cílené nosiče léčiv do nádorových buněk a tím zlepšit terapeutickou účinnost léčiva a snížit jeho vedlejší účinky v organismu. Fluorescenční konfokální mikroskopie umožňuje určit lokalizaci léčiva a jeho polymerního nosiče v nádorových buňkách. Na obr. A je vidět lokalizace léčiva (zeleně), které je částečně ještě v endozomech, kam je dopravil nosič, a částečně je již léčivo odštěpeno z nosiče a proniklo do jádra. V jádře způsobí smrt nádorové buňky. Na obr. B je červenou barvou označen polymerní nosič, který zůstal po průniku buněk v endozomu. Uvedenou metodu je možné využít u jakéhokoli systému pro popis umístění aktivní látky a jejího polymerního nosiče. Konfokální mikroskopie dále umožnuje kromě výše uvedeného rovněž sledování růstu a životaschopnosti buněk na polymerních implantátech určených pro regenerativní medicínu. Polymery jsou velmi vhodným konstrukčním materiálem pro implantáty, neboť umožňují dosáhnout obrovské variability vlastností a tím ušít na míru implantát konkrétní aplikaci.

Velmi slibné výsledky přinesla syntéza termoresponsivních polymerů nesoucích radionuklid jódu. Tyto polymery byly testovány při lokální radioterapii pevných nádorů (brachyterapii) a mohly by nahradit tradiční implantované kovové zářiče prostou injekcí. Injekce polymerních systémů do organismu vytvoří při ohřátí na tělesnou teplotu termoresponsivní depo, které po rozpadu radionuklidu zdegraduje a je vyloučeno z organismu. Obr. C znázorňuje velikost nádoru u myši s nádorem PC3 po aplikaci polymeru radioznačeného jódem 131I v závislosti na čase pro různé dávky radionuklidu. Při dávce 25 MBq na myš nádor nerostl nebo v některých případech (2 z 6 zvířat) byl dokonce odhojen.

NABÍZENÉ SLUŽBY

  • testování biopolymerů s využitím buněčných systémů
  • testování a evaluace nových polymerních materiálů využitel-ných v medicíně
  • optimalizace nových přístupů pro sledování vlastností biopolymerů v in vitro systémech
  • radioznačení nízkoa makromolekulárních látek
  • využití selektivních radioanalytických metod pro polymery
  • spolupráce při vývoji radiofarmak a jejich lékových forem

CBMP

ÚMCH AV ČR, v.v.i.

Heyrovského nám. 2 

162 06 Praha 6

cbmp@imc.cas.cz

tel.: 296 809 211

www.imc.cas.cz/cbmp

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biochemie

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné