Aktuální číslo:

2018/12

Téma měsíce:

Jednotky SI

Ústav analytické chemie

Akademie věd České republiky, v. v. i., Veveří 97, 602 00 Brno, www.iach.cz
5. 11. 2010
 |  Vesmír 89, 693, 2010/11
komerční prezentace

Historie

Ústav byl založen v Brně 1. dubna 1956 pod názvem Laboratoř pro analýzu plynů Československé akademie věd se sídlem v Mozartově ulici. Vědecká činnost laboratoře byla v první etapě vývoje zaměřena na chromatografickou analýzu plynů. V roce 1966 byl změněn status Laboratoře na Ústav instrumentální analytické chemie (UIACH) ČSAV a pracoviště přesídlilo do budovy na rohu Kounicovy a Zahradníkovy ulice v Brně. V roce 1991 se ústav přestěhoval do nové budovy na Veveří ulici a jeho zaměření se rozšířilo o spektrální metody. Po rozdělení Československa a vzniku Akademie věd České republiky byla kriticky zhodnocena výkonnost a kvalita činnosti ústavů. K ústavu, který v hodnocení obstál velmi dobře, se v té době připojila skupina orientovaná na problematiku stopové prvkové analýzy ze zanikajícího pražského Ústavu nukleární biologie a radiochemie.

V roce 2007 byl ústav změněn v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. na „veřejnou výzkumnou instituci“ (v. v. i.). V současnosti je Ústav analytické chemie špičkové vědecké pracoviště v oboru analytické chemie zaměřené na základní výzkum a vývoj metodologie a instrumentace moderních analytických technik, zejména separačních a spektrálních metod. Výsledky prací jsou publikovány v renomovaných mezinárodních časopisech s vysokým impaktním faktorem. Práce řady vědeckých pracovníků mají velký mezinárodní ohlas s několika tisíci citacemi dle databáze Web of Science. Pracovníci jsou zváni na mezinárodní konference a jsou členy edičních rad významných vědeckých časopisů s celosvětovým ohlasem.

Výzkum

V ústavu působí 7 vědeckých oddělení.

Oddělení analytické chemie životního prostředí se věnuje vývoji instrumentace a metod pro stopovou analýzu prvků, anorganických a organických sloučenin v různých složkách životního prostředí s důrazem na problematiku chemického složení aerosolů (nanočástic) a jejich vlivu na zdraví lidí.

Oddělení bioanalytické instrumentace se zabývá problematikou bioanalýzy s využitím mikrokolonových separací a mikrofluidiky, spojení s hmotnostní spektrometrií, miniaturizací a analýzou jednotlivých buněk.

Oddělení elektromigračních metod se orientuje na výzkum metodologie kapilární elektroforézy a předkoncentračních a předseparačních postupů pro analýzy vzorků se složitou matricí, řeší teorii migrace zón, zónových rozhraní a jevů indukovaných vzorkem.

Oddělení proteomiky a glykomiky se zabývá detailní analýzou proteinových směsí a výzkumem v oblasti struktury a zastoupení sacharidů pomocí hmotnostní spektrometrie.

Oddělení separací v kapalné fázi se věnuje vývoji monolitických kolon pro elektrochromatografii a kapalinovou chromatografii, kapilární elektroforéze mikroorganismů, syntéze standardů pro elektroforézu a isoelektrické fokusaci.

Oddělení stopové prvkové analýzy, detašované pracoviště v Praze, řeší problematiku stopové a ultrastopové prvkové a speciační analýzy, zabývá se vývojem nových metod generování těkavých sloučenin pro analytickou atomovou spektrometrii nových plamenových a bezplamenových atomizátorů.

Oddělení separací stlačenými tekutinami se zabývá vývojem teorie a instrumentace v oblasti extrakcí stlačenou horkou vodou a stlačenými organickými rozpouštědly, využitím těchto metod v analýze rostlinných materiálů a superkritickou fluidní chromatografií s důrazem na systémy s iontovými kapalinami.

Spolupráce s vysokými školami

Ústav se spolupodílí na výuce akreditovaných doktorských programů v oboru analytické chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Chemicko-inženýrské fakultě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice, Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně, Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Na pracovišti byly v posledních letech vypracovány desítky disertačních prací. Mnozí pracovníci ústavu externě působí při výuce příbuzných akreditovaných oborů a jsou členy oborových rad českých vysokých škol. Ústav každoročně přijímá studenty na pozice doktorandů a postdoktorandů. Informace o aktuálně vypsaných tématech doktorského studia lze nalézt na webových stránkách ústavu.

Vedení ústavu

ředitelka: prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.

zástupce ředitelky pro vědecko-výzkumnou činnost: Ing. František Foret, CSc.

zástupce ředitelky pro ekonomicko-technickou činnost: Ing. Dalibor Krejčí

předseda Rady ústavu: prof. RNDr. Petr Boček, DrSc.

předseda Dozorčí rady ústavu: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Jaroslav Petr  |  13. 12. 2018
V čem udělali čínští soudruzi chybu? Čínský experiment odstartoval genetické vylepšování lidstva bezpříkladně zpackaným způsobem.
Tanec mezi pravděpodobnostmi

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Ondřej Vrtiška  |  3. 12. 2018
Forenzní genetička Halina Šimková donedávna v Kriminalistickém ústavu Praha analyzovala DNA a pomáhala odhalovat vrahy, násilníky a zloděje. To ji...
Sedm základních kamenů

Sedm základních kamenů

Ivan Boháček  |  3. 12. 2018
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné