Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Bodygardem svému nepříteli

 |  16. 1. 2014
 |  Vesmír 93, 52, 2014/1

Parazitoidi, obvykle drobní blanokřídlí a dvoukřídlí, dokážou sice přemoci daleko většího hostitele, ale za jeho života i poté, co vylezou ze zbytků jeho těla, aby se zakuklili, jsou dosti bezbranní vůči běžným predátorům. Třeba lumčíci z podčeledi Aphidiinae proto nevylézají ze mšice ven, ale přemění ji na takzvanou mumii s pevnou kůží. Larvy lumčíka žlutonohého vylezou před kuklením z housenky, ale dostatečně velká a silná housenka to může přežít, zůstat na místě a agresivně zahánět predátory, kteří by jinak kukly lumčíků zamotané v hedvábí napadli. Stává se tak ochráncem svých nepřátel.

Ještě lépe je chráněný lumčík Dinocampus coccinellae, parazitoid slunéček. Za svého života ve slunéčku je chráněn proti predátorům jeho alkaloidy (kdoví, jak je sám snáší). A poté, co vyleze ze slunéčka, také. Slunéčko je paralyzované, stojí na místě, ale žije a trochu se hýbe. Larva parazitoida, která vylezla mezičlánkovou membránou, se zamotá do hedvábného kokonu mezi nohama slunéčka, takže je shora a trochu ze stran kryta svým jedovatým hostitelem. Entomology hned napadlo, že jde o případ bodygardingu, ale bylo nutno předpoklad ověřit experimentálně.

Nejprve ověřili, že kokony lumčíka skryté pod živým paralyzovaným slunéčkem jsou méně napadány larvami zlatooček. V novější studii zjišťovali význam bodygardingu proti pavoukům skákavkám a všežravým cvrčkům. Ti napadali méně kokony schované jak pod živými, tak pod mrtvými slunéčky, i když při své velikosti dokážou slunéčko odklopit. Cvrčci nevidí červenou barvu, takže zbarvení slunéček je nevaruje. Odradí je až chemický signál.

Pavouci naopak napadali kokony schované slunéčky častěji než samotné kokony. Pochopitelně když se orientují zrakem na dálku, aby mohli skočit na kořist. Skákavky vidí červenou barvu (a všechny další až po ultrafialovou), nevnímají ale nápadné zbarvení slunéček jako výstražné a vrhají se k nim. Skutečná predace kokonů chráněných slunéčky však byla daleko nižší než predace kokonů samotných, predace pod živými slunéčky pak nižší než pod mrtvými. Jednak pavouk teprve na blízko, chemickými smysly, zjistí přítomnost jedovatých látek. Jednak malý pavouk nedokáže slunéčko odstranit nebo nezkoumá, jestli v kukle uvnitř kokonu je jedlá kořist.

Jedině kdyby se lumčíci stali velmi hojnými a specializoval se na ně nějaký hyperparazitoid, začala by být přítomnost slunéčka nevýhodná – lákalo by na dálku a na blízko by proti malému hyperparazitoidu s kladélkem nepomohlo. (Biology Letters, 7, 843–846, 2011; Behavioural Processes 99, 81–86, 2013)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Parazitologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Oldřich Nedvěd

Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., (*1965) vystudoval entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje zoologii bezobratlých. V Entomologickém ústavu BC AV ČR, v. v. i. v Českých Budějovicích se zabývá ekofyziologií hmyzu.

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné