Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

1. 11. 2012
 |  Vesmír 91, 650, 2012/11
komerční prezentace

Základní informace

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., je jedním ze šesti ústavů, které tvoří Sekci chemických věd AV ČR. ÚCHP je centrem špičkového výzkumu v oblasti chemického, biochemického, katalytického a environmentálního inženýrství. Multidisciplinární charakter aktivit ústavu představuje velkou výhodu pro komplexní řešení problémů a také pro vědecko-výzkumnou spolupráci s externími subjekty.

V Akademii věd ČR je ÚCHP jediným ústavem, který se věnuje jak výzkumu v oblasti procesního a chemického reaktorového inženýrství, tak současně i vývoji nových instrumentálních technik a technologií. Z tohoto pohledu ÚCHP zaujímá v ČR vedoucí pozici výzkumného centra v oboru chemického a procesního inženýrství.

Historický úvod a nástin současnosti ÚCHP

Ozval se mohutný výbuch a po utichnutí požáru se na návrší nad Prahou vynořila zpoza trosek zničené laboratoře silueta nového ústavu… S trochou literární nadsázky by se takto dal popsat vznik nového ústavu Akademie věd na pomezí Suchdola a Lysolají. Pravdou je, že v roce 1958 došlo v Technologickém oddělení Chemického ústavu Akademie věd k výbuchu a následnému velkému požáru, který laboratoře oddělení značně destruoval. Zda byla tato nešťastná událost jednou z příčin toho, že v roce 1960 byl oficiálně založen nový ústav – Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV (dnešní ÚCHP AV ČR), ponecháme historikům a výkladům pamětníků. Základ nového ústavu tvořilo již zmíněné Technologické oddělení dr. V. Bažanta, ke kterému se připojila Laboratoř chemického inženýrství vedená profesorem G. Standartem. O něco později byla do ústavu zařazena i skupina fyzikální chemie pod vedením profesora E. Hály.

Ústav, který si díky způsobu svého vzniku dlouho nesl punc „slepence původních aplikačních pracovišť Chemického ústavu a několika dalších tematicky odlišných skupin“, je v současné době poměrně homogenním tělesem. Z aplikačních skupin se stala klíčová pracoviště chemicko-inženýrského výzkumu unikátního potenciálu respektovaná nejen v republice, ale i v zahraničí. Náměty výzkumu časem prošly řadou korekcí, takže byl např. potlačen tradiční výzkum destilace a adsorpce, na jehož pozadí vyrostla špičková Hálova laboratoř termodynamiky. Studiem klasických operací se postupně vytvořila pracoviště, schopná soutěže v moderních směrech chemického inženýrství. Původní laboratoře organokřemičité chemie, oddělené od ÚOCHB, se zaměřily na tak specifické směry organické chemie, že si udržely svébytnost a životaschopnost.

Styl výzkumu ÚCHP vede ke značné flexibilitě i k ochotě dotahovat výsledky k inovačním výstupům. Základní směry výzkumu jsou v současné době tyto: fyzikálně chemické procesy ve vícefázových systémech, moderní katalytické procesy aplikovatelné rovněž v technologiích pro ochranu životního prostředí, syntéza chemických specialit spolu s modelováním mechanismu příslušných reakcí, energetické využití biomasy a odpadů, chemicko-inženýrské aspekty biotechnologických procesů.

Koncepce dalšího rozvoje ústavu

Rozdělení ÚCHP do sedmi oddělení (viz organizační schéma) tvoří vhodný základ pro plnění současných výzkumných cílů a lze konstatovat, že ústav se jako celek nachází ve „stabilizovaném stavu“. Současná doba charakterizovaná stagnací institucionálního financování vědy a důrazem na aplikovatelnost poznatků badatelského výzkumu však vede ke stále vyššímu tlaku na získávání různých grantových projektů v aplikovaném výzkumu, často bez možnosti volby perspektivních výzkumných směrů. Ústav chemických procesů je relativně dobře připraven na spolupráci s průmyslem, potřebujeme však iniciativní partnery ochotné k financování ambiciózního výzkumu a vývoje. Příkladem může být výzkum aplikovatelnosti karbo- a heterohelicenů jako chirálních selektorů pro aplikace v HPLC a membránových separacích. Přirozeným partnerem ústavu se v tomto výzkumu stala inovativní firma našeho bývalého kolegy. Jednou z našich priorit do budoucnosti je tedy hledání takovýchto vhodných strategických partnerů.

Význačným úspěchem v tomto směru je čerstvé získání statutu „Centrum kompetence – BIORAF“. Činnost tohoto centra je zaměřena na komplexní využití biomasy metodami „zelené chemie“.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

organizační struktura

Ředitel pracoviště: Ing. Miroslav Punčochář, DSc.

Zástupce ředitele: Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

Předseda rady ústavu: Dr. Ing. Vladimír Ždímal

Vědecký tajemník: Dr. Ing. Vladimír Církva

Oddělení separačních procesů: Ing. Vladimír Jiřičný, CSc.

Termodynamická laboratoř E. Hály: Ing. Karel Aim, CSc.

Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství: Ing. Olga Šolcová, DSc.

Oddělení vícefázových reaktorů: Doc. Ing. Marek Růžička, DSc.

Oddělení organické syntézy a analytické chemie: Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

Laboratoř procesů ochrany prostředí: Dr. Ing. Vladimír Církva

Oddělení aerosolových a laserových studií: Dr. Ing. Vladimír Ždímal

Dozorčí rada: Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. – předseda

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Člověk páchne *alkoholem

Člověk páchne *alkoholem audio

Jaroslav Petr  |  5. 8. 2018
Že pach lidského těla „vyrábějí“ bakterie, se ví už relativně dlouho. Některé mechanismy tohoto procesu jsou ale dosud stále tajemstvím. Britští...
Do světa a zase zpět

Do světa a zase zpět

Eva Bobůrková  |  31. 7. 2018
Mladý lékař Karel Kieslich o sobě říká: „Splňuji archetyp českého Honzy“. Studuje totiž na University College v Londýně, chtěl by ve světě...
Zahalená Venuše

Zahalená Venuše uzamčeno

Jan Veselý  |  16. 7. 2018
Snímky pořízené ve viditelném a infračerveném oboru kamerou VIRTIS sondy Venus Express zachycují pozoruhodná oblaka v nejvyšších vrstvách...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné