Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

1. 11. 2012
 |  Vesmír 91, 650, 2012/11
komerční prezentace

Základní informace

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., je jedním ze šesti ústavů, které tvoří Sekci chemických věd AV ČR. ÚCHP je centrem špičkového výzkumu v oblasti chemického, biochemického, katalytického a environmentálního inženýrství. Multidisciplinární charakter aktivit ústavu představuje velkou výhodu pro komplexní řešení problémů a také pro vědecko-výzkumnou spolupráci s externími subjekty.

V Akademii věd ČR je ÚCHP jediným ústavem, který se věnuje jak výzkumu v oblasti procesního a chemického reaktorového inženýrství, tak současně i vývoji nových instrumentálních technik a technologií. Z tohoto pohledu ÚCHP zaujímá v ČR vedoucí pozici výzkumného centra v oboru chemického a procesního inženýrství.

Historický úvod a nástin současnosti ÚCHP

Ozval se mohutný výbuch a po utichnutí požáru se na návrší nad Prahou vynořila zpoza trosek zničené laboratoře silueta nového ústavu… S trochou literární nadsázky by se takto dal popsat vznik nového ústavu Akademie věd na pomezí Suchdola a Lysolají. Pravdou je, že v roce 1958 došlo v Technologickém oddělení Chemického ústavu Akademie věd k výbuchu a následnému velkému požáru, který laboratoře oddělení značně destruoval. Zda byla tato nešťastná událost jednou z příčin toho, že v roce 1960 byl oficiálně založen nový ústav – Ústav teoretických základů chemické techniky ČSAV (dnešní ÚCHP AV ČR), ponecháme historikům a výkladům pamětníků. Základ nového ústavu tvořilo již zmíněné Technologické oddělení dr. V. Bažanta, ke kterému se připojila Laboratoř chemického inženýrství vedená profesorem G. Standartem. O něco později byla do ústavu zařazena i skupina fyzikální chemie pod vedením profesora E. Hály.

Ústav, který si díky způsobu svého vzniku dlouho nesl punc „slepence původních aplikačních pracovišť Chemického ústavu a několika dalších tematicky odlišných skupin“, je v současné době poměrně homogenním tělesem. Z aplikačních skupin se stala klíčová pracoviště chemicko-inženýrského výzkumu unikátního potenciálu respektovaná nejen v republice, ale i v zahraničí. Náměty výzkumu časem prošly řadou korekcí, takže byl např. potlačen tradiční výzkum destilace a adsorpce, na jehož pozadí vyrostla špičková Hálova laboratoř termodynamiky. Studiem klasických operací se postupně vytvořila pracoviště, schopná soutěže v moderních směrech chemického inženýrství. Původní laboratoře organokřemičité chemie, oddělené od ÚOCHB, se zaměřily na tak specifické směry organické chemie, že si udržely svébytnost a životaschopnost.

Styl výzkumu ÚCHP vede ke značné flexibilitě i k ochotě dotahovat výsledky k inovačním výstupům. Základní směry výzkumu jsou v současné době tyto: fyzikálně chemické procesy ve vícefázových systémech, moderní katalytické procesy aplikovatelné rovněž v technologiích pro ochranu životního prostředí, syntéza chemických specialit spolu s modelováním mechanismu příslušných reakcí, energetické využití biomasy a odpadů, chemicko-inženýrské aspekty biotechnologických procesů.

Koncepce dalšího rozvoje ústavu

Rozdělení ÚCHP do sedmi oddělení (viz organizační schéma) tvoří vhodný základ pro plnění současných výzkumných cílů a lze konstatovat, že ústav se jako celek nachází ve „stabilizovaném stavu“. Současná doba charakterizovaná stagnací institucionálního financování vědy a důrazem na aplikovatelnost poznatků badatelského výzkumu však vede ke stále vyššímu tlaku na získávání různých grantových projektů v aplikovaném výzkumu, často bez možnosti volby perspektivních výzkumných směrů. Ústav chemických procesů je relativně dobře připraven na spolupráci s průmyslem, potřebujeme však iniciativní partnery ochotné k financování ambiciózního výzkumu a vývoje. Příkladem může být výzkum aplikovatelnosti karbo- a heterohelicenů jako chirálních selektorů pro aplikace v HPLC a membránových separacích. Přirozeným partnerem ústavu se v tomto výzkumu stala inovativní firma našeho bývalého kolegy. Jednou z našich priorit do budoucnosti je tedy hledání takovýchto vhodných strategických partnerů.

Význačným úspěchem v tomto směru je čerstvé získání statutu „Centrum kompetence – BIORAF“. Činnost tohoto centra je zaměřena na komplexní využití biomasy metodami „zelené chemie“.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

organizační struktura

Ředitel pracoviště: Ing. Miroslav Punčochář, DSc.

Zástupce ředitele: Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

Předseda rady ústavu: Dr. Ing. Vladimír Ždímal

Vědecký tajemník: Dr. Ing. Vladimír Církva

Oddělení separačních procesů: Ing. Vladimír Jiřičný, CSc.

Termodynamická laboratoř E. Hály: Ing. Karel Aim, CSc.

Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství: Ing. Olga Šolcová, DSc.

Oddělení vícefázových reaktorů: Doc. Ing. Marek Růžička, DSc.

Oddělení organické syntézy a analytické chemie: Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

Laboratoř procesů ochrany prostředí: Dr. Ing. Vladimír Církva

Oddělení aerosolových a laserových studií: Dr. Ing. Vladimír Ždímal

Dozorčí rada: Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. – předseda

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné