mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vožeh František

Doc. MUDr. František Vožeh, CSc., (* 1944) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni. Na této fakultě pracuje jako vedoucí ústavu patologické fyziologie a vědecký pracovník Biomedicínského centra. Zabývá se neuropatofyziologií se zaměřením na problematiku degenerativních postižení mozečku a na funkce zdravého a částečně defektního mozku v různých podmínkách. Je čestným členem Fyziologické společnosti a místopředsedou Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS J. E. Purkyně. Zastupuje ČR v řídicí radě International Society for Pathophysiology.

Počet článků: 2

Elektrosmog – co o něm dosud víme a nevíme?uzamčeno

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 310, 2014/5
 Přibývá kolem nás jevů, které někdy vyžadují nové či staronové termíny a označení. Tak je tomu například s široce užívaným slovem anglického...
 

Pohled do nitra mozečku

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 273, 2004/5
Název mozeček (lat. cerebellum) není jen zdrobnělina mozku, tedy jakýsi nedostatečně narostlý mozek. Je to významná část centrálního nervového...