Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

TREVOR STONE, GAIL DARLINGTONOVÁ: Léky, drogy, jedy

 |  6. 10. 2003
 |  Vesmír 82, 596, 2003/10

Trevor Stone je profesorem farmakologie na Univerzitě v Glasgow a Gail Darlingtonová revmatoložkou Empsomské všeobecné nemocnice. V předmluvě uvádějí, že cílem jejich knihy je poskytnout základní informace o lécích a o tom, jak léky působí. Kniha je psána se záměrem odstranit různá tajemství a také strach, který bývá spojen i s užíváním docela obyčejných léků. Užitečná by měla být širokému okruhu čtenářů. Trochu zklamáni mohou být ti, kteří by hledali více informací o drogách, jež by se spíše měly nazývat návykové látky; této problematice je věnována jen malá část textu.

Na začátku každé kapitoly jsou uváděny typické projevy onemocnění, jehož léčba je dále probírána. Užitečné jsou také fyziologické poznámky, které umožní laikovi pochopit některé funkce organizmu a zároveň jsou podkladem pro pochopení účinku některých léčiv. Na konci každé kapitoly je stručný přehled probrané problematiky.

Kniha má 26 kapitol, jejichž sled není právě logický. Krátká úvodní kapitola definuje léky a probírá základní mechanizmy jejich účinků především prostřednictvím membránových a nitrobuněčných receptorů; zmíněna jsou i perspektivní léčiva, která zasáhnou do genetického vybavení jedince. Druhá kapitola je věnována léčbě astmatu, alergie, kašle a nemocí z nachlazení. Kromě klasických léčiv jsou zmíněny i modernější látky, jako jsou antagonisté leukotrienů. V tabulce, která je upravena podle Remedia Compendium, jsou uvedena léčiva dostupná v ČR, jimiž lze nemoci probírané v této kapitole léčit. Následující dvě kapitloly se zabývají léčbou cukrovky a různých poruch gastrointestinálního traktu. V kapitole „Ledviny“ jsou popsány mechanizmy tvorby moče, zařazen je přehled látek, které ji ovlivňují (diuretik). Pro laiky jsou jistě zajímavé statě o inkontinenci, retenci moče a ledvinných kamenech. Další kapitola je věnována lékům proti bolesti, analgetikům, která spadají do dvou skupin: prvá mají také antipyretické účinky (proti horečce), druhá jsou silnější účinné opioidy. Probráno je též působení analgetik s protizánětlivými účinky, která působí na dva podtypy enzymu tvořícího prostaglandiny (COX-1 a COX-2 ). Ovlivněný podtyp pak určuje rozdíly v nežádoucích účincích těchto látek. Zvláštní přístup nutno zvolit pro zvládnutí bolesti hlavy a migrény, jak je uvedeno v následující kapitole.

Poté přijde šest kapitol, které se zabývají onemocněním centrálního nervového systému a látkami používanými při těchto stavech. Nevím, proč následují kapitoly v pořadí: „Parkinsonova nemoc“, „Schizofrenie“, „Alzheimerova nemoc a jiné demence“, „Deprese“, „Epilepsie a úzkostnost“ a „Poruchy spánku“ – farmakologické učebnice dávají přednost řazení psychofarmak do jedné větší skupiny. Jinak lze říci, že texty v jednotlivých kapitolách odpovídají současným znalostem a výčet léčiv odpovídá dostupným látkám.

Tři kapitoly jsou věnovány farmakům ovlivňujícím krev a krevní srážlivost, krevní tlak a činnost srdce. Jsou v nich uvedena hojně používaná léčiva, mnoho čtenářů zde tedy může najít odpověď na některou z otázek, kterou si klade, když mu lékař předpisuje léky. Dosti nelogicky je zařazena kapitola o léčivech infekčních a parazitických nemocí. Zatímco pasáž o protibakteriálních léčivech se mi nezdá být dostatečně probraná, část o parazitárních infekcích a malárii je podrobná až příliš. Velmi stručná je kapitola o nádorech a současnou rozsáhlou problematiku protinádorové terapie ani nemůže pokrýt.

Kapitola „Steroidy“ je dosti nesourodá, protože probírá jak kortikosteroidy, tak pohlavní hormony a antikoncepční látky, u posledních zmíněných jsou uvedeny důležité údaje o prospěšnosti i riziku jejich používání. Kapitola o léčivech revmatických onemocnění by si zasloužila umístění blízko analgetik. Její předností je pěkná stať o normálním kloubu a zánětlivé artritidě. Onemocněním, o němž by mohla být naše populace informována lépe, je osteoporóza. Důležité jsou poskytnuté informace o vitaminech.

Poslední čtyři kapitoly částečně splňují očekávání, které vzbuzuje titul publikace. V kapitole „Nápoje lásky a afrodiziaka“ jsou uvedena i léčiva erektilních dysfunkcí, včetně známé Viagry. Následující kapitola shrnuje údaje o rekreačních a zneužívaných drogách. Velká stať je věnována alkoholu a léčbě alkoholizmu, zmíněny jsou i některé halucinogeny. V kapitole „Jedy“ se čtenář dozví důležité informace o anorganických a živočišných jedech.

Závěrečná kapitola popisuje vývoj nových léků. Domnívám se, že je i pro laika užitečné, jestliže se dozví, jak nákladný je vývoj nového léku a jak dlouho trvá. Uvedena je i stať diskutující potřebu užívání experimentálních zvířat pro vývoj nových léků. Na konci knihy je slovníček použitých výrazů, které umožňují čtení textu i laikům. Po věcném rejstříku následuje rejstřík léčiv dostupných u nás.

Publikace „Léky, drogy, jedy“ je zajímavá především pro nelékařskou veřejnost. Nejde o farmakologii v pravém slova smyslu, ale čtenář se dozví mnoho o užitečnosti konkrétních léčiv proti různým onemocněním, ale také o možnostech jejich toxického působení. Text je čtivý nejen díky vhodně zvolené formě, ale i zásluhou dobrého překladu. Knihu lze doporučit neodborníkům, aby získali informace o léčivech a o některých nemocech, s nimiž se často setkáváme.

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Sixtus Hynie

 

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...