Aktuální číslo:

2018/12

Téma měsíce:

Jednotky SI

Trojrozměrné modely budov

6. 11. 2008
 |  Vesmír 87, 808, 2008/11
komerční prezentace

Je až překvapivé, kolika forem, prezentací a užití může jedna budova nabývat v digitálním světě. V závislosti na zdrojích a účelu jsou používány různé úrovně přesnosti a generalizace. Z toho pak vyplývá ne stejnorodost různých oficiálních databází. Uživatel těchto dat má jen malou šanci odlišit, která varianta toho samého je správná či přesná. Vedle klasického, avšak drahého a po malého pozemního mapování může letecká stereofotogrammetrie kombinovaná s nejmodernějšími metodami pozemního mobilního mapování přinést do digitálního světa map a geografických informačních systémů přesný detail.

Kartografická generalizace je jednosměrný proces a takto vzniklé kartografické databáze nemohou být přetvořeny do polohově přesnějších forem. Třetí rozměr, dlouho v mapování opomíjený, se stává význačnou součástí podrobného mapování budov a dovoluje nejen ptát se na informace dosud nedostupné v dvojrozměrném světě, ale umožňuje také vývoj a aplikace velmi rozsáhlých prostorových analýz.

Letecká fotogrammetrie trpí při po užívání svislých snímků určených pro tvorbu modelů budov velkou nevýhodou – většinou lze měřit pouze po okapové římse, ale ne po průniku budovy s terénem, zpravidla zakrytém stereofotogrammetrickým stínem. To bylo dosud výsadou pozemního vyměřování. Rozvoj technologií pro digitální záznam obrazu a jeho velkoobjemové ukládání v krátkém čase i pro družicové určování polohy ve spojení s inerciálními měřicími jednotkami umožnil sestavit technologie, které tento nedostatek překonávají.

Umístění zmíněných technologií na vozidla a jejich doplnění o pozemní laserskenery dramaticky navyšu je schopnost velkoobjemového a zároveň velmi detailního mapování budov.

Velmi různorodé produkty mohou být odvozeny z komplexních a velmi podrobných zdrojových dat pro geografické informační systémy (GIS), analýzy a vizualizace. Nejběžnějším produktem jsou dvojrozměrné nebo trojrozměrné obvody budov doplněné o řadu textových a číselných negrafických atributů, jako jsou absolutní a relativní výška, typ střechy, typ zástavby, vzdálenost k nejbližší budově a mnoho dalších údajů, zjištěných stereofotogrammetricky, vizuální interpretací nebo výpočtem. Unikátní standardizovaný identifikátor umožňuje propojení se státními nebo účelovými databázemi (obr. 1). Pokročilejším produktem jsou podrobné trojrozměrné modely budov vytvořené například pro pohledové a architektonické studie (obr. 2). Nejsofistikovanější trojrozměrné podrobné modely jsou pokryty reálnými texturami, obsahují již zmíněné textové a číselné atributy a jsou napojeny na státní, profesní a specializované databáze (obr. 3).

Blízká budoucnost bude probíhat ve znamení masového nasazení trojrozměrných virtuálních realistických modelů měst a zemského povrchu i prolnutí geografických informačních systémů s vizualizacemi a mobilní navigací. Technologická základna pro vytváření virtuál ních světů již existuje. Nyní jsou na tahu tvůrci technologií pro jejich masovou bezdrátovou distribuci a zobrazování.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: GIS a navigace

Doporučujeme

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Ondřej Vrtiška  |  3. 12. 2018
Forenzní genetička Halina Šimková donedávna v Kriminalistickém ústavu Praha analyzovala DNA a pomáhala odhalovat vrahy, násilníky a zloděje. To ji...
Sedm základních kamenů

Sedm základních kamenů

Ivan Boháček  |  3. 12. 2018
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...
Je resveratrol opravdu lék proti stárnutí?

Je resveratrol opravdu lék proti stárnutí?

O resveratrolu jsme léta slýchali ve spojitosti s příznivými účinky pití červeného vína či s tzv. francouzským paradoxem. Pak se objevily zprávy,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné