Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

Trojrozměrné modely budov

6. 11. 2008
 |  Vesmír 87, 808, 2008/11
komerční prezentace

Je až překvapivé, kolika forem, prezentací a užití může jedna budova nabývat v digitálním světě. V závislosti na zdrojích a účelu jsou používány různé úrovně přesnosti a generalizace. Z toho pak vyplývá ne stejnorodost různých oficiálních databází. Uživatel těchto dat má jen malou šanci odlišit, která varianta toho samého je správná či přesná. Vedle klasického, avšak drahého a po malého pozemního mapování může letecká stereofotogrammetrie kombinovaná s nejmodernějšími metodami pozemního mobilního mapování přinést do digitálního světa map a geografických informačních systémů přesný detail.

Kartografická generalizace je jednosměrný proces a takto vzniklé kartografické databáze nemohou být přetvořeny do polohově přesnějších forem. Třetí rozměr, dlouho v mapování opomíjený, se stává význačnou součástí podrobného mapování budov a dovoluje nejen ptát se na informace dosud nedostupné v dvojrozměrném světě, ale umožňuje také vývoj a aplikace velmi rozsáhlých prostorových analýz.

Letecká fotogrammetrie trpí při po užívání svislých snímků určených pro tvorbu modelů budov velkou nevýhodou – většinou lze měřit pouze po okapové římse, ale ne po průniku budovy s terénem, zpravidla zakrytém stereofotogrammetrickým stínem. To bylo dosud výsadou pozemního vyměřování. Rozvoj technologií pro digitální záznam obrazu a jeho velkoobjemové ukládání v krátkém čase i pro družicové určování polohy ve spojení s inerciálními měřicími jednotkami umožnil sestavit technologie, které tento nedostatek překonávají.

Umístění zmíněných technologií na vozidla a jejich doplnění o pozemní laserskenery dramaticky navyšu je schopnost velkoobjemového a zároveň velmi detailního mapování budov.

Velmi různorodé produkty mohou být odvozeny z komplexních a velmi podrobných zdrojových dat pro geografické informační systémy (GIS), analýzy a vizualizace. Nejběžnějším produktem jsou dvojrozměrné nebo trojrozměrné obvody budov doplněné o řadu textových a číselných negrafických atributů, jako jsou absolutní a relativní výška, typ střechy, typ zástavby, vzdálenost k nejbližší budově a mnoho dalších údajů, zjištěných stereofotogrammetricky, vizuální interpretací nebo výpočtem. Unikátní standardizovaný identifikátor umožňuje propojení se státními nebo účelovými databázemi (obr. 1). Pokročilejším produktem jsou podrobné trojrozměrné modely budov vytvořené například pro pohledové a architektonické studie (obr. 2). Nejsofistikovanější trojrozměrné podrobné modely jsou pokryty reálnými texturami, obsahují již zmíněné textové a číselné atributy a jsou napojeny na státní, profesní a specializované databáze (obr. 3).

Blízká budoucnost bude probíhat ve znamení masového nasazení trojrozměrných virtuálních realistických modelů měst a zemského povrchu i prolnutí geografických informačních systémů s vizualizacemi a mobilní navigací. Technologická základna pro vytváření virtuál ních světů již existuje. Nyní jsou na tahu tvůrci technologií pro jejich masovou bezdrátovou distribuci a zobrazování.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: GIS a navigace

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné