Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Centrum bio-medicinálních polymerů

Inovační centrum ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v.
6. 11. 2014
 |  Vesmír 93, 657, 2014/11
komerční prezentace

Tento článek seznamuje s prvními výsledky dosaženými v mezioborovém inovačním Centru biomedicinálních polymerů. Centrum bylo otevřeno v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v lednu 2014 s úkolem zkoumat speciální polymery využitelné v lékařství a biotechnologiích. Centrum tím přispívá ke zvýšení úrovně poznatků o studovaných biomedicinálních polymerech a k jejich transferu do navazujícího biologického výzkumu a samotné medicíny.

Polymery mohou sloužit jako cílené nosiče léčiv do nádorových buněk a tím zlepšit terapeutickou účinnost léčiva a snížit jeho vedlejší účinky v organismu. Fluorescenční konfokální mikroskopie umožňuje určit lokalizaci léčiva a jeho polymerního nosiče v nádorových buňkách. Na obr. A je vidět lokalizace léčiva (zeleně), které je částečně ještě v endozomech, kam je dopravil nosič, a částečně je již léčivo odštěpeno z nosiče a proniklo do jádra. V jádře způsobí smrt nádorové buňky. Na obr. B je červenou barvou označen polymerní nosič, který zůstal po průniku buněk v endozomu. Uvedenou metodu je možné využít u jakéhokoli systému pro popis umístění aktivní látky a jejího polymerního nosiče. Konfokální mikroskopie dále umožnuje kromě výše uvedeného rovněž sledování růstu a životaschopnosti buněk na polymerních implantátech určených pro regenerativní medicínu. Polymery jsou velmi vhodným konstrukčním materiálem pro implantáty, neboť umožňují dosáhnout obrovské variability vlastností a tím ušít na míru implantát konkrétní aplikaci.

Velmi slibné výsledky přinesla syntéza termoresponsivních polymerů nesoucích radionuklid jódu. Tyto polymery byly testovány při lokální radioterapii pevných nádorů (brachyterapii) a mohly by nahradit tradiční implantované kovové zářiče prostou injekcí. Injekce polymerních systémů do organismu vytvoří při ohřátí na tělesnou teplotu termoresponsivní depo, které po rozpadu radionuklidu zdegraduje a je vyloučeno z organismu. Obr. C znázorňuje velikost nádoru u myši s nádorem PC3 po aplikaci polymeru radioznačeného jódem 131I v závislosti na čase pro různé dávky radionuklidu. Při dávce 25 MBq na myš nádor nerostl nebo v některých případech (2 z 6 zvířat) byl dokonce odhojen.

NABÍZENÉ SLUŽBY

  • testování biopolymerů s využitím buněčných systémů
  • testování a evaluace nových polymerních materiálů využitel-ných v medicíně
  • optimalizace nových přístupů pro sledování vlastností biopolymerů v in vitro systémech
  • radioznačení nízkoa makromolekulárních látek
  • využití selektivních radioanalytických metod pro polymery
  • spolupráce při vývoji radiofarmak a jejich lékových forem

CBMP

ÚMCH AV ČR, v.v.i.

Heyrovského nám. 2 

162 06 Praha 6

cbmp@imc.cas.cz

tel.: 296 809 211

www.imc.cas.cz/cbmp

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biochemie

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné