Aktuální číslo:

2018/6

Téma měsíce:

Komunikace

Klikaté cesty bílých šamanů

Problémy pomoci třetímu světu
 |  10. 4. 2008
 |  Vesmír 87, 215, 2008/4

Miliony lidí žijí v blahobytu, přepychu a nadbytku, miliony trpí hladem, nemocemi a žijí na pokraji nouze. Jak mají rozvinuté státy pomáhat zemím třetího světa? Existuje opravdu účinná humanitární pomoc? Dostává se pomoc opravdu těm potřebným? Jak řešit kulturní rozdíly? Lze sloučit přístup klasické medicíny s medicínou šamanů a léčitelů? Následuje několik postřehů z diskuse.

13. veřejná beseda Třetí dimenze • Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze, Vesmír • Městská knihovna v Praze • 20. února 2008 • hosté: profesor PhDr. Josef Kandert, CSc. (Institut sociálních studií UK v Praze), MUDr. Ondřej Šimetka (Lékaři bez hranic), Ayayee Aitey Noble (ghanský student 6. ročníku medicíny) • moderátor Robert Tamchyna (Český rozhlas Leonardo) • pomoc při přípravě Radka Matějíčková • záznam a více informací: www.rozhlas.cz/lekari.

 • O humanitární pomoci mluvíme až od padesátých let minulého století, po 2. světové válce, kdy vznikaly samostatné státy v Asii a Africe. V 19. století byla pomoc spojena s misijní činností nebo se mluvilo „o přínosu bílé civilizace“. Organizace Lékaři bez hranic vznikla r. 1971. Tehdy probíhala velká humanitární pomoc v dnešní Nigérii, ale tamní vláda znemožnila přístup k lidem v těžké situaci. Vznikla skupinka lékařů a novinářů, kteří byli nespokojeni s tím, že Červený kříž nemohl na tuto situaci reagovat (musí vždy zůstat neutrální). Zrodila se organizace jemu podobná, ale s jiným mandátem – k poskytování zdravotnické péče přibylo svědectví – Lékaři bez hranic se veřejně vyjadřují k tomu, když vidí nějaké bezpráví. To považují za nesmírně důležitou část své práce a v podstatě za to dostali r. 1999 Nobelovu cenu míru.
 • A. A. Noble žertem upozornil na rozdíl mezi šamany a lékaři – šaman má na sobě náhrdelník, lékař fonendoskop; obojí však má stejný vliv na pacienty, léčí je. Již vážně dodal: „Afrika potřebuje každou pomoc, je ale nutné znát místní kultury a je třeba do humanitární práce začlenit místní lidi. Je to nejlepší způsob jak jim vysvětlit, proč a jak jim pomáháme.
 • Chápat místní kultury je při pomoci nezbytné. Jeden příklad, který uvedl A. A. Noble, mluví za všechny: V rámci boje proti aidsu posíláme do Afriky kondomy, jenže podle hluboké náboženské tradice jsou místní lidé přesvědčeni, že „semeno patří ženě“. Pokud je nebudeme učit, proč jim kondomy posíláme, nemají zásilky žádný význam.
 • Probíhá program, který je zaměřen na integraci moderní a tradiční medicíny, možná pomůže vstoupit do kruhu komunikace mezi nemocnými, lékaři a šamany.

Následující diskusní večer Třetí dimenze se koná v malém sále Městské knihovny v Praze ve středu 16. 4. 2008 od 19 hodin.

 • Téma diskuse: Je ve vesmíru život?

 • Ke stažení

  OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sociologie

  O autorovi

  Stanislav Vaněk

  RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
  Vaněk Stanislav

  Doporučujeme

  Tři sestry postmoderních válek

  Tři sestry postmoderních válek

  Eva Bobůrková  |  4. 6. 2018
  Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
  Tajná služba hlásí

  Tajná služba hlásí

  Tereza Petrusková  |  4. 6. 2018
  Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...
  Neznámá tvář molekul života

  Neznámá tvář molekul života

  Ondřej Vrtiška  |  4. 6. 2018
  Vztah nukleových kyselin a proteinů je podle středoškolských učebnic poměrně prostý. DNA nese dědičnou informaci, RNA je její poslíček a proteiny...

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné